+-Recent Topics

Khai Bút Đầu Xuân. by Mỹ Hân
Today at 12:18:15 am

Giao Thừa Canh Tư by Phương Vy
January 24, 2020, 10:50:27 pm

MÙA XUÂN VÀ LỮ KHÁCH !!! by huudangdo
January 24, 2020, 09:46:20 pm

Welcome Bexiu và Osin đến với LSV! by Rùa
January 24, 2020, 08:21:18 pm

Đón Tết Canh Tư .... by Khoa1221
January 24, 2020, 05:28:14 pm

Cuối Năm Câu Hỏi Khó Cho Rùa... by ngap_ruoi
January 24, 2020, 03:29:28 pm

Cafe một ḿnh by NinhVan
January 24, 2020, 02:37:51 pm

Nghĩ ǵ viết đó by ngap_ruoi
January 24, 2020, 10:58:03 am

Sớm mai thức giấc... by ngap_ruoi
January 24, 2020, 10:39:50 am

Dzi xin được trải vài ḍng tâm sự by ngap_ruoi
January 24, 2020, 10:21:30 am

Thơ Ninh Vân by NinhVan
January 24, 2020, 03:11:29 am

THƠ TRANH !!! by huudangdo
January 23, 2020, 10:34:38 pm

LẠC MẤT MÙA XUÂN !!! by huudangdo
January 23, 2020, 09:17:29 pm

TỊNH XÁ LIÊN HOA Thiền Sư An Lạc Hạnh|.''Vượt qua khó khăn'. by rausam
January 23, 2020, 08:04:03 pm

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN !!! by huudangdo
January 23, 2020, 07:03:13 pm

Hmm.... Những chuyến bay đêm.... by Phương Vy
January 23, 2020, 06:44:12 pm

Hmm.... Kiếm người để xúi dại ..... by ngap_ruoi
January 23, 2020, 03:41:24 pm

Những Câu Nói Hay Ư Nghĩa Về T́nh Yêu Và Cuộc Sống by NinhVan
January 23, 2020, 02:51:00 pm

Cách làm bánh ướt bằng bánh tráng khô by Phương Vy
January 22, 2020, 09:26:58 pm

TỊNH XÁ LIÊN HOA Thiền Sư An Lạc Hạnh|Minh tâm kiến tánh thành Phật) by rausam
January 22, 2020, 05:58:20 pm

HOÀI NIỆM TẾT XƯA !!! by huudangdo
January 21, 2020, 05:54:22 pm

Tuyết cỡ này .... by NinhVan
January 21, 2020, 03:21:03 am

Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái - Thầy Thích Pháp Ḥa by NinhVan
January 21, 2020, 03:08:07 am

Cách thờ cúng đầu năm mới 2020 by NinhVan
January 21, 2020, 03:06:33 am

V́ Đó Là Anh by Phương Vy
January 20, 2020, 08:28:03 pm

TỊNH XÁ LIÊN HOA Thiền sư An Lạc Hạnh|"Phật Trời Thần Thánh, tuy không mà có". by rausam
January 20, 2020, 03:06:39 pm

Thông Báo Từ BĐH! by Phương Vy
January 20, 2020, 03:06:22 pm

XUÂN THA HƯƠNG !!! by huudangdo
January 19, 2020, 04:28:10 pm

KHÁT VỌNG QUÊ NHÀ !!! by huudangdo
January 18, 2020, 09:35:08 pm

TỊNH XÁ LIÊN HOA Thiền-sư An-Lạc-Hạnh|"Bùa-ngăi-Cách nhận biết". by rausam
January 18, 2020, 07:12:00 pm

Author Topic: 30 NGÀY THIỀN THẤT BÊN TRONG CHÙA VẠN PHẬT THÁNH THÀNH CỦA HOÀ THƯỢNG TUYÊN HÓA. (Tiếp theo)  (Read 8 times)

