Văn Học Nghệ Thuật => Thơ => Topic started by: huudangdo on July 29, 2019, 02:30:41 pm

Title: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 29, 2019, 02:30:41 pm
MƠ CHÚT NẮNG HẠ QUÊ NHÀ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/102957552_1315702861966206_2385108824631854259_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=825194&_nc_ohc=xT7hkTf7RvMAX9USNAg&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=8feeed4f367483061f7e97aec4bf7304&oe=5F305766)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 30, 2019, 03:47:53 pm
BÀI THƠ HẠNH PHÚC !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67757917_1078373645699130_5308336783354757120_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnLHNQLv04Dm32hwIvovGfudJK2k0ZdG2oSYI3PSf8AbMoqfKcBbG2tYXr7mGwSKTs&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=2a26af7a3c74df2b8fc32c819248a418&oe=5DA61071)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 02, 2019, 07:51:16 am
H̀NH BÓNG NGƯỜI THƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/98279742_1303993776470448_2988448462283997184_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=825194&_nc_ohc=hxJL4QcBvLcAX8NgsUz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7a7430108e9093f8aaff66f7c1ff4804&oe=5EEA8B59)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 03, 2019, 01:18:21 pm
T̀NH THẮM DUYÊN QUÊ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67476723_1080693272133834_6436868328328790016_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQktYXQM9ycBPhfktU9XEKSP7jbS2PnBVkIdeLWvZBPfVtGRZNM4RIb9WgN8FlS8B7M&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=658441fb340b2255488ec9403c82cf8c&oe=5DE236F4)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 05, 2019, 03:56:48 pm
HẠNH PHÚC VÀ CUỘC ĐỜI !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67586418_1080705665465928_7195433563678834688_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlCeeSJ4HUXhyHMVSZKNPE3x0iPkgjsPSALEilse6Vyeyq5VIBvA9AuIazlsnQB7Eo&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e71c2f68d94f86f6b41d06233a74c1a2&oe=5DE2FB01)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Pearl on August 06, 2019, 09:55:01 am
H̀NH BÓNG NGƯỜI THƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67404650_1079956692207492_6831568366767964160_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkVwY91iVyopYeStlgXPDiF45ww2tCm-4uWRwAwra1e7DhDJS1x9QVL0zICQ4tTmrs&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=60d28c27fa464307c9750de79957320e&oe=5DE992FE)

 :heart:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 06, 2019, 03:37:43 pm
NIỀM NHỚ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67608098_1081444685392026_3869809015944904704_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmKQ_JlD1kx7fnisu9mexcS73xJFp9mxPTNuVtmczCxsQc761qjUqSOyxIVqeYuDp4&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=85323a53c1e28ff6db638547ac89a3d0&oe=5DEC4933)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 07, 2019, 04:21:31 pm
SÀI G̉N NGÀY THÁNG CŨ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67797593_1083176128552215_5495211355864563712_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=cebLvIkkICoAX-D7GbR&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=1b32c26878336f674f2e3610e51f7de2&oe=5EB77D7B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 09, 2019, 12:34:48 pm
MỘT THOÁNG HẠ XƯA !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/68544222_1084341158435712_4950225365151776768_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQk1jX9ksUgj7_l8Hfntfo61gvJhM_OxeO668fUYZ93SEYC4HTbeXydGKtoa8XWvmeY&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=5b6ead019ddfac499dba6e3d4f07ca8c&oe=5DA058E0)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 09, 2019, 04:25:59 pm
LỠ MỘT CUNG ĐÀN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67765329_1084434298426398_8860001164909871104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlRyoQ5XmVeazHlJxVeArq9qRj4aT_Xhx-7S2vTxonTnDnp5LfFqEcVIhQ7-R-oyXY&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=de46be107366b76dafa89bda834a6de1&oe=5DE538FD)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 11, 2019, 11:20:37 am
CUNG ĐÀN XƯA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67765342_1085027721700389_6769202130210258944_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=v8Xp1PMbDx4AX-yUHXG&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c219080bbd67a25b56604857afcfe034&oe=5EF5C296)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Pearl on August 11, 2019, 08:48:42 pm
CUNG ĐÀN XƯA !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67765342_1085027721700389_6769202130210258944_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnY8NEWqA1YLEuy6gThFnMvhsf_3P7W_nZXF9hlDaeO3u1xmgIb90CP67A-VqMT4RA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7b2dbc76b234343a5b7ce15d4a81905b&oe=5DE0E796)

 :heart:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 12, 2019, 04:11:42 pm
TIẾNG HÁT CUNG ĐÀN XƯA !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69078719_1085754298294398_2326065802597367808_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlM9Zyrfh0oXCL-dnaYfpF2ZK8TuyRb21j6QxPHfkI-gzdI7rI_T6pNCMEyYlsXBdw&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=37c91cd6e0dad04dc5699f104748724d&oe=5DEA30C3)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 14, 2019, 03:14:49 pm
LỄ VU LAN MÙA BÁO HIẾU !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67934997_1087507104785784_8895656033486110720_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlD5MfPP_KS2APskoKg98SV0U5gFHdcafgs0NORPcXAvX7pi3vPrVQH_X8rGLqnFto&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=10745a856e1fcf78222c229519ba565a&oe=5DE1ECD6)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 16, 2019, 03:22:32 pm
BIỂN HỒNG TRẦN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/68527078_1088726007997227_1003416909963591680_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=1Y9UWnI1qcQAX-AHh8V&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=267e8a70d71282d16cd4ff4154901bc7&oe=5EB4DC79)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 18, 2019, 07:43:06 pm
GIỮ VẸN CÂU THỀ  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69338066_1089994341203727_3650310400135659520_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmQC38HIfPn58Q5QfjqB8sv5vrjI0dkLLNiOWwzSqY_-i4TAI6wv40wmZiulPUzItQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=88fb49d7d123f650afc039809f47ed08&oe=5DD6F4B8)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 22, 2019, 12:13:44 pm
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/68748300_1090555081147653_8809667017238904832_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=8hCMfBN4ZIcAQkkc-J8dHNpvl350hWGvsDB78qkatrHlKK3HMIbw8fTRA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=fd63f320e23bfe8e20e561cd0c67a339&oe=5E7DAA10)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 23, 2019, 05:02:29 pm
CUỘC T̀NH ĐĂ XA  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69417942_1093180120885149_3152334260996669440_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=Z2YLs9cYtI4AQkqE1ICWdLDVo5LIK5YgDN0xVx5soAqbXpTonH16LRBUg&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=185dedaced01017c8e6665e5be5fe073&oe=5E75FE85)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 25, 2019, 05:01:14 pm
NĂM THÁNG ĐỢI CHỜ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69017613_1093826734153821_6308369108765245440_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeEq5oVobTQrWwBLAXq7Ld0E340yvWTig6SdmokWibOp-mOKhrGyoR-XFqduKFGkUmYUDkCPG6ppo-wNgOFYLZaNXOkywkDyElvbcTA2_udtzw&_nc_oc=AQmZIeFDgW2jvKf2ku-PZ6Yt8ZeIaTGUCjFBI3z71OFmS08W3KexfM9JLh1xoAfULtE&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=5c844dafc6e3e37c73bd8a11fd4b3033&oe=5DCB89A1)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 27, 2019, 04:23:27 pm
ĐÀN TRONG KỸ NIỆM  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69089542_1095204140682747_3010406757462704128_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQl7BS2j3WoP_1FQYXABChgyPHFeswVCSVnL6kJPYDKuegxAsZcD4LbhyrWe-Ly7SZA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=9ea1ffc40efd37bde9390842d75b2d3a&oe=5DD2CCC1)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 28, 2019, 05:51:24 pm
MƯA VÀ T̀NH YÊU CỦA TÔI !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69261195_1096509597218868_7339954939696775168_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=f7yYv2xe-L8AQm09jWBTtM_j0rJGuZs-o6qpsxr9eeXWdu2aNa4IuEUQw&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=96cdcc657d4cb38598be7ae73cd8267e&oe=5E471051)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on August 30, 2019, 08:32:48 pm
Chào cả nhà LSV và anh HuuDangDo!  :angel_168: :hug2:

PVy đi mới 1 tuần mà tưởng chừng như 1 năm vậy.  :ly1: :111: Rất nhớ tất cả các anh chị em ở LSV.  :hug2:

PVy mới về tới nhà chưa đọc được hết tất cả các posts. Không biết phải bắt đầu từ đâu, PVy trả lời pm xong, chạy vô đây tặng hoa cho anh nhà thơ HuuDangDo, không thôi mơi mốt PVy hét ảnh không làm VIP fan nữa th́  PVy sẽ very buồn ahihi. just kiddinggggggggg :vui4:  :om:

Mến chúc anh nhà thơ HuuDangDo, tất cả các anh chị em thân thương một buổi chiều b́nh an vui vẻ, một cuối tuần vui tươi hạnh phúc.  :hug2:

(https://i.postimg.cc/zv23j0DQ/60.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 31, 2019, 03:28:49 pm
Chào cả nhà LSV và anh HuuDangDo!  :angel_168: :hug2:

PVy đi mới 1 tuần mà tưởng chừng như 1 năm vậy.  :ly1: :111: Rất nhớ tất cả các anh chị em ở LSV.  :hug2:

PVy mới về tới nhà chưa đọc được hết tất cả các posts. Không biết phải bắt đầu từ đâu, PVy trả lời pm xong, chạy vô đây tặng hoa cho anh nhà thơ HuuDangDo, không thôi mơi mốt PVy hét ảnh không làm VIP fan nữa th́  PVy sẽ very buồn ahihi. just kiddinggggggggg :vui4:  :om:

Mến chúc anh nhà thơ HuuDangDo, tất cả các anh chị em thân thương một buổi chiều b́nh an vui vẻ, một cuối tuần vui tươi hạnh phúc.  :hug2:

(https://i.postimg.cc/zv23j0DQ/60.jpg)
Cám ơn cô chủ nhỏ đă tặng HDD Bó Hoa Hồng Nhung đẹp lắm PV !...HDD lúc nào cũng là VIP fan của cô ca sĩ LSV  PV măi măi nhé !...Đừng buồn có những lúc phê b́nh th́ phải nói công bằng nhé cô chủ !...Như vậy về sau sẽ tốt hơn !...Phải không PV và các bạn ?...Nhân Vô Thập Toàn ...mà !...
 :co: :tulip: :tim: :heart:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on August 31, 2019, 03:44:30 pm
Cám ơn cô chủ nhỏ đă tặng HDD Bó Hoa Hồng Nhung đẹp lắm PV !...HDD lúc nào cũng là VIP fan của cô ca sĩ LSV  PV măi măi nhé !...Đừng buồn có những lúc phê b́nh th́ phải nói công bằng nhé cô chủ !...Như vậy về sau sẽ tốt hơn !...Phải không PV và các bạn ?...Nhân Vô Thập Toàn ...mà !...
 :co: :tulip: :tim: :heart:

 :angel_168:

Anh HuuDangDo thân mến!   :om:

Anh nói đúng lắm anh HuuDangDo ơi. PVy vẫn rất cần nhiều lời đóng góp ư kiến để hoàn thiện lắm ạ. Không phải chỉ ở giọng hát mà ở tất cả mọi điều, nhất là cách ăn nói, cư xử sao cho đừng làm phiền ḷng những người PVy quư mến. Những lời góp ư phê b́nh chân t́nh PVy đều mở ḷng đón nhận một cách hoan hỉ. Nhiều khi bị chọc quê th́ PVy có hơi bị quê chút xíu ahihi rồi hết quê liền à, không giận hờn hay buồn ǵ ai hết đó anh. Anh HuuDangDo và cả nhà cứ thoải mái phê b́nh PVy nhe.   :hug2:

Cảm ơn anh HuuDangDo đă luôn luôn rất dễ thương với tất cả các anh chị em ca sĩ cây nhà lá vườn của forum LSV. Mến chúc anh HuuDangDo luôn vui khoẻ, b́nh an, sáng tác thơ hay và đều yêu đời yêu người as always anh nhé.  :vui4: :vui4:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 31, 2019, 05:12:57 pm
:angel_168:

Anh HuuDangDo thân mến!   :om:

Anh nói đúng lắm anh HuuDangDo ơi. PVy vẫn rất cần nhiều lời đóng góp ư kiến để hoàn thiện lắm ạ. Không phải chỉ ở giọng hát mà ở tất cả mọi điều, nhất là cách ăn nói, cư xử sao cho đừng làm phiền ḷng những người PVy quư mến. Những lời góp ư phê b́nh chân t́nh PVy đều mở ḷng đón nhận một cách hoan hỉ. Nhiều khi bị chọc quê th́ PVy có hơi bị quê chút xíu ahihi rồi hết quê liền à, không giận hờn hay buồn ǵ ai hết đó anh. Anh HuuDangDo và cả nhà cứ thoải mái phê b́nh PVy nhe.   :hug2:

Cảm ơn anh HuuDangDo đă luôn luôn rất dễ thương với tất cả các anh chị em ca sĩ cây nhà lá vườn của forum LSV. Mến chúc anh HuuDangDo luôn vui khoẻ, b́nh an, sáng tác thơ hay và đều yêu đời yêu người as always anh nhé.  :vui4: :vui4:
Cám ơn PV đă khích lệ !...HDD lúc nào cũng nhiệt t́nh khi dạo chơi ở bất cứ Diễn Đàn nào !...Luôn luôn muốn đóng góp công sức nho nhỏ của Ḿnh để xây dụng Ngôi Nhà Đồng Hương ngày càng vững mạnh ...Có những Trang Web rất lớn và h́nh thành lâu năm cho đến Ngôi Nhà Nhỏ LSV của chúng ta mới Thành Lập !...HDD luôn luôn sát cánh với tất cả các bạn ...Nhất là LSV tuy nhỏ mà ấm cúng và nhiệt t́nh của tất cả Thành Viên !...Với Tinh Thần gắng bó nầy làm mỗi khi chỉ vắng vào nhà vài ngày là thấy nhớ !...T́nh Cảm và Ḷng Nhiệt Quyết của chúng ta không thua bất cứ 1 Trang Web lớn nào hết !...HDD mong rằng Trang Web Nhỏ của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững chắc măi măi !...

