+-Recent Topics

QUẢ BÁO CỦA VIỆC ĂN MẶC HỞ HANG, SỐNG PHÓNG TÚNG, LÀM GÁI ĐIẾM. by rausam
Today at 12:15:38 pm

V̀ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH.(Tác giả: Cư sỉ Quả Khanh. trích trong Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám) by rausam
Today at 10:29:54 am

88888 :) by Ba Ếch
October 28, 2020, 08:22:17 am

Cuộc đời của MILAREPA ,một đại thiền giả suốt đời tu tập và chứng thánh quả ở núi tuyết Tây Tạng.(Thánh tăng Tây Tạng) by rausam
October 26, 2020, 11:33:59 am

Thơ - HuuDangDo by huudangdo
October 17, 2020, 04:10:25 pm

NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM !!! by huudangdo
October 11, 2020, 05:02:25 pm

Không Phải Do Tŕ Chú Mà Bị Vong Ma Khảo .:: BTG Bảo Đăng ::. by rausam
October 08, 2020, 08:54:04 pm

Tuyển tập những lời răn dạy của Hoà Thượng Tuyên Hoá. by rausam
October 06, 2020, 09:56:32 pm

MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH !!! by huudangdo
October 06, 2020, 06:47:29 pm

Truyện Ngắn - Hoài Yên by Hoài Yên
October 05, 2020, 12:28:58 pm

Thắc mắc về Kinh thánh by tuyetvan
October 03, 2020, 11:30:55 pm

Chùa Huyền Không Sơn Thượng - Huế by rausam
October 03, 2020, 09:59:01 am

Thiền viện Viên Không , núi Dinh( Vũng Tàu ) by rausam
October 02, 2020, 10:04:53 pm

Đạo Phật không có dạy môn Phật gia khí công .(Bồ Tát giới Bảo Đăng) by rausam
September 27, 2020, 09:44:58 pm

TẠI SAO NIỆM PHẬT HAY BỊ VỌNG TƯỠNG,BỊ HÔN TRẦM .Phần 2.(Bồ tát giới Bảo Đăng). by rausam
September 24, 2020, 11:29:30 am

TẠI SAO NIỆM PHẬT HAY BỊ VỌNG TƯỠNG,BỊ HÔN TRẦM. Phần 1.(Bồ tát giới Bảo Đăng) by rausam
September 24, 2020, 11:28:09 am

Bạn muốn hẹn ḥ +++ by tuyetvan
September 23, 2020, 08:14:35 pm

THƠ TRANH !!! by huudangdo
September 23, 2020, 10:01:31 am

Hồi kư miền Nam by tuyetvan
September 22, 2020, 06:36:12 pm

TRANG THƠ NGUYỄN TÂM by Nguyễn Tâm
September 22, 2020, 02:52:02 am

Clip 69|Ngô tuấn Kiệt. 2020 TC Sụp ,VN Đổi Mới, Chim Hiền Năm Châu Chuẩn Bị Bay Về Tổ Là Thiên Ư by rausam
September 17, 2020, 09:32:23 pm

Tu hành nên cảnh giác tâm của ḿnh. (Bồ tát giới Bảo Đăng) by rausam
September 15, 2020, 09:36:37 pm

Sứ đồ Paul by tuyetvan
September 13, 2020, 10:38:30 am

Clip 68 | Titanic Sinking |Thảm Hoạ Sụp Đổ Cái Ác Trên Toàn Cầu. by rausam
September 06, 2020, 08:30:59 pm

Tại sao ḿnh tin Chúa? by tuyetvan
September 04, 2020, 01:02:16 am

Ân Đức Của Như Lai .:: BTG Bảo Đăng ::. by rausam
September 03, 2020, 05:52:48 pm

Người nào có TÂM BẤT CHÍNH chỉ cần nh́n qua vẻ bề ngoài là biết - HT. Thích Trí Quảng by rausam
August 31, 2020, 08:49:08 pm

Once saved is always saved by tuyetvan
August 30, 2020, 06:05:14 pm

Phải Sanh Ḷng Giác Ngộ .:: BTG Bảo Đăng ::. by rausam
August 30, 2020, 12:08:04 pm

Saigon dưới lăng kính nh́n của S Đoàn by Hoang Sa
August 29, 2020, 07:53:23 pm

Author Topic: Once saved is always saved  (Read 1121 times)

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #45 on: August 07, 2020, 10:32:45 am »
Khải huyền 3:19-22

19 Phàm những kẻ ta yêu th́ ta quở trách sửa phạt; vậy hăy có ḷng sốt sắng, và ăn năn đi.
20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gơ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, th́ ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.
21 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đă thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.
22 Ai có tai, hăy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!