Offline rausam

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 66

30 NGÀY THIỀN THẤT BÊN TRONG CHÙA VẠN PHẬT THÁNH THÀNH CỦA HOÀ THƯỢNG TUYÊN HÓA.
(Tiếp theo)
Ngày thứ 2:

Trong suốt khóa tu ngày hôm qua, mọi người gần như tịnh khẩu, chỉ có nhất tâm tu niệm và không một ai nói chuyện với nhau cả dù rằng khoảng giữa có 15 phút giải lao. Sao lạ vậy! H́nh như hiện tượng này, tôi chưa từng thấy qua trong các khóa tu ở các chùa Việt Nam ḿnh. Hay là quy củ ở VPTT này là như vậy! Mọi người không được làm quen, tiếp xúc và nói chuyện với nhau, không phải giữa giới xuất gia và Phật tử tại gia mà ngay cả những người Phật tử với nhau cũng vậy. Ai cũng hiểu điều này nên ai cũng giữ sự im lặng và thanh tịnh, mặc niệm hoặc giữ sự trang nghiêm cho đạo tràng.

H.T Tuyên Hóa khai thị.
Ngài khuyến đại chúng khi tu nên giữ ǵn tâm ư trang nghiêm và thanh tịnh. Ḷng chí thành ấy sẽ cảm ứng chư Phật và cảm động đất trời.
Tâm chân thật, ư chân thật, thật trong thật,
Hành chân thật, tu chân thật, thật trên thật,
Làm chân thật, thành chân thật, thật thêm thật,
Tất cả, tất cả, thật, thật, thật.

Cổ nhân nói: "Thiện ác hai con đường, ai tu th́ tu, ai tạo (nghiệp) th́ tạo." Kẻ tu thiện th́ sẽ thoát khỏi Tam Giới, kẻ tạo ác th́ sẽ đọa Tam Ác Đạo. Thiện, ác chỉ ở trong một ư niệm cách biệt. Có trí huệ tức là thiện niệm, có ngu si tức là ác niệm. Mọi sự trên đời đều nói pháp (hiển bày chân lư). Có thứ nói pháp lành, có thứ nói pháp ác. Có thứ nói pháp bàng môn tả đạo, quan điểm sai lầm. Có thứ nói pháp Trung Đạo Liễu Nghĩa, quan niệm đúng đắn.
Nói cách khác, nói pháp lành tức là dạy người ta nh́n thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi chấp trước, đạt được tự tại; c̣n nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nh́n thủng, đừng buông bỏ chấp trước, chẳng đắc được tự tại. V́ sao con người điên đảo? Bởi v́ chấp trước, không chịu buông bỏ.

 Câu thơ xưa nói rằng:
Cổ lai đa thiểu anh hùng hán,
Nam Bắc sơn đầu ngọa thổ nê.
Nghĩa là:
Xưa nay bao kẻ anh hùng hảo hán,
Nằm dưới đất bùn khắp núi đầy non.
Quư vị hăy nghĩ xem: bao nhiêu người ở trần gian, ai có thể nhảy thoát qua cửa sinh tử? Lúc sống, mưu đồ hư danh, chết rồi, danh nào c̣n? Ham chức quan lớn, chết rồi, quan cũng hết luôn! Mọi thứ đều hóa thành không. Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng v́ muốn bảo vệ con cháu, khiến muôn đời sau sẽ măi làmhoàng đế, nên cho xây Vạn Lư Trường Thành. Nào ngờ chỉ truyền tới đời thứ hai, con là Hồ Hải (Tần Nhị Thế) nối ngôi chưa được ba năm th́ bị Thừa-tướng Triệu Cao giết chết. Thế chẳng phải là đă hao phí tâm cơ sao?
Xưa nay, từ trong đến ngoài nước, những kẻ cực kỳ giàu sang, kẻ làm quan to chức lớn, đều sống một đời mê muội tranh danh đoạt lợi, tạo ra biết bao nghiệp chướng tội lỗi; tới lúc chết th́ với hai tay không đi gặp Diêm Vương. Xem đấy, khi tham Thiền chúng ta phải quyết chí dụng công, không thể giải đăi, không thể buông lung, chớ để lỡ cơ hội rồi sau này hối hận không kịp.
Rằng:
"Một chút thời gian, một chút mạng sống."
Có người nói: "Chờ tôi thành danh rồi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm tu Đạo." Song, thời gian không chờ đợi ai, chờ tới lúc đó th́ đă quá muộn rồi.
Tham Thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần chân thật tu hành th́ có thể thoát khỏi ṿng sinh tử, tới lúclâm chung tất sẽ
"Thân không bịnh khổ,
Tâm chẳng tham luyến,
Như nhập Thiền-định,
Vui cười văng sinh."
Đó mới là nắm chắc được việc sinh tử trong tay ḿnh vậy!