Thân chào cô chủ nhỏ PV và các bạn nhé !... :band: :band: :band: :rose: :cl: :001:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on August 31, 2019, 05:58:38 pm
Cám ơn PV đă khích lệ !...HDD lúc nào cũng nhiệt t́nh khi dạo chơi ở bất cứ Diễn Đàn nào !...Luôn luôn muốn đóng góp công sức nho nhỏ của Ḿnh để xây dụng Ngôi Nhà Đồng Hương ngày càng vững mạnh ...Có những Trang Web rất lớn và h́nh thành lâu năm cho đến Ngôi Nhà Nhỏ LSV của chúng ta mới Thành Lập !...HDD luôn luôn sát cánh với tất cả các bạn ...Nhất là LSV tuy nhỏ mà ấm cúng và nhiệt t́nh của tất cả Thành Viên !...Với Tinh Thần gắng bó nầy làm mỗi khi chỉ vắng vào nhà vài ngày là thấy nhớ !...T́nh Cảm và Ḷng Nhiệt Quyết của chúng ta không thua bất cứ 1 Trang Web lớn nào hết !...HDD mong rằng Trang Web Nhỏ của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững chắc măi măi !...

Thân chào cô chủ nhỏ PV và các bạn nhé !... :band: :band: :band: :rose: :cl: :001:

Cảm ơn anh HuuDangDo nhiều lắm với những lời khuyến khích, động viên, và lời tâm t́nh rất cảm động của anh. :om:

Anh HuuDangDo nói đúng lắm ạ, PVy đi đâu bận rộn không log in vào được mấy ngày là nhớ. Online gặp được các anh chị và các bạn thân thương là trong ḷng PVy rộn ră vui mừng. Thấy ai vắng lâu một chút là bắt đầu lo lo không biết có chuyện ǵ phiền ḷng hay không? Muốn t́m để an ủi mà biết t́m nơi đâu... :cry1:  :om:

Hy vọng LSV sẽ được như anh mong muốn. Mà lỡ như cứ nhỏ nhỏ vầy hoài th́ chúng ta cũng sẽ happy lắm phải không ạ?   :ly1: :vui4:

PVy mến chúc anh HuuDangDo và cả nhà LSV chúng ta một buổi chiều êm đềm, ấm áp,  vui vẻ thương mến tràn đầy.  :hug2:


Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 01, 2019, 02:18:24 pm
CHIỀU CUỐI HẠ  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69282480_1098396350363526_6488479279582543872_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnoNO4Q98zMiF42j96LHulsU4ntTVPl_gnZuV9aAdR4RAeop2SXt4rx6P2W5inSM5c&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=dc13ca4d0e0225d19ccba9843c90daf0&oe=5E01F63A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 02, 2019, 04:00:12 pm
ĐỒNG CẢNH NGỘ  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69867496_1099748503561644_3665346870185558016_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnfacKsiNdC5BSZuW8CwD_EYPRCR0iqfuqxjyMisTUvFtpP9MuGYPsg8Pz9irfIz_4&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=ec3274436184f2a2ffa4d167b855d410&oe=5E12B698)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 09, 2019, 11:31:51 pm
THU CÔ LIÊU !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70632335_1103786789824482_5615263195095629824_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnQs8cFAHk_z6keqJiLtpisxsLiy2FEoBu7tXHcUIVpvv8V6Bz6K2Z93eE0yNT51zk&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=967fe1fecccf84705fe8e4d632a3bc7c&oe=5DCA1AD5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 11, 2019, 01:24:48 pm
BÀI THƠ HẠNH PHÚC !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70008717_1105682866301541_7273806885650694144_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkcQA5abgkqH-5lJZbNyiK1KpDM5BwF1RrbYytHAyl2UdQTIaMDckmzQgo2ragjWGg&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=b48ff7b1df83e909f43db0cf77099450&oe=5E1379DC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 12, 2019, 09:10:55 pm
RƯỢU ĐẮNG T̀NH NỒNG  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69839516_1106445022891992_2566681015959420928_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=E3o7xcunSwsAQlG2U_GVQwQkPmNPK4sbr_n_mvoH6JSSFh6tmSxHoV70A&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=8e4ef2ab74ebd92bf4ed5efaa518181a&oe=5E9A4C9E)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 13, 2019, 03:56:28 pm
RƯỢU ĐẮNG T̀NH NỒNG 2 !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70223229_1107075232828971_6076695802565099520_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQl1X7N2fA2ichlFZawK8lN5baPFohhJit3mMPhTLjIY_f5wUZj0-3yA-3EJ8NPLw9s&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=b4a0e609257bd96b806c47a7a7c69fb1&oe=5E01E418)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 14, 2019, 07:57:04 pm
MÙA THU VÀ ƯỚC MƠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70633661_1107809636088864_2234437945262080000_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkKyq5F6VGMlnApSCvYroLhdJR0pFiN2Cmt50ruM5xLP-oEArSfqAEuMrUesNZVcyk&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c137e17bb06ddb605e957730c099560f&oe=5DF0FF4D)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 15, 2019, 11:03:40 am
SÀI G̉N C̉N ĐÓ T̀NH YÊU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70409724_1107206302815864_6264701643690868736_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkPveusQBunni5trsEYPf4_Vt1FHtOuVn21KNs659ndeH1yigeW_SKp1C9qC9T2IFc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c84ac3f26f8e4c05270d231dd4fa7ccd&oe=5DF2DDE0)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 16, 2019, 01:50:27 pm
HẠNH PHÚC MONG MANH !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/69855335_1106398699563291_8198984588291211264_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkZRhmpkElgbFE2XXnRoDXsIz06pXDJPpZs_ewzN9m5_iCC6Gm5Z50OGSdM674QeXs&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=b36311a67995d83b1250fc5b12adc5d9&oe=5E0EFDB9)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 18, 2019, 06:22:17 pm
NGƯỜI ĐI VÀO SƯƠNG GIÓ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70468488_1110524015817426_7596103473515462656_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnTNW0RxN1ctB9Dzi2d5vOvAUNbDBlbn22oS6clb8pMUD8WIx614NOYq-jeLXseruo&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=9fca254712dad97194241df417fa7b01&oe=5DF9ECCC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 19, 2019, 05:21:46 pm
THU TRONG KỸ NIỆM  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71209074_1111323862404108_7380871237699895296_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQl23w45zhuz4sbMXli8WqoA0MGXoJQEPZ-qpasy_O6T0CTc94G2FQOCuOgUpJJqLQ0&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=d932d70d1a078c33da8333dbfff9c5c9&oe=5DF55D82)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 20, 2019, 11:32:00 pm
SẮC HOA MÀU NHỚ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71650137_1109943982542096_7322846727747141632_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmJuyUapZngLOzHzP0GnBhK74Cc3tdXMgxdIGCvaMFGM0oy82dCDuDj-MsK7-wA4hM&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e76484a7cfef7eb68be9faad3779c1fc&oe=5E082C2A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 23, 2019, 02:41:16 pm
YÊU NGƯỜI TRONG MƠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70588054_1113430392193455_4309007290687553536_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQma-WbZrjUGMHH53Sjl5CeM7D-YlTK3CAWnxksAWKj2VJpuvsD_d7Us0Zrh4egAh8w&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=f27fcedbc4306eaaedfb26d3c7b57953&oe=5DF8E250)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 24, 2019, 04:09:26 pm
T̀NH HOÀI HƯƠNG  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70892380_1114783095391518_276156651852005376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkYXuUY53-RFOCtEx4BzY8ppjyMfiXpsRad0xBH_3mHbnddAVgEHT9pQC0e9nQhFbQ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a8511750b266925babd8ddd6646df3f2&oe=5DF7B804)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 26, 2019, 05:49:09 pm
YÊU AI  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71114894_1115551191981375_8429779822787428352_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmxCMEKh97O4sk9adscE2_TlY8Uw8AMXo4_j06DdyWjU7C_m0uoQtVgGRMFwSEmZlA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=96c53e2d652f0b38a07c8bf015c2cfbe&oe=5DF02820)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 28, 2019, 03:30:43 pm
T̀NH ĐẦU KHÔNG PHAI !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71065293_1116975488505612_7803195500764594176_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkwmMdF2-iW4BypRRVJzhSPp-0RWbabiCuw8PKsom5CMlHLctj5tG94IroBnpXuqWY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=5b85f1b2e0d4c691a8ccedfd8c28f38d&oe=5E3CAE1E)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 30, 2019, 02:06:33 pm
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71756733_1118555175014310_5129740000098779136_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmorHNM9-f1BxgNMOvTDiubTZCI3XZDxErOIX20CV9cxUHhlJBWtrGxQ3tUY4GtX64&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=921ed914948f92e191d1c2095cdccd91&oe=5DF453DE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 01, 2019, 03:54:20 pm
Mộng Tương Phùng !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71853808_1119177174952110_1804078090444341248_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQni5DJtarTISgAVNeso7C3odvEezwrEoiVEseerXfTvc--hOdi3YTY-wg_WT6InO4I&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=9112d1fb0a2e80111dc08d24cf30f41a&oe=5DF295C5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 05, 2019, 12:07:19 am
ƯỚC VỌNG T̀NH TA  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71582024_1119963064873521_1279708032946667520_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlJyFOghQg1Srnf7VSqsM2_CofT5VgytJeUU1s7ZPnwn-W5Dk5iTTXmCqGPHLImldc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=4991714800626d94e4d0e967ecaf2c3e&oe=5DFA23B4)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 07, 2019, 02:16:08 pm
TRĂNG THỀ  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71497083_1123630331173461_2112421532155248640_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=J7TR5GvgFgsAX9a4_x7&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=d1794e933da35ed2a70ac7e553b1e84d&oe=5E9328EE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 09, 2019, 05:20:48 pm
UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71663026_1122666784603149_2332549781580152832_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnpDi_BXwEsQ8BvUHldrCrTTBGodUvaSIf7Lly4dASvKTv9WqAOHJTOb603mjsjUWQ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=dc17fa6b7da8c16cfe50778b0ae85c99&oe=5DF0AC96)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 12, 2019, 03:41:02 pm
YÊU EM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71761296_1125004287702732_3637533482315415552_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlfnZ5IT4ZtldVzE0brJRSYfMGN54_nOQVlD4i3hdSLSU7LMaks_UUu7AlsSxMDa-g&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=995e739f5cd22539e1d61703f2bbc6ea&oe=5E202525)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: NinhVan on October 13, 2019, 11:54:55 am
 :so1: tranh anh HDD làm đẹp
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 13, 2019, 03:26:51 pm
CUNG ĐÀN NGÀY CŨ  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/72328258_1128205384049289_2261811004495101952_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnlKrxjZUt5G-NEqO6XAG-BSwjPZaYCIHH7N66TVKNGDWTU3bXwgMMNQmO11Z3TeEk&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=0b437cc0ef359752583fd2841f38904a&oe=5E35E0E9)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 17, 2019, 12:25:18 pm
THƯ NGƯỜI VIỄN XỨ  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/72802500_1131757763694051_5501248344715952128_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQk75y0f3fivh-1-SfV1LMBzOCXoFpXSGqQgunIDHx16BLmNPlWD_LhFrODpPssWI4A&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=1c209d6ad37c4b05a341fb659d7c73d0&oe=5E5F4602)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 18, 2019, 05:11:25 pm
NHỚ MỐI T̀NH ĐẦU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/72872071_1132788606924300_7899494985437806592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnz5uOqmrV9zK6COSRbEDYA4HtfooPzjpUiV5Niijeoq_ZBZgor-M5_flva2pO-m8Q&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=1723f6a7f41b4e11c72b0e9ebe420412&oe=5E1F0F25)

Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 21, 2019, 01:25:36 pm
HOÀI NIỆM T̀NH YÊU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75210697_1133536316849529_882621882476527616_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnWG3kOMGXTq1Xku00GXdO8zaIe36FPOOnGq9JBs3VJ1CJQ-vmHpT2SQCpv4KLUn5M&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=1a0291ca4bf9513b98d29725b2a966ed&oe=5E5EBFF8)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 23, 2019, 11:48:32 am
T̀NH YÊU NGÀY ĐÓ  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75220827_1135390863330741_1266379370742677504_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkF-MmEYY3scqcB5JY9bQC-e6j2-75oIPewzzK54T-LKM9Sla9TjqGu3ZUScboqAMw&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=85a87bd6c5a0241d1e0f4aa684b2e968&oe=5E1E1CC0)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 25, 2019, 07:36:42 pm
T̀NH YÊU VÀ NỖI NHỚ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75456775_1138762389660255_4247696911710027776_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=7VkVovG4Tm4AX_DGzEJ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=098ab3a950b8da4e02c0a675033a370e&oe=5EC49F16)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 27, 2019, 04:31:35 pm
T̀NH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/73325194_1138978326305328_77013011339935744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnNCmykHJbcx9J1SsJGYw8mTwoRYyfIaWMGMIlG0hQ-k2NsomUtKN-wEQtDLjDYuFA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=6ac72d3e147e21068b8e68fa65f49dfe&oe=5E24CAA0)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on October 28, 2019, 10:11:34 pm
TÀN THU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/74456021_1141358709400623_3717551364444782592_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=NuXGHZSqWQ0AX-TewW8&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=6&oh=5e64558f8841acea412fc6faa74b240c&oe=5E93581C)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 02, 2019, 01:33:24 pm
T̀NH XA VẠN DẶM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/76645624_1145350669001427_326126032245489664_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkLuqODbd3t6DnaPdjlDBf5rX3GWfuMe0ThQ30ZwM5OMWWXUvUZHv0lkgZNV76Lcis&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=64b4ce3739cd5e408523c6285aca2bad&oe=5E5E3B88)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 03, 2019, 03:20:38 pm
UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU !!!