Hê bơ rơ 12:4-13

4 Anh em chống trả với tội ác c̣n chưa đến mỗi đổ huyết;
5 lại đă quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngă ḷng;
6 V́ Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, th́ cho roi cho vọt.
7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đăi anh em như con, v́ có người nào là con mà cha không sửa phạt?
8 nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, th́ anh em là con ngoại t́nh, chớ không phải con thật.
9 Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta c̣n kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?
10 Vả, cha về phần xác theo ư ḿnh mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời v́ ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.
11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bă, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công b́nh và b́nh an cho những kẻ đă chịu luyện tập như vậy.
12 Vậy, hăy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa.
13 Khá làm đường thẳng cho chơn anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa.
Gióp 5:17-18

17 Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.
18 V́ Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rít cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho.

Châm ngôn 3:11-12

11 Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm ḷng khi Ngài quở trách;
12 V́ Đức Giê-hô-va yêu thương ai th́ trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu ḿnh.

Phục truyền luật lệ kư 8:5-6

5 Vậy, khá nhận biết trong ḷng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con ḿnh vậy.
6 Hăy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ǵn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài;

Thi thiên 94:12-14

12 Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, Và dạy luật pháp Ngài cho,
13 Để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, Cho đến khi hầm đă đào xong cho những kẻ ác.
14 V́ Đức Giê-hô-va không ĺa dân sự Ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #46 on: August 07, 2020, 10:33:29 am »
1 Cô rinh tô 9:24-27


24 Anh em há Chúa Jêsus biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hăy chạy cách nào cho được thưởng.
25 Hết thảy những người đua tranh, tự ḿnh chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được măo triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được măo triều thiên không hay hư nát.
26 Vậy th́, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;
27 song tôi đăi thân thể ḿnh cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đă giảng dạy kẻ khác, mà chính ḿnh phải bị bỏ chăng.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #47 on: August 07, 2020, 09:23:32 pm »
sau khi đọc những đoạn Kinh thánh trên, th́ ḿnh học hỏi được điều ǵ ??  :think:


- CHUÁ CHỌN M̀NH LÀM CON CÁI NGÀI ... cám ơn Chúa  :pray:

- ḿnh sẽ không đánh mất đi Sự Cứu Rỗi ... sẽ không mất tên trong Sách Sự Sống (the next post)


- CHA THIÊN THƯỢNG MUỐN CON LÀM G̀ ??  :think:

- Cha là number one trong đời sống con ... không number two three four five six seven eight nine ten eleven .. mà là NUMBER ONE  (nếu có phải chọn lựa giữa Cha và bất cứ anyone/anything, con sẽ chọn Cha)

- vâng lời Cha

- từ bỏ tội lỗi (trước khi làm ǵ th́ tự hỏi Chúa nghĩ sao về việc ḿnh làm  :think: nếu Chúa vui th́ làm .. nếu Chúa không vui th́ đừng làm)

- cầu nguyện - thông công - tâm sự với Cha

- cảm tạ ơn Cha cho 1001 chuyện Cha đả làm cho con- NẾU LỠ M̀NH CÓ PHẠM TỘI, TH̀ M̀NH PHẢI LÀM SAO ??  :think:

- xưng tội với Cha (i mean Chúa, chứ không phải linh mục trong nhà thờ, v́ ngay cả chính linh mục cũng có thể phạm tội riêng của ông) ... đồng ư với Cha là con đả làm chuyện phạm tội với Cha

- ăn năn, từ bỏ tội lỗi (quay 1 góc 180 độ, chứ không phải 1 góc 360 độ trở về vị trí củ, hay nói cách khác là back to square one)


