+-Recent Topics

Cầu nguyện by tuyetvan
August 04, 2020, 10:24:25 pm

Once saved is always saved by tuyetvan
August 04, 2020, 09:43:53 pm

THƠ TRANH !!! by huudangdo
August 04, 2020, 09:24:10 pm

Trầm khc by lạc
August 03, 2020, 04:18:00 pm

88888 :) by tuyetvan
August 03, 2020, 11:17:25 am

Bạn muốn hẹn h +++ by tuyetvan
August 03, 2020, 02:09:51 am

Clip 63|CountDown-Giờ 24 |Chiến Tranh sẽ Nổ Ra Phật Cha Ra Đời. Phước cho ai khng thấy m tin by rausam
August 02, 2020, 05:57:40 pm

Thơ - HuuDangDo by huudangdo
July 31, 2020, 04:12:20 pm

Sớm mai thức giấc... by ngap_ruoi
July 27, 2020, 11:26:45 am

H TRN XỨ LẠ !!! by huudangdo
July 26, 2020, 08:34:01 pm

The Beat + by tuyetvan
July 26, 2020, 05:52:51 pm

Back to the Bible by tuyetvan
July 21, 2020, 06:11:24 pm

Thơ Ninh Vn by NinhVan
July 19, 2020, 01:28:06 am

Kể chuyện Kinh thnh by tuyetvan
July 18, 2020, 06:42:09 am

Thnh Ca by tuyetvan
July 16, 2020, 10:05:27 am

Lời hứa của Cha ... by tuyetvan
July 11, 2020, 02:36:59 pm

NỖI SẦU VIỄN XỨ !!! by Hoang Sa
July 05, 2020, 05:52:41 pm

Welcome DoThao to LSV by Hoang Sa
July 05, 2020, 10:30:58 am

T ng tự tử trong t, T b vướn lưới FBI by Hoang Sa
July 05, 2020, 09:34:54 am

MƯA V NỖI NHỚ !!! by huudangdo
July 04, 2020, 01:53:09 pm

Ha Thượng Phổ Quang .:: Hạnh Đoan Tuyển Dịch :: by rausam
June 20, 2020, 10:53:00 am

Mật Tng V Mền Tỳ L 1/2 .:: BTG Bảo Đăng ::.. by rausam
June 18, 2020, 09:09:59 am

Tm hiểu Kinh thnh by tuyetvan
June 15, 2020, 08:55:20 pm

NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM !!! by huudangdo
June 14, 2020, 05:47:40 pm

Bible Talk. TV by tuyetvan
June 14, 2020, 10:22:07 am

hoa ... l .... cnh by lạc
June 13, 2020, 08:59:41 pm

Clip 61 Dế Lửa rượt Dế Than USA vs China 06-11-2020 by rausam
June 13, 2020, 08:03:20 am

ng hẻm by ngap_ruoi
May 27, 2020, 09:51:12 pm

Cng Đức Của Sự Tr Giới - Thch Hải Quang by rausam
May 22, 2020, 11:44:27 am

Sự Mầu Nhiệm của Việc Tr Ch Thuyết Php Thch Hải Quang by rausam
May 17, 2020, 07:40:17 pm

Author Topic: Lời hứa của Cha ...  (Read 2470 times)

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #75 on: July 04, 2020, 01:12:25 pm »
Giăng 9:31

31 Chng ta vẫn biết ức Cha Trời chẳng nhậm lời kẻ c tội, m nếu ai knh sợ ức Cha Trời, lm theo muốn Ngi, th Ngi nhậm lời.


 :so1: :cool3: :tulip: :cl: :co:

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD

Offline Hoang Sa

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 494
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #77 on: July 05, 2020, 09:43:12 am »
I trời...... :vv3:  :888:m qua đy m giảng đạo nữa hả m .. :coolA: :coolA:

M giảng đạo ci kiểu g m Thủ tướng Canada nghe m mẩn qu liền để ru quai nn nhn y chang như gương mặt Đức Cha Jesus bị đng đanh trn cy thnh ga h .. .... :laugh: :laugh:


Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #79 on: July 06, 2020, 01:22:55 pm »
How God Answers Our Prayers
SOMETIMES THE ANSWER IS "YES"...SOMETIMES THE ANSWER IS "NO" OR HE CHOOSES TO ANSWER DIFFERENTLY THAT WHAT WE PRAYED FOR.  God Sees the bigger picture of our lives. He might know that what you are asking is not the best thing for you or someone you are praying for... or He sees the negative things that could occur if He were to give you what you are asking... or perhaps He has something better in mind.  If God doesn't give us what we are asking for, we have to remember that He has a good plan and a purpose for everything in our lives and He only wants the very best for us. He is looking at everything from an eternal perspective. Our time on earth is meant to prepare us for eternity. God cares about our physical needs, but He is infinitely more concerned about our spiritual needs and growth. This is where knowing God's character and knowing His promises are so important. When we have faith and trust in Him, then we can rest knowing that He hears our prayers, sees our needs and He is faithful to answer according to His will, which is always the best.
SOMETIMES, THE ANSWER  IS "WAIT".  There is value in waiting. There are many lessons to be taught in our periods of waiting. There are so many examples in the Bible, of those who had to wait, sometimes for a very long period of time, before they saw God's Promises fulfilled and their prayers answered, God is never late or early. He is always right on time. But in our humanness, it is easy to grow weary, discouraged, frustrated, and impatient in our times of waiting. If we trust God and take Him at His word, we know that He wants only the best for us and it is worth not rushing ahead or trying to force things or make them happen in our own time.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #80 on: July 06, 2020, 01:24:02 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #81 on: July 06, 2020, 01:26:24 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #82 on: July 06, 2020, 01:28:17 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #83 on: July 06, 2020, 01:31:37 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #84 on: July 07, 2020, 01:43:38 pm »
Giăng 5:1-9


1 Kế đ, c một ngy lễ của dn Giu-đa, ức Cha Jsus ln thnh Gi-ru-sa-lem.
2 Số l, tại thnh Gi-ru-sa-lem, gần cửa Chin, c một ci ao, tiếng H-bơ-rơ gọi l B-tết-đa, xung quanh ao c năm ci vm cửa.
3 Những kẻ đau ốm, m qung, tn tật, bại xuội nằm tại đ rất đng, chờ khi nước động;
4 v một thin sứ thỉnh thoảng ging xuống trong ao, lm cho nước động; lc nước đ động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh g, cũng được lnh.
5 Nơi đ, c một người bị bịnh đ được ba mươi tm năm.
6 ức Cha Jsus thấy người nằm, biết rằng đau đ lu ngy th phn: Ngươi c muốn lnh chăng?
7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Cha, ti chẳng c ai để quăng ti xuống ao trong khi nước động; lc ti đi đến, th kẻ khc đ xuống ao trước ti rồi.
8 ức Cha Jsus phn rằng: Hy đứng dậy, vc giường ngươi v đi.
9 Tức th người ấy được lnh, vc giường mnh v đi. Vả, bấy giờ l ngy Sa-bt.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #85 on: July 07, 2020, 07:41:06 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #86 on: July 07, 2020, 07:41:52 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #87 on: July 07, 2020, 07:45:49 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #88 on: July 07, 2020, 07:52:24 pm »

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 834
 • our GOD is an awesome GOD
Re: Lời hứa của Cha ...
« Reply #89 on: July 07, 2020, 07:59:21 pm »
mnh nn nhớ ... cu Kinh thnh ny KHNG c nghĩa  ... nếu mnh c đức tin nhỏ như hạt cải, th mnh c thể dời được ci ni  :1lol:


nhưng mnh nn nhớ ... cho d đức tin mnh c nhỏ nhoi, th ci ni ở đy tượng trưng cho sự kh khăn khng thể no vượt qua được "the impossible/the giant"


NẾU MNH C ĐỨC TIN D L NHỎ NHOI, TH MNH VẪN C THỂ VƯỢT QUA NHỮNG KH KHĂN M MNH CỨ TƯỞNG N L "THE IMPOSSIBLE/THE GIANT"