(https://i.postimg.cc/sfJFwPyV/HDD5.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 04, 2019, 12:52:12 pm
UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU !!!

(https://i.postimg.cc/sfJFwPyV/HDD5.jpg)
Cám ơn cô chủ nhỏ đă chỉnh lại Khung H́nh Thơ Tranh của HDD nhé !...Tuyệt Vời !... :tulip: :tim: :so1: :om:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 05, 2019, 06:33:59 pm
T̀NH CA KỸ NIỆM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/74883031_1148476488688845_7844590438513115136_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=D5jiNtCILm0AX_Rt8wJ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=0d0c769bc9b4c7cb162433f762806df7&oe=5E949644)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 08, 2019, 03:10:56 pm
SÀI G̉N NIỀM NHỚ KHÔNG QUÊN  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/74399578_1150779681791859_7690965252246077440_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkAyU_G1jCjr4wspAGSnwMnzrEzB_zJeCR7pUBjZxEvPi1jZq_icycCgohctG_QRTg&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=71323fb5f05728dae0fa91e24dc2bb79&oe=5E4104E2)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 10, 2019, 01:54:55 pm
GỞI LỜI YÊU THƯƠNG  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/73513676_1146483788888115_5842179301029445632_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlrf7FMv-8ksL31q6gS_QI1WgSDNb1LiGNv_2rvcYURW01jK__nZpFP6TZY8ImnxD4&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=6b2592a85d25022e12377a79cacdb9ac&oe=5E554029)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 11, 2019, 12:16:19 pm
Tâm Sự Nhà Hồng ( LÀN SÓNG VIỆT )

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/74601277_1153105781559249_392215558772228096_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmt5KezPnvaI_l6Zyrji80a_XtmJqqOk95gmaZLY-f4qOd96MatX-blU6QvrSAgHFE&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=7d40d849345262d6bbb54b1199d885bc&oe=5E8C8B5C)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 14, 2019, 09:38:41 pm
CHIỀU THU TÂY NGUYÊN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75369223_1152365524966608_7406649167554019328_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkjO1NNKjB088pqSbzhevaVUHbjsX7kPZgKfdRIVROpONC15okvvF17h4cm8NONNsc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=7d4380d3a410f84dacef7801716e2eae&oe=5E447B1B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 17, 2019, 05:29:06 pm
MỘT THỜI YÊU EM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75429350_1158569371012890_2096194853653184512_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnwR4OvsI9Zn--H7fgG4OOOi4eG4CnC1C5pGMVBUcOJ8z1wgwh2Te_mdRE4Q_8N7VU&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=708e8b7227241fac1a1ae8035fe36531&oe=5E8B2442)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 22, 2019, 06:33:54 pm
GHÉP NHẠC THÀNH THƠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/77261402_1155063211363506_2139399802289389568_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmxQMh6J2ZkI4puwnBMvS3O2jKO8TBm3LUlpDo1MTcUp7upIwDaioyR5ACWl43QdwM&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e308915802d2a145e39e6518671796d1&oe=5E57A133)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 23, 2019, 03:52:57 pm
NGƯỜI T̀NH VÀ QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/76650741_1163775230492304_3685113340473901056_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=1Whxe4nwbAgAQkVan9O-XvAPT55Y_ABVTKMLVYuTSBYruF3N7taR7sPrQ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=393b3969faa847bb31fd18bb71e8091c&oe=5E43D5E2)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 24, 2019, 01:10:13 pm
MƯA XỨ LẠ ! MƯA QUÊ NHÀ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78529650_1164684997067994_4952242861614563328_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=0B4qd92kfCUAQlZqBubPTLxtnEFQ-6z4368DmjRfHj_PJVqTONMA077lA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=9518459155af81f4172ced5bc4e3d486&oe=5E4C77B5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on November 30, 2019, 05:17:34 pm
NỖI L̉NG NGƯỜI THA HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/76645553_1147487782121049_6484635919507783680_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkTjYpz51WXsXbRaCpTGfLypLF9hzMAcrlK4JL8yFmlqMOtXTndTWpbWCJ0HudvWcc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=3857cc75cf829cf4b601aec98632ad3b&oe=5E5E81EC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 02, 2019, 03:26:37 pm
VỌNG CỐ HƯƠNG !!!

(https://i.postimg.cc/9f1VV6Cj/HDD3.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 05, 2019, 11:42:18 am
LY RƯỢU NGHĨA T̀NH  !!!

(https://i.postimg.cc/j5s546dR/HDD2.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on December 05, 2019, 11:53:42 am
LY RƯỢU NGHĨA T̀NH  !!!


Anh nhà thơ HuuDangDo ui!  :vui4: :vui4:

Bài thơ "Ly Rượu Nghĩa T́nh !!!" thật là hay quá anh ạ.  :heart: :heart:

PVy ghé vô thăm anh HuuDangDo, mến chúc anh vui khoẻ, yêu đời, yêu người, sáng tác thơ hay as always anh nhé.  :yeu1:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 05, 2019, 12:46:07 pm
Cám ơn cô chủ nhỏ của Tui ơi !...Hổm rày đi đâu mà bây giờ mới ...Làm mọi người trong nhà LSV nhớ quá !...Và cũng vắng lặng như tờ !...Nếu cô chủ nhỏ cứ vắng hoài th́ nhà LSV chắc là giải lao dài hạn đó nhé !... :ws:  :tulip: :tim: :heart:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on December 05, 2019, 05:36:37 pm
Cám ơn cô chủ nhỏ của Tui ơi !...Hổm rày đi đâu mà bây giờ mới ...Làm mọi người trong nhà LSV nhớ quá !...Và cũng vắng lặng như tờ !...Nếu cô chủ nhỏ cứ vắng hoài th́ nhà LSV chắc là giải lao dài hạn đó nhé !... :ws:  :tulip: :tim: :heart:

Anh nhà thơ ơi à!  :vui4:

Dạo này PVy nhiều việc không có thời gian vô nét, mong anh HDD và cả nhà LSV thông cảm cho PVy nhe. :hug2:

D́ PVy mới qua Mỹ diện bảo lănh, mọi việc đều cần có người hướng dẫn. Trong nhà các anh chị em ai ai cũng bận rộn có PVy là ít bận nhất nên được giao nhiệm vụ take care d́.  :yeu1:

Cảm ơn anh nhà thơ và các anh chị em đă post thơ, các bài viết và nói chuyện qua lại ở LSV nhé.  :hug2:

 :co: :co: :co:

 :hug2:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 05, 2019, 06:35:05 pm
Anh nhà thơ ơi à!  :vui4:

Dạo này PVy nhiều việc không có thời gian vô nét, mong anh HDD và cả nhà LSV thông cảm cho PVy nhe. :hug2:

D́ PVy mới qua Mỹ diện bảo lănh, mọi việc đều cần có người hướng dẫn. Trong nhà các anh chị em ai ai cũng bận rộn có PVy là ít bận nhất nên được giao nhiệm vụ take care d́.  :yeu1:

Cảm ơn anh nhà thơ và các anh chị em đă post thơ, các bài viết và nói chuyện qua lại ở LSV nhé.  :hug2:

 :co: :co: :co:

 :hug2:
Chúc Mừng D́ PV và Gia Đ́nh đă được đoàn tụ qua Mỹ !...Rời khỏi Quê Hương hơi buồn nhưng có Tương Lai và có Tự Do Hạnh Phúc hơn ở Quê Nhà !...Phải không cô chủ nhỏ ?...Chúc Mừng Gia Đ́nh PV nhé !... :hi: :angel_168: :timbay: :cool3:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 07, 2019, 01:54:23 pm
NỖI L̉NG NGƯỜI RA ĐI !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/72374354_1129351897267971_7743677295675572224_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlCf3sIxNep-BjcevSU65LdCrtS9fwa44aF5en_BaR-FeX0_mmg_XbCOII928mPfMI&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=8b543dcc24e57621bb48cab4a1b34f97&oe=5E228F07)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 08, 2019, 06:20:08 pm
GHÉP NHẠC THÀNH THƠ 1  !!!

(https://i.postimg.cc/kMV1mPRt/000HDD.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on December 08, 2019, 06:29:10 pm
WoW!  :vui4: :vui4:

Bài thơ "Ghép Nhạc Thành Thơ I" hay quá đi thôi anh nhà thơ HuuDangDo!  :heart: :heart:

Phương Vy mến chúc anh nhà thơ vui khoẻ, yêu đời, yêu người as always anh nhé!  :om:

 :bm: (PVy có thử resize lại tranh thơ của anh như này mà thấy chữ nhỏ quá nên để y nguyên trong post của anh.)

(https://i.postimg.cc/kMV1mPRt/000HDD.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 08, 2019, 06:36:12 pm
WoW!  :vui4: :vui4:

Bài thơ "Ghép Nhạc Thành Thơ I" hay quá đi thôi anh nhà thơ HuuDangDo!  :heart: :heart:

Phương Vy mến chúc anh nhà thơ vui khoẻ, yêu đời, yêu người as always anh nhé!  :om:

 :bm: (PVy có thử resize lại tranh thơ của anh như này mà thấy chữ nhỏ quá nên để y nguyên trong post của anh.)

(https://i.postimg.cc/kMV1mPRt/000HDD.jpg) (https://postimages.org/)
Cám ơn cô chủ nhỏ nhiều lắm !...Để 2 cái cũng được !...Chúc cô chủ nhỏ và cả nhà LSV 1 buổi Tối Chũ Nhật thật vui vẻ và Hạnh Phúc bên Người Thân !... :co: :tulip: :tim: :so1: :om:
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 11, 2019, 07:08:44 pm
ƯỚC MƠ HẠNH NGỘ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/78743693_1177988952404265_3167060737487011840_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=rgV4LbzASP8AQlR6VprDY4rfGVbJQXvnyYtXK-rPYrUlV5K_HpsC7x5eg&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=99d3640301165e5e032f9be521c7a725&oe=5E6B1471)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 14, 2019, 01:12:19 pm
THUYỀN VIỄN XỨ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78249571_1169915886544905_8046852916771815424_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=HkdogFVfA3UAQnTwHwHZbxtiY33837a78re4MyWMtAfkortb7hstmBoYQ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=8241deb666d633736fa18b2900b7fcbd&oe=5E47AACB)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: Phương Vy on December 14, 2019, 06:46:30 pm
Phương Vy mến chào anh nhà thơ HDD!  :angel_168: :om:

Thơ tranh của anh vừa hay vừa đẹp,  :co: anh nhà thơ nhiều ạ!  :heart:   :heart:

Cho PVy góp với anh nhà thơ HDD một tấm thơ tranh nhé.  :yeu1:

Mến chúc anh nhà thơ vui khỏe, trẻ trung, yêu đời, yêu người as always!  :vui4:

(https://i.postimg.cc/sgqhY5DW/Screenshot-2019-12-14-C-ng-c-ng-d-u-nh-online-vi-t-ch-ch-n.png)

Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 14, 2019, 07:08:18 pm
Phương Vy mến chào anh nhà thơ HDD!  :angel_168: :om:

Thơ tranh của anh vừa hay vừa đẹp,  :co: anh nhà thơ nhiều ạ!  :heart:   :heart:

Cho PVy góp với anh nhà thơ HDD một tấm thơ tranh nhé.  :yeu1:

Mến chúc anh nhà thơ vui khỏe, trẻ trung, yêu đời, yêu người as always!  :vui4:

(https://i.postimg.cc/sgqhY5DW/Screenshot-2019-12-14-C-ng-c-ng-d-u-nh-online-vi-t-ch-ch-n.png)
Cám ơn cô chủ nhỏ của Tui ơi !...Thơ Tranh của PV cũng đẹp và Bài Thơ ngắn rất hay và Ư nghĩa !...
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 15, 2019, 05:11:17 pm
BIỆT CỐ HƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79379384_1182386541964506_3926798322815205376_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=m1ZBsZS2pDMAQmOXIP76m-8oPknFgfM60f-vS2XYrSeQaYv6EAKfhVBQQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=180c7bed0c8d83df9b6df3710f47cf44&oe=5E7BC30F)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 16, 2019, 02:51:42 pm
GHÉP NHẠC THÀNH THƠ 3 !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79288632_1183483828521444_2894861459911606272_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=Nu0BZIbGaQUAQnzLKe5cO24a2RnvJJS-pg0xKCSTQjPD-6CQ67q-7njQA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=c4ba53b5d86b6a0d5a1c14f76e831c59&oe=5E6E793A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 22, 2019, 02:59:02 pm
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80408832_1189440391259121_623469993991864320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=1ZzmB-41EzwAQnMrR_lEhoGAdw8YRlAz7nFKjst1SuwBItacG0UT_qZ_w&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=1c61ae30a51616d3fd0708f05dddf249&oe=5EAA7CE8)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on December 30, 2019, 01:37:56 pm
BUỒN RỒI CŨNG ĐI QUA !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/81044660_1188754084661085_2412368437356527616_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=6L1Hb4CZ-wsAQnzppStYnlAN-5cwL5YxQ7l3vA_DRzZBqv_oaRp9a9R4A&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=87b34b84f3f637c8d1ada2293591d79a&oe=5E6E0C65)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 01, 2020, 07:09:12 pm
TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79836148_1182633568606470_8808680278567419904_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=J0sNL2jrsLAAQltn9Fj_Ns-ciR3pRApV6JPx6gckrWylGWrDQ2PSzVWMA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=65df5a8393b057f7ded6104dc047deed&oe=5E6D199B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 02, 2020, 05:48:31 pm
MÙA ĐÔNG VÀ ƯỚC NGUYỆN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/81495444_1196717410531419_2374451194757120000_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=AdSSRjwzofYAQmp35BmJJXYIMdbr7cgawQXvLjH95aAdK3sT51lMEr5LA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=5a30e17907ad25cf6ba63def1f94e624&oe=5EAC2EE7)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 03, 2020, 06:02:59 pm
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU !!!