- CUỐI CÙNG, RỒI NẾU M̀NH VẪN NHẤT ĐỊNH CỨNG ĐẦU , KHÔNG CHỊU LÀM NHỮNG CHUYỆN TRÊN TH̀ SAO ??  :think:

- Chúa sẽ dạy dỗ ḿnh .. v́ Chúa yêu ḿnh ... ḿnh chớ nên coi thường sự dạy dỗ của Chúa  :cool3:

- qua cái dạy dỗ của Chúa (ḿnh sẽ bị đau  :huhu:)

- nhưng Chúa sẽ nịch lành vết thương cho ḿnh

- kết cuộc là ḿnh được ở bên cạnh t́nh yêu thương của Ngài  :cl:
Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #48 on: August 07, 2020, 10:03:28 pm »
Khăi huyền 20:15

15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống - the book of Life đều bị ném xuống hồ lửa.
Luca 10:20

20 Dầu vậy, chớ mừng v́ các quỉ phục các ngươi; nhưng hăy mừng v́ tên các ngươi đă ghi trên thiên đàng.
Daniel 12:1

1 Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong ṿng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia sẽ được cứu.

Phi líp 4:3

3 Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bà ấy, nhơn bai bà ấy cùng tôi đă v́ đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.

Khải huyền 3:5

5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.
Khải huyền 21:27

27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đă biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.
Khải huyền 13:8

8 Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đă bị giết từ buổi sáng thế.
Khải huyền 17:8

8 Con thú ngươi đă thấy, trước có, mà bây giờ không c̣n nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú th́ đều lấy làm lạ, v́ nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.
Malachi 3:16

16 Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, th́ Đức Giê-hô-va để ư mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-vatưởng đến danh Ngài.  :tulip: :tulip: :tulip: :tulip: :tulip:
Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #49 on: August 26, 2020, 12:51:36 am »
vừa rồi, Vân nói chuyện với thằng con rễ của Vân ... hỏi nó có tin ... Once saved is always saved không ??


Stephen (ngập ngừng nói) ... có nhiều người nghĩ "once saved is always saved" ... rồi họ coi cái đó như là cái license cho họ lao vào phạm tội ... v́ họ nghĩ họ đả được saved rồi, th́ họ không bao giờ đánh mất nó được
Vân nói ... đúng, những người đó tự nhận họ là believers, nhưng họ thiệt sự ra "không phải là TRUE believers" ... một khi họ "không phải là TRUE believers" th́ họ không bức rức khi phạm tội ... họ không được saved từ lúc đầu .. mà đả không được saved từ lúc đầu, th́ họ đâu có đánh mất cái saved ... v́ "có đâu mà mất:nm:Stephen c̣n đang suy nghĩ, Vân nói tiếp luôn ...

i Trước đây, Vân rất personal khi người ta không chịu tin Chúa ... nhưng bây giờ Vân không c̣n personal nữa ... JOB CUẢ VÂN LÀ CỨ NÓI, POWER KHÔNG PHẢI Ở VÂN, POWER Ở CHUÁ ... những người được Chúa chọn, sẽ nhận lănh những ǵ Vân nói ... c̣n những người không được Chúa chọn, sẽ không nhận lănh những ǵ Vân nói ... đó không phải là power của Vân, hay power của họ ... mà đó là POWER Ở CHUÁ


ii. TRUE believers là những người được Chúa chọn ... họ không perfect, cũng có những lúc họ sai lầm, phạm tội ... nhưng rồi họ biết "xưng tội, ăn năn, từ bỏ tội lỗi" để Chúa tha thứ cho họ ... c̣n nếu họ không làm như vậy, th́ Chúa hứa Ngài sẽ dạy dỗ, discipline họ ... và chúng ta không nên coi thường khi Chúa dạy dỗ hay discipline ḿnh


riêng về những người KHÔNG PHẢI TRUE BELIEVERS .. th́ như thằng rễ Vân nói, yeah, họ tiếp tục dấn thân vào tội lỗi ... không xưng tội, không ăn năn, không từ bỏ tội lỗi ... v́ Chúa cũng chưa bao giờ chọn họ .. Ngài cũng không cần discipline họ ... nhưng địa ngục đang chờ đợi họ

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #50 on: August 26, 2020, 01:17:08 am »
vậy đối với vấn đề "once saved is always saved" ... ḿnh nên suy nghĩ thế nào  :think: :oh1: :think: :oh1:i. cái này chỉ áp dụng cho TRUE BELIEVERS thôi ... chứ không phải hễ ai tự nhận ḿnh là believers, th́ nó cũng đều áp dụng cho họ được ...   :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :ohno:
ii. nhưng làm sao ḿnh biết được ḿnh là TRUE BELIEVERS ???

