+-Recent Topics

ngơ hẻm by lạc
May 24, 2020, 06:06:45 pm

THƠ TRANH !!! by huudangdo
May 23, 2020, 12:39:17 pm

Công Đức Của Sự Tŕ Giới - Thích Hải Quang by rausam
May 22, 2020, 11:44:27 am

hoa ... lá .... cành by Hoang Sa
May 18, 2020, 10:58:50 am

Sự Mầu Nhiệm của Việc Tŕ Chú Thuyết Pháp Thích Hải Quang by rausam
May 17, 2020, 07:40:17 pm

NỖI SẦU VIỄN XỨ !!! by huudangdo
May 17, 2020, 04:22:44 pm

Ván bài đưa VN vào chổ phải ḷi đuôi chồn by Hoang Sa
May 16, 2020, 07:47:21 pm

Góc giếng by RungHoang
May 15, 2020, 10:29:07 pm

NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM !!! by huudangdo
May 14, 2020, 08:46:41 pm

Thân Vô Thường Thích Hải Quang by rausam
May 14, 2020, 07:27:49 pm

Nghiệp Quả - Thích Hải Quang by rausam
May 14, 2020, 07:20:13 pm

Thơ - HuuDangDo by huudangdo
May 13, 2020, 03:16:43 pm

Welcome DoThao to LSV by ngap_ruoi
May 13, 2020, 12:55:01 pm

Sớm mai thức giấc... by ngap_ruoi
May 13, 2020, 12:53:11 pm

Bang Bang by ngap_ruoi
May 13, 2020, 12:49:14 pm

Nhà bên Suối... vào nghe suối róc rách by Dược Tuệ
May 12, 2020, 10:37:48 pm

TRĂNG THỀ !!! by huudangdo
May 12, 2020, 08:43:03 pm

Giải đáp về TR̀ CHÚ Đúng Pháp - Phần 1丨Bồ Tát Giới Bảo Đăng by rausam
May 11, 2020, 05:48:29 pm

Giải đáp về TR̀ CHÚ Đúng Pháp - Phần 2丨Bồ Tát Giới Bảo Đăng by rausam
May 11, 2020, 05:12:24 pm

Tŕ Chú Đại Bi Để Hộ Niệm II TGNHP 78 ::: Bảo Đăng by huudangdo
May 11, 2020, 04:17:29 pm

Tŕ Chú Cứu Độ Vong Linh Dựa Nhập II TGNHP 92 ::: Bảo Đăng by rausam
May 11, 2020, 03:28:42 pm

Làm Sao Để Được Văng Sanh II TGNHP 57 ::: Bảo Đăng. by rausam
May 10, 2020, 08:50:03 pm

Kiểm Soát Tâm Tà hay Chánh - Thích Hải Quang by rausam
May 09, 2020, 04:57:02 pm

NGÀY LỄ MẸ !!! by huudangdo
May 09, 2020, 10:35:22 am

Hộ Niệm Văng Sanh - Thích Hải Quang by huudangdo
May 09, 2020, 12:10:37 am

09. Lời Cuối Của Người Biên Soạn-Hồi Kư Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quan by rausam
May 04, 2020, 09:32:08 pm

Lời Pháp Cuối - 08 Hồi Kư Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang by rausam
May 04, 2020, 09:29:57 pm

Lâm Chung và Nghiệp Lực - 07 Hồi Kư Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang by rausam
May 04, 2020, 09:26:22 pm

06. Trở Về Pháp Hoa Tự - Hồi Kư Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang by rausam
May 04, 2020, 09:19:19 pm

Khó Tin Nhưng Có Thật - 05 Hồi Kư Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang by rausam
April 30, 2020, 10:26:29 am

Author Topic: Anh Nằm Xuống ...Dịch Cô Vy ....  (Read 17877 times)

Offline DesertFlower

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 870
Approach Love and Cooking With Reckless Abandon - Dalai Lama

Share on Facebook Share on Twitter

Funny Funny x 2 View List

Offline NinhVan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2392
Re: Anh Nằm Xuống ...Dịch Cô Vy ....
« Reply #1 on: April 01, 2020, 03:14:06 am »
Tâm An Vạn Sự Thành
Funny Funny x 1 View List

Offline DesertFlower

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 870
Re: Anh Nằm Xuống ...Dịch Cô Vy ....
« Reply #2 on: April 01, 2020, 10:31:51 am »
Hello NinhVan:

Thống đốc tiểu bang DF cũng áp dụng luật không ra khỏi nhà chiều 30 tháng 3 năm 2020, lúc 5pm.

Giờ đang ngồi nhà mà cũng định đi mua tả chó đây  :1lol:
Approach Love and Cooking With Reckless Abandon - Dalai Lama

Offline ngap_ruoi

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1161
 • Người Cà Chớn không Cà Chua
Re: Anh Nằm Xuống ...Dịch Cô Vy ....
« Reply #3 on: April 01, 2020, 11:28:06 am »
Hello NinhVan:

Thống đốc tiểu bang DF cũng áp dụng luật không ra khỏi nhà chiều 30 tháng 3 năm 2020, lúc 5pm.

Giờ đang ngồi nhà mà cũng định đi mua tả chó đây  :1lol:

Hmm....  Có mua th́ mau mau đi mà mua ....  v́ có thể mấy cái tiệm đó sẽ bị đóng cửa.....      Cũng may quá .....    đứng lên, nằm xuống, rồi ngồi lên ......   mà không có rung giường ....   th́ cũng đỡ ......  chỉ sợ 9 tháng sau .....  th́ không biết làm sao ....    Hahahahahahahahaha...   Until then .....    Good Luck...

Ps...  Chỉ sợ 9 tháng sau ......  dân số sẽ tăng lên v́ rung giường ....     :ws: :ws:
Tui Có Biết Ǵ Đâu, Biết Ǵ Đâu....  Me Dunno, Don't Know!!....   Thôi đừng bực tức đi ra, cứ đi ra đi ......   Don't go away mad, just go away.....