(https://i.postimg.cc/rwxWMn3K/HDD7.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 05, 2020, 09:01:28 pm
ĐÊM CHUYỂN GIAO MÙA !!!

(https://i.postimg.cc/MHgM8VY7/HDD8.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 11, 2020, 11:22:39 am
T̀NH ĐỒNG HƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/80574076_1194034670799693_8146022663664435200_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=ilRhCOcV3kYAQlfSjYhyA0TJ_VqIrHL0SSbQAe4QzX_ejbQASo8U08vSQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&_nc_tp=1&oh=8b619feab5562a3fd4963f5e7bbfb358&oe=5EB0DFCC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 12, 2020, 05:52:45 pm
KHÁT VỌNG QUÊ NHÀ !!!

(https://i.postimg.cc/nhDKMcjV/HDD5.jpg)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 15, 2020, 08:23:10 pm
ƯỚC VỌNG ĐẦU XUÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52729343_144483286577697_4259451807702450176_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=NHCZiT9kuesAX_wEEqn&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=2a8bf0daaca7cbe9588670b669048da1&oe=5EA8D758)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 16, 2020, 05:57:44 pm
XUÂN TRONG KỸ NIỆM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52011234_976500915886404_449078387445596160_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=sRdjzxsle_EAX9Ooc9u&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a7cf7b4d9c6c7818a1265cd353f859ce&oe=5E9FB24A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 17, 2020, 01:04:18 pm
XUÂN THA HƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/82517954_1213407928862367_1686457752458625024_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=GwvHgy_C1iAAX_dejpz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7ef79b51677f2eb9e1e460a63413cfab&oe=5EA04093)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 19, 2020, 02:55:18 pm
T́nh C̣n Vấn Vương !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/82156088_1208029466066880_6295225508112105472_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=oRMxXdekhEIAQlF3tc8tF1PFE7FNPaYqzuCZ41AgvGnkyJgAg8LFe5XNg&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=b6477299d2abf96e7dae8feb6316b20f&oe=5EB06A00)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 21, 2020, 05:18:54 pm
MƯỢN CÁNH CHIM TRỜI ! MƠ XUÂN HỢP MẶT !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/82486499_1214346445435182_7900220414004035584_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=p3L5UQ_z7owAX8ElpEF&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=757acefb3c4c00e1943a93b3e073a8fb&oe=5E957323)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 23, 2020, 10:34:38 pm
MÙA XUÂN TRONG ƯỚC MƠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83665619_1216366301899863_1784067631653847040_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=U0sUIcdAit0AX-eQh_D&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=77bea14e8800482017a7726eed13eae6&oe=5E9209A3)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 26, 2020, 09:34:33 pm
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83365248_1218248831711610_4098655890066898944_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=KfTV94payAYAX-6hjjc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=dbd3e2d9c9350fcfcb93c141ace913d1&oe=5E927C2B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on January 29, 2020, 10:54:22 pm
XUÂN VIỄN XỨ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82522213_1214929272043566_2243221393900568576_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=DyX9goiu_WsAX8Q2SER&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=1002&oh=d5ad8e2bfc3a1c4046b270221d3fd79d&oe=5E967000)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 03, 2020, 02:21:08 pm
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN 2 !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/83124773_1219514434918383_1039205283303260160_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=nPfX1JzDJ6cAX_gW4mb&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=005ae35b5112143c3248c6edface7b3b&oe=5E9AD5FE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 03, 2020, 08:50:16 pm
NHỚ XUÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84076473_1223814874488339_5321863366241681408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=vCCvecyjhjMAX8vexWV&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=43969035a46218870ff9324d2f2bde0c&oe=5EC0391C)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 04, 2020, 07:37:35 pm
TÂM SỰ NGÀY XUÂN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84506516_1220213901515103_4637833070655832064_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=MTIPc57cDxAAX9rq1mp&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=e949d62b0ecb6793aa8993eff4ceaa8a&oe=5E910CE3)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 06, 2020, 12:02:10 pm
LẠC MẤT MÙA XUÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83907062_1223032104566616_2386322574557577216_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=d7xV5gucVZYAX_MSAIG&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=8c48eb90850f0581c8a46b79b8297f70&oe=5EDAEDE5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 07, 2020, 05:16:01 pm
MƠ PHÚT TƯƠNG PHÙNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84612436_1226012544268572_264869980309291008_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=4NyHB_dIIoMAX_Pbixi&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=21b791bc87ef5fe6d5afcd0318dce6c9&oe=5EC2C3D9)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 08, 2020, 02:07:40 pm
MỘNG TẦM XUÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/84074295_1224671244402702_3214071834601324544_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=BzS7W9lezOoAX-t3c3w&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=f7d23d1a3ab7dff85bfef2f01dc40cff&oe=5ED9119E)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 08, 2020, 04:15:15 pm
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA 2 !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79668257_1184349898434837_2149479768410554368_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=M-zWNJIfUyoAQkFOT0IXvLhDSf7PX_As06eZXQA8sjT8GhcaUJd0pnWAw&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=ca9e858dd190b4c1d3324113854bc357&oe=5E7B50BF)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 08, 2020, 09:17:58 pm
MÙA XUÂN VÀ LỮ KHÁCH !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83163343_1223930311143462_5618587186250121216_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=Qj5N-LKaCmIAX9wZdm9&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=e4b018aa53f835eeb36567bc91d4c685&oe=5E962809)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 09, 2020, 05:39:12 pm
MỘT THOÁNG NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/84691496_1226768424192984_7336770122662543360_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=qJptyZOqEEYAX-9Ek-p&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=7ea26a8e5017f5d2415a35af21ec5d53&oe=5EC1A285)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 10, 2020, 09:02:19 pm
MƠ CHÚT NẮNG XUÂN QUÊ NHÀ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/84949597_1230362420500251_8257241443089776640_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=THq6wqWrvXIAX9MFKVu&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=9dd6a2ec76f91510e0a882d9cc2088c7&oe=5ED85A5E)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 11, 2020, 04:23:20 pm
BÀI THƠ HẠNH NGỘ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84626977_1231700387033121_1970263616510754816_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=pfJYLjk_MAsAX-5-_2d&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c83eb73e879c191f740f66ba052298cd&oe=5EB8157D)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 12, 2020, 03:38:00 pm
XUÂN LAI MẶC KHÁCH !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/85142642_1231130783756748_4880269006554005504_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=lXCfBPMLdR8AX_R7b2J&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=664b00dcfeb4f83a0c6fda7634a31943&oe=5ED46946)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 12, 2020, 07:12:32 pm