- khi phạm tội với Chúa ... tâm hồn ḿnh có bất an ?? có lấn cấn không ??? ... nếu câu tră lời là CÓ , th́ yeah, ḿnh là TRUE BELIEVERS

- sau khi lấn cấn, ḿnh có "1 xưng tội, 2 ăn năn, 3 từ bỏ" tội lỗi không ?? nếu câu trả lời là CÓ , th́ yeah , ḿnh là TRUE BELIEVERS

- rũi ḿnh không làm những chuyện trên , th́ Chúa có discipline, dạy dỗ ḿnh không , kêu là "cho ḿnh một bài học nhớ đời" không ?? nếu câu tră lời là CÓ , th́ yeah , ḿnh là TRUE BELIEVERS
c̣n nếu ḿnh tră lời KHÔNG với những câu hỏi trên , th́ ḿnh "không phải là True Believers" ... Sự cứu rỗi không có tới với ḿnh từ lúc đầu .. mà đả không có , th́ không thễ nào gọi là "mất" được ... v́ "có" đâu mà bảo "mất" ???cũng giống như .. nếu ḿnh không có người yêu, th́ không thể nào nói là ḿnh mất người yêu được ... v́ "có" đâu mà "mất" ???

 :oh1: :think:

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #51 on: August 26, 2020, 09:36:06 am »
ḿnh phải hiểu ... POWER không phải nằm trong tay người nói về Chúa .. POWER cũng không phải nằm trong tay người nghe


nhưng .. POWER là nằm trong tay Chúa


- nếu Chúa ĐẢ CHỌN AI .. th́ người đó là CON CÁI CUẢ NGÀI (TRUE BELIEVERS)  .. NGÀI LÀ CHA FATHER CUẢ HỌ


- Cha con relationship  :tulip: :tim: :cook: :an1:

- nếu con làm sai .. biết xin lỗi Cha , biết từ bỏ tội lỗi .. th́ Cha tha thứ cho con .. chúc phúc cho con

- nếu con làm sai .. không biết xin lỗi Cha , không biết từ bỏ cái sai của ḿnh .. th́ Cha sẽ dạy dỗ con .. cho tới khi nào con học được bài học mà ḿnh cần phải học thôic̣n những người tưỡng ḿnh là "believers" ... nhưng không được Chúa chọn .. th́ họ coi chuyện tội lỗi như là 1 chuyện "no big deal" .. họ cứ thăn nhiên phạm tội , cứ tưỡng tượng là ḿnh được cứu .. nhưng họ không biết ... SỰ THẬT ... là địa ngục đang chờ đợi họ đời đời

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #52 on: August 30, 2020, 12:49:23 am »
Karma

- Có nhiều người dùng chữ này, nhưng h́nh như họ rất confused ư nghĩa thật sự của chữ này ... bây giờ Vân thử làm 1 cái test để bạn xem bạn suy nghĩ đúng hay sai về chữ này  :think:  .. rồi sau đó Vân sẽ nói .. chữ này có biblical tức là có dựa theo Kinh thánh, hay có đồng ư với những ǵ Kinh thánh nói không nhá


Karma là ..

nếu ḿnh làm tốt th́ ḿnh nhận cái tốt ... c̣n nếu ḿnh làm xấu th́ ḿnh sẽ nhận cái xấu ... xăy tới cho ḿnh

a. trong đời này ?? in this life? tỉ dụ như, ḿnh ở nhà đánh vợ ḿnh, xong rồi ḿnh đi ra đường bị người ta đánh lại .. ḿnh cho rằng đây là ... Karma ??  :think:

b. trong đời sau ?? in next life ? hay đời này ḿnh bố thí người nghèo, đời sau ḿnh có cuộc sống đầy đũ .. ḿnh cho rằng đây là .. Karma ??  :think:

Cái nào đúng  :oh1:
(giống như 24/7 có nghĩa là .. 24 tiếng 1 ngày, 7 ngày 1 tuần ... đây là cách suy nghĩ đúng

nhưng có nhiều người dùng 24/24 .. Vân không biết giải thích sao ... nhưng Vân nghĩ cách nói này .. sai  :nm:)

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #53 on: August 30, 2020, 12:05:06 pm »
The idea ở đây là ... làm lành th́ gặp lành .. làm ác th́ gặp ác


đó là the idea  :cl:


nhưng Karma th́ sao ??

- Karma xuất phát từ Phật giáo hay Hindu .. đạo này tin vào Reincarnation .. tức là đầu thai kiếp sau

- đơn giăn mà nói ... Karma xăy ra cho ḿnh khi ḿnh đầu thai vào .. KIẾP SAUc̣n Kinh thánh th́ thế nào ??

- Kinh thánh cho biết .. ḿnh chỉ có 1 kiếp thôi .. sau khi chết , ḿnh sẽ đối diện với Sự Phán Xét .. Kinh thánh không tin vào nhiều kiếp

- đơn giăn mà nói ... chuyện xấu hay chuyện tốt ḿnh làm , ḿnh sẽ lănh hậu quả ngay ở ... KIẾP NÀY
nếu ḿnh nói .. Karma được nói trong Kinh thánh .. th́ ḿnh sai ..

đồng ư là cũng cùng 1 idealàm tốt nhận tốt , làm xấu nhận xấu

nhưng Karma th́ nói về kiếp sau ... Kinh thánh th́ nói về kiếp nàyHê bơ rơ 9:27 (chỉ có 1 kiếp thôi, chứ không có nhiều kiếp, chết xong rồi th́ chỉ ngồi đó chờ tới Ngày Phán Xét)

27 Theo như đă định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,


Gióp 4:8 (làm xấu nhận xấu .. ngay trong kiếp này)

8 Theo điều tôi đă thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, th́ lại gặt lấy nó.Gia cơ 3:18 (làm tốt nhận tốt .. ngay trong kiếp này)

18 Vả bông trái của điều công b́nh th́ gieo trong sự ḥa b́nh, cho những kẻ nào làm sự ḥa b́nh vậy.
Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #54 on: August 30, 2020, 12:34:32 pm »
có vài điễm mà Vân nghĩ ḿnh cần phải hiểu rỏ ở đâyReincarnation khác với Incarnation

- Reincarnation ... hoàn toàn không có đề cập trong Kinh thánh  :ohno: .... là đầu thai kiếp sau .. theo lư thuyết Phật giáo ..

- Incarnation ... th́ đề cập trong Kinh thánh .... là Chúa mặc áo loài người vào - qua h́nh dạng Chúa Jesus - ở giữa loài người


Sáng thế kư 32:22-28


- nếu đọc câu chuyện này th́ ḿnh sẽ thấy rất là interesting  :vt:

- ban đêm, sau khi Jacob dẫn vợ con ḿnh đi ngũ ở 1 chổ khác cho an toàn, th́ Jacob trở về ngũ 1 ḿnh ... gần sáng, tự nhiên Jacob thấy có 1 người tới vật lộn với ḿnh .. người đó thấy ḿnh không thắng nỗi, đành  đánh vào xương hông Jacob ... nên Jacob bị trặt xương hông ... người đó đ̣i đi nhưng Jacob không chọ đi mà đ̣i người đó phải chúc phúc cho ḿnh  :333: .. người đó mới hỏi Jacob tên ǵ .. người đó đổi tên Jacob thành Israel ... câu 28 mới là 1 câu nóng hổi vừa thổi vừa ăn ... Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, v́ ngươi đă có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng

- đọc xong câu chuyện này . ḿnh nghĩ ... what the heck .. Jacob vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta , và Jacob đả thắng ??? really  :think:

- nếu ḿnh muốn kiếm những câu chuyện interesting trong Kinh thánh để đọc .. th́ đây là một trong những câu chuyện đó ... interesting, nhưng lại rất thâm thuư và nhiều ư nghĩa ở đây  :vt:


ư nghĩa thật sự của câu chuyện này như thế nào , Vân sẽ viết lại dễ hiểu hơn  :hi:

- Jacob đang dẫn mấy bà vợ mấy đứa con ḿnh , rời nhà ông cậu Laban , để quay trở về quê hương

- trước mắt , Jacob sẽ phải đối diện với ông anh Esau của ḿnh đang kéo quân tới gặp ḿnh, người mà Jacob đả lường gạt đễ chiếm quyền trưỡng nam của anh ta, rồi chạy trốn, bây giờ Jacob quay về trở lại, kêu là "hiến thân nộp mạng"

- Jacob đang đối diện với "sự sợ hăi" ở đây ... Esau sẽ đối xữ với ḿnh như thế nào?? anh ta sẽ trừng phạt ḿnh thế nào???  :pray:  :huhu:

- th́ chuyện vật lộn này xăy ra khi trời hừng sáng ... có những câu hỏi mà ḿnh đặt ra ở đâyi. người vật lộn với Jacob tự nhận ḿnh là "Đức Chúa Trời và con người/God and humans" thiệt sự là ai ??  :think: nhất định không phải là thiên sứ, v́ thiên sứ không có quyền tự nhận ḿnh là God được  :ohno: ... vậy người đó chính là Chúa Jesus (God INCARNATION - God mặc áo loài người vào) ... chứ không phải REINCARNATION là kiếp sau .. như nhiều người lầm tưỡng nhá


ii. tại sao người này lại đánh găy xương hông Jacob khi Jacob đang đối diện với sự sợ hăi cũa ḿnh là Esau ông anh mà ḿnh đả chạy trốn ???  :think: ... Chúa cho Jacob trở thành handicapped trước khi gặp Esau , để Jacob không c̣n dựa vào "cái thiên tài mánh lới lương lẹo của ḿnh nữa" , mà ông phải dựa vào "Chúa" để đối diện với Esau


iii. người này hỏi Jacob tên ǵ ??? có thiệt sự là người này không biết Jacob tên ǵ không ??? không hề, trái lại người này rất rỏ Jacob tên ǵ , và tên này nghĩa ǵ  :think: "to supplant dành chổ, thay thế , circumvent 1 con người mưu mẹo , assail tấn công, công kích , overreach sự đánh lừa, sự lường gạt" ... nói chung tên Jacob là 1 cái tên mà ḿnh không thể nào tin tưỡng được v́ nó mang ư nghĩa "lương lẹo, chơi tay trên người khác" ... người này muốn Jacob tự nói tên ḿnh ra, với ư nghĩa tự nhận tui là 1 con người mà người khác không nên tin tưỡng tui được  :cool3:iv. rồi sau đó, người đổi tên Jacob thành Israel .. mang ư nghĩa ǵ ?? nếu anh là CHỦ của ai, th́ anh có quyền ĐỔI TÊN NGƯỜI ĐÓ .. một khi anh đổi tên một ai th́ coi như anh là chủ người đó và người đó là tôi tớ của anh ... ở đây cũng vậy , người này đổi tên Jacob , mang ư nghĩa từ đây về sau , người này sẽ là chủ của JacobJacob sẽ là tôi tớ của người này


v. điễm interesting cuối cùng ở đây , tại sao người này là Chúa Jesus GOD INCARNATION mà có thễ đánh thua Jacob ???  :think: thiệt sự ra ... Chúa Jesus không hề thua Jacob ... nhưng đây là 1 biểu hiện cho thấy sự khiêm nhường của Ngài ... Ngài đả khiêm nhường to the point ... xuống trần gian chết thay cho tội lỗi loài người , rồi bị con người hạ nhục Ngài , đánh đập Ngài trước khi treo Ngài trên thập tự giá ... đó là 1 h́nh ảnh khiêm nhường của Chúa Jesus, cũng như khi Ngài tiến vào thành Jerusalem trên lưng 1 con lừa con, chứ không phải 1 con chiến mă oai phong lẫm liệtYES , M̀NH CÓ THỂ NÓI ... KHI CHUÁ JESUS MẶC ÁO LOÀI NGƯỜI SỐNG Ở GIỮA CHÚNG TA , NGÀI CHÍNH LÀ GOD INCARNATION ... chứ không phải Reincarnation là kiếp sau mà nhiều người lầm lẫn