Ngày thứ 3: 
Mỗi ngày trước khóa lễ niệm Phật đều tŕ kinh Lăng nghiêm buổi khuya lúc 4.00am. Theo thông lệ th́ một ngày tụng kinh bằng tiếng Hoa và một ngày tụng kinh bằng tiếng Anh. Tất cả kinh, chú, các bài sám đều như các chùa ở Việt Nam, chỉ khác là họ tiếng tiếng Hoa mà thôi. Cho nên nếu chúng ta học tiếng Hoa th́ sẽ rất nhanh v́ có rất nhiều âm điệu tương tợ.
Vị thầy dẫn lễ mỗi ngày thường thay phiên nhau, có khi Tăng lại cũng có khi là vị Ni. Vị Phương trượng trụ tŕ th́ chỉ dâng hương cúng Phật và sau đó đứng chấp tay, đứng tấn tại đạo tràng giữa 2 chúng Tăng Ni trong thế thiền định. Nếu khóa lễ 4 tiếng vào buổi chiều là ngài cũng đứng, lúc đi kinh hành th́ ngài đi sau chót. Lúc nào ngài cũng là vị dẫn đầu, nêu cao tấm gương tu hành, tinh tấn, kham nhẫn và hạ ḿnhthấp nhất trước đại chúng. Thấy cảnh khổ hạnh này, tôi thầm nghĩ, làm thầy Phương trượng VPPT thật không dễ chút nào, khổ cực hơn cả chúng tăng rất nhiều lần. Chẳng bù truyền thống Việt Nam ḿnh, th́ thầy Phương trượng trong một đại Ṭng lâm như vầy sẽ được cung kính, tôn sùng và trọng vọng đệ nhất trong chùa.

Mỗi buổi sáng, khi đại chúng đi thành hàng vào chánh điện xong, trước khi bắt đầu tụng chú Lăng nghiêm, đều phải đọc Tông chỉ Vạn Phật Thánh thành như sau:

Rét chết không phan duyên
Đói chết không hóa duyên
Nghèo chết không cầu duyên
Rùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên
Chúng ta giữ vững ba đại tông chỉ
Xả mạng v́ Phật sự, tạo mạng v́ bổn sự, chánh mạng v́ Tăng sự
Tức sự minh lư, minh lư tức sự
Truyền thừa mạch huyết Tổ sư
Tự hỏi: Ḿnh có tranh không?
Tự hỏi: Ḿnh có tham không?
Tự hỏi: Ḿnh có cầu không?
Tự hỏi: Ḿnh có ích kỷ không?
Tự hỏi: Ḿnh có tự lợi không?
Tự hỏi: Ḿnh có vọng ngữ không?
Tự hỏi: Ḿnh có ăn ngày một bữa không?
Tự hỏi: Ḿnh có luôn đắp y giới không?
Đây là gia phong của Vạn Phật Thánh Thành và không ai được sửa đổi!
Phần cuối buổi lễ sau phần đảnh lễ Tam tự quy xong, đại chúng c̣n phải đảnh lễ 15 lễ đối với 5 vị Tổ sưcận đại, biểu lộ ḷng thành kính, ghi ân sự truyền thừa mạng mạch từ các ngài.

Lời H.T  Tuyên Hóa dạy:
Chúng ta lúc nào cũng ở trong mộng.
Rằng:
Nhân sinh nhất trường mộng,
Nhân tử mộng nhất trường.
Mộng lư thân vinh quư,
Mộng tỉnh tại cùng hương,
Triều triều thị tác mộng,
Bất giác mộng hoàng lương,
Mộng trung nhược bất giác,
Uổng tác mộng nhất trường.

Nghĩa là:
Người sống: một tràng mộng,
Người chết: mộng một tràng.
Trong mộng thân vinh quư,
Tỉnh mộng vẫn nghèo xơ,
Ngày ngày cứ nằm mộng,
Chẳng biết mộng "kê vàng,"
Nằm mộng mà chẳng biết,
Uổng thay mộng một tràng.

Lúc mộng, chúng ta thấy rơ ràng có Lục-thú (sáu nẻo: trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục); đến lúc giác ngộ mới thấy tam thiên đại thiên thế giới đều chẳng có. V́ sao? V́ không c̣n chấp trước. Chẳng c̣n chấp trước th́ đem vạn vật "phản bổn hoàn nguyên"; như thế làm sao c̣n ngă tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng đặng? Mọi thứ đều chẳng c̣n! Có người nghe rằng bốn tướng đều hết th́ chẳng dám tu hành, v́ ngộ nhận rằng: "Tu đến cực điểm th́ người ta chẳng hiện hữu nữa,chúng sinh cũng hết sạch, thọ giả cũng không c̣n, vậy th́ sao đây? Lúc ấy công việc làm cũng hết luôn, e rằng tôi sẽ thất nghiệp mất!"

Quư vị nhất định cần có việc làm sao? Vậy th́ cứ tiếp tục điên đảo! Khi tu hành đến chỗ không c̣n bốn tướng, th́ quư vị sẽ "quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng," chứng đắc Thực-tướng của mọi sự. Rằng: Nhất pháp bất lập, vạn pháp giai không. (Một pháp chẳng lập, mọi sự đều không.) Chẳng thể nói suông là ḿnh hiểu đạo lư này, mà chúng ta bắt buộc phải chân chính chứng đắc cảnh giới "một pháp chẳng lập, mọi sự đều không." Lúc ấy sẽ chẳng c̣n ǵ là khổ, chỉ hưởng thọ sự an lạc.
Người ta ở đời, nếu không chấp trước danh vọng th́ cũng ôm chặt lợi lộc, không chấp trước tiền tài, th́ lại mê đắm sắc đẹp, do đó không thể nh́n thủng (hiện tượng), chẳng thể buông bỏ (mọi chấp trước). Muốn nh́n thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng đặng. V́ sao chẳng kham? Bởi v́ trong tâm có "con quỷ" tinh tế và "con sâu" linh lợi tác quái, do đó rất nhiều việc ḿnh để lỡ cơ hội, đối diện với Đức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài. Đức Quán Âm Bồ-tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi t́m kiếm khắp nơi. Đó chính là bị điên đảo vọng tưởng chi phối vậy.

Chữ "tham" trong tham Thiền có nghĩa là quán chiếu, quan sát. Quán chiếu cái ǵ? Quán chiếu Bát-nhă. Nghĩa là trong mọi ư niệm, mọi thời điểm, quư vị phải quan sát chính ḿnh ở đây (tự tại), đừng quan sátkẻ khác ( tha tại ). Hăy quán sát xem ḿnh có ở tại đây hay chăng -nếu ḿnh ở đây th́ có thể tham Thiền,dụng công tu hành; nếu ḿnh chẳng ở đây, tức là ḿnh khởi vọng tưởng lăng xăng, nghĩ ngợi vớ vẩn. Thân tuy ở trong Thiền-đường, nhưng tâm lại dong ruổi tận Nữu Ước hay Ư Đại Lợi. Tới đâu cũng phan duyên, thành ra không tự tại nữa.