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1229
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Once saved is always saved
« Reply #55 on: August 30, 2020, 06:05:14 pm »
Thêm 1 lần nữa ḿnh thấy được GOD INCARNATION, nếu đọc bản Kinh thánh tiếng anh, ḿnh thấy chữ được dùng ở đây là .. The Lord (đây cũng là Chúa Jesus trong thời Cựu ước)


Sáng thế kư 18


Câu chuyện ở đây cũng interesting không kém ǵ câu chuyện ở trên, có 2 phần chánh trong câu chuyện này


i. Chúa Jesus cùng 2 thiên sứ tới thăm 2 vợ chồng Abraham và Sarah để báo cho họ biết là dù họ 99 và 90 tuổi rồi, nhưng họ sẽ sanh con .. Chúa Jesus nói chuyện với Abraham bên ngoài lều, bên trong lều Sarah nghe lóm được th́ cười thầm, già như ḿnh c̣n sanh đẻ ǵ được nữa .. Chúa Jesus mặc dù không đứng trước mặt Sarah nhưng Ngài thấy được Sarah đang suy nghĩ ǵ. Ngài hỏi Sarah, dĩ nhiên là bà chối quanh ... Nhưng bà quên người mà bà đang đối diện chính là Chúa Jesus, Ngài có thể thấy xuyên qua là bà đang suy nghĩ ǵ  :nm: .. mặc dù ḿnh không thấy Chúa, nhưng đối với Chúa, ḿnh như là glass, Ngài có thể nh́n xuyên qua ḿnh, những ǵ ḿnh suy nghĩ hay làm, Ngài đều thấy hết, không có ǵ ḿnh có thể giấu Ngài
2. Chúa Jesus và 2 thiên sứ rời họ để tiến về thành Sodom. Chúa Jesus muốn trừng phạt thành này v́ tội lỗi của họ. Chúa Jesus không muốn giữ chuyện này secret from Abraham v́ dù sao ông cũng sẽ là cha của 1 ḍng dơi lớn sau này .. hễ ai có đức tin th́ đều được coi như thuộc ḍng dơi Abraham, không cần biết họ là người Do Thái hay người ngoại, bạn tin Chúa? a lê hấp, bạn thuộc ḍng dơi Abraham .. Cháu của Abraham tên Lot đang ở cùng gia đ́nh trong thành Sodom .. Nên khi nghe Chúa Jesus muốn tiêu diệt thành này, Abraham "trả giá" với Chúa Jesus, là ḿnh có thể biết được sự gần gũi giữa Chúa Jesus và Abraham tới mức nào, chứ nếu gặp người b́nh thường th́ chắc họ không dám "trả giá" với Chúa Jesus .. Abraham trả giá từ 50-45-40-30-20-10 người tốt c̣n sống trong Sodom, th́ xin Chúa Jesus đừng cho diệt Sodom, Chúa Jesus đồng ư với Abraham .. Nhưng cuối cùng thành Sodom vẫn bị tiêu diệt v́ nguyên cả thành cũng không có được tới 10 người tốt .. th́ ḿnh thấy ǵ ở đây ... nếu 1 thành phố nào chưa bị tiêu diệt, th́ thành phố đó ít nhất cũng c̣n 10 người tốt trong đó .. chứ c̣n không có được tới 10 người tốt, th́ coi như thành phố đó cũng xứng đáng bị tiêu diệt

Nên khi thấy 1 thành phố nào bị tiêu diệt, nhiều người trong chúng ta cho rằng .. Chúa thế này, Chúa thế kia .. Nhưng ḿnh không hiểu nội bộ bên trong .. Nếu Chúa t́m thấy được có 10 người tốt trong thành phố th́ Ngài sẽ không tiêu diệt thành phố đó