Ngày thứ 4: 
Buổi trưa khi mọi người niệm Phật xong, đại chúng xếp thành hàng qua một Chánh điện khác thực hiệnnghi thức cúng Ngọ trước khi xếp thành hàng đi ra Trai đường, c̣n gọi là Ngũ quán đường lúc 10.45. Buổi thọ trai kéo dài 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu bằng việc 1 vị Tăng đọc lên bài kinh cúng dường: “Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ lô Giá na Phật…, sau đó đọc Tam đề Ngũ quán và đại chúng bắt đầu dùng cơm.

Thức ăn chư Tăng được để sẵn trong những chậu lớn đầu dăy bàn, và sau khi vị Tăng ngồi đầu lấy món ăn nào xong th́ chuyền qua vị thứ hai và cứ thế chuyến đến vị cuối trong từng món một. Do dùng mộtbữa ăn trong ngày nên phần chuẩn bị bữa ăn có thể nói là rất chu đáo, đầy đủ chất dinh dưỡng với khoảng 7 đến 10 món, trong đó ngoài phần cơm và các món ăn xào, kho, canh, ḿ c̣n có cả bánh ḿ, bơ, mứt, bơ đậu phụng. Các thức ăn tráng miệng gồm có 3 loại trái cây, các hạt đậu hoặc bánh quy. Ngoái nh́n sang các ông Sa Di (hơn 50 tuổi) bên cạnh, tôi phát hoảng khi thấy ông ta múc một b́nh bát đầy thức ăn, một dĩa đầy và các bánh ḿ, trái cây bênh cạnh. Xem chừng phải gấp 3 lần phần ăn của tôi,vậy mà ông chú Tiểu “đại” đó ăn cũng hết. Tuyệt thật !

Sau khi ăn xong, mọi người tự đi lấy 1 chiếc khăn (để trong chậu nước nóng) gần đó quay lại chỗ ḿnh và chùi sạch sẽ khu vực bàn ăn trước mặt ḿnh, xong để khăn lại trong chậu và cầm b́nh bát và dĩa của ḿnh đi rửa ở một khu nhà bếp gần đó, rửa xong quay trở lại chỗ cũ để trên bàn như trước và chờ đến 11.50 đi thành hàng ra Chánh điện hồi hướng.
Tôi nghĩ thầm, một ngày ăn một bữa như vậy cũng thật là xứng đáng. Đầy đủ tất cả, măn nguyện tất cả v́ ban ẩm thực lo rất chu đáo, nhưng chỉ ngày một bữa. Vậy cũng rất là hay v́ như vậy khỏi mất rất nhiều thời gian cho việc ăn uống. Trong các khóa tu ở chùa Việt Nam ḿnh, về phần ăn uống này thôi tôi cũng thấy rất mệt và phiền cho tất cả mọi người. Bởi v́ đại chúng ăn sáng vừa xong và đi khỏi, là ban trai soạn lại tiếp tục chuẩn bị cắt, gọt rau quả để chuẩn bị cho buổi ăn trưa, ăn trưa vừa xong lại cắt, gọt chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Ôi! Sao v́ cái ăn thôi mà mọi người phải khổ và mệt đến như vậy. Không lẽ một năm 365 ngày không tu, ngày ăn 3 bữa lâu rồi, nay đến thời gian tu hành, bỏ bớt ăn uống 2 bữa, chỉ dùng một bữa để tu lại không làm được hay sao?
Chẳng những ở đây họ ăn một bữa, mà tất cả mọi người đều tự rửa bát chén của ḿnh, lau chùi nơi bàn của ḿnh, nên cuối cùng ban trai soạn, nhà bếp cũng khỏe ru !  Ngay cả phần bỏ rác có lẽ chúng ta cũng cần phải học hỏi, v́ họ có 3 thùng rác. Một thùng bỏ các loại vỏ trái cây, 1 thùng bỏ các loại giấy chùi miệng (dùng để tái chế), và 1 thùng dùng để bỏ thức ăn thừa.

Share on Facebook Share on Twitter

Love Love x 1 View List