T̀NH XA VẠN DẶM  !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78434631_1171632313039929_5539920891674099712_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=aUni_nDMPOwAX-JwHrk&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=5cc7f6faeee3350be95eb36a3c6a1f94&oe=5EB96574)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 12, 2020, 08:37:55 pm
DUYÊN T̀NH  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/85025862_1232514206951739_18910934277816320_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=3c91q4wafwUAX9i0tYD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=4d8491cca609d2b91bc80fadbe84e236&oe=5EB859CE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 13, 2020, 03:32:31 pm
MỘT THOÁNG XUÂN XƯA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84637559_1229748420561651_3053067091360874496_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=sn3d7xm_9xsAX9X8-oD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a45ef48bb5371df050e32ff4cf9e573a&oe=5EBB4AE1)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 13, 2020, 06:58:29 pm
KHUNG TRỜI KỸ NIỆM !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/78468944_1174482842754876_472729015703044096_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=K0_OaI18K4YAX-Stuid&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&_nc_tp=6&oh=07211f31f7f9237c6e2f694812e2315d&oe=5EC19E4D)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 15, 2020, 05:25:17 pm
MƠ NGÀY TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/85044851_1233211163548710_2564978405023940608_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=aJ850cT-cI4AX-18asW&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=4504f423bf629742a5b0e2f77e822fdf&oe=5EB82D68)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 16, 2020, 02:33:34 pm
MỘNG ƯỚC ĐOÀN VIÊN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78653929_1177208085815685_239128050871042048_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=FI2HDmtUlYkAQmE2CwkPxApSaKPsd2wo35YZ_HkP0ZMSHSAgs3cJbKAPg&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=3a4d43fa420af6f36c716467afc8e1d2&oe=5E71B936)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 16, 2020, 07:11:18 pm
LỜI CỦA TRÁI TIM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79719432_1175966052606555_3757387705806225408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=YTA43SuOhAIAQmhenHoFZeEFh-ErVGSvWfjHVeDh2M4g08AjoqKms0EvA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a06d43a4b0dcfab50ee434ae76235eb9&oe=5E6F50B2)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 16, 2020, 09:10:37 pm
SẼ CÓ MỘT NGÀY !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80721643_1188381841364976_5780807993645858816_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=qKbyf2SY8GkAQlbM96K6JM2MUyw_VvCZkGAKuC21-8xTKXVChguFeVCEg&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=23fc115a78d61c94b5417eafa560160d&oe=5EA8C102)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 17, 2020, 06:06:27 pm
LĂNG DU ĐA T̀NH !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75561464_1159558004247360_4064780748563939328_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmvFkuzRB1ZOv32WJGgbaHKJIj55eS8hGFtW_ocDYuVcs9Xuo29NjWtL7GUCRmIP-M&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=7c711dce7b2681d93b37f655cf8e02a3&oe=5E4DFDDE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 18, 2020, 09:28:18 pm
T̀NH VÀO CỎI NHỚ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/86624158_1235344223335404_4059615298771222528_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=9yf76PWL7WkAX8HOH7n&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=97f209353490c8f195896ac4425a6ce0&oe=5EC27591)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 20, 2020, 02:50:24 pm
T̀NH YÊU QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/86984877_1236092019927291_5075527153362141184_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=IY_7aUvjQLgAX9w3wJO&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=9dfec034dc8a9f4bd7eba545860c91c3&oe=5EFFD77A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 22, 2020, 10:28:24 am
MỘT THOÁNG KỸ NIỆM T̀NH YÊU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87331728_1238227896380370_4940866150377455616_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=bTsit53Nd-kAX_9oH_c&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=2ecab0766cf5066ac1c9648f18101f58&oe=5EB5F8EA)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 24, 2020, 03:21:58 pm
SẮC MÀU T̀NH YÊU !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84328406_1240448209491672_24146005490401280_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=LhmGe-3DqlsAX9idycP&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=3971c88aa814ca030808b399ed7af8bf&oe=5EFD1261)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 25, 2020, 03:53:28 pm
MƠ PHÚT TƯƠNG PHÙNG 2 !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/85245088_1240391246164035_4711641289068642304_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=2MLuiv_hFVkAX-zQhe8&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7af39644e17e9600136792fc8c263d4f&oe=5EC02059)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 27, 2020, 02:09:58 pm
NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87393450_1241938582675968_3570807506059919360_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=I74rFZeXZRwAX-wrupl&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=6ddacbcad69ad4ba9df159f26547885c&oe=5EC40655)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on February 29, 2020, 04:54:11 pm
SÀI G̉N VÀ T̀NH YÊU NGÀY ĐÓ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87979008_1243986062471220_5572964248335679488_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=xzHs4_3VFRYAX8Evp2B&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=b095084a29082426b892c9c7b9186449&oe=5F03522C)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 08, 2020, 04:13:47 pm
RƯỢU ĐẮNG T̀NH NỒNG 5  !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/89043635_1250670618469431_5808002133131264000_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=Mivdv-zRZ20AX8CFLaI&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=dd751fb3ceb1aa3d0eb234e3d718873c&oe=5E92203E)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 18, 2020, 03:58:29 pm
T̀NH VÀ TIỀN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/74874439_1151921181677709_5640746898215141376_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=kWya9KI6BxUAX-JEliT&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=06f7a1783d7ee11999a5824ef2bcd024&oe=5E95DB02)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 20, 2020, 03:20:08 pm
KIẾP NHÂN SINH !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/88166309_1247204018816091_1063194140235268096_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=iN_yi0ZS51cAX9y4C6-&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e7653f64b217c36adb71beedcc046cd0&oe=5E842D93)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 22, 2020, 06:37:17 pm
ĐỜI VÔ THƯỜNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/89506303_1255940004609159_8623236101965873152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=JsaTMBCOkEsAX9ZBipG&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c2ce0504409ce39c1cb1687ee25f6793&oe=5E941844)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 25, 2020, 06:20:09 pm
BỄ KHỖ CUỘC ĐỜI !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90519511_1257449074458252_2415333210331283456_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=9t6R8zJkanAAX_i1peM&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e098b026d5cd10ead7da76205471771f&oe=5E989224)

Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on March 31, 2020, 05:23:23 pm
BUỒN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90595159_1261024530767373_7822375587757948928_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Gaxl97cwQRUAX8b7t05&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=b39ad5c7c1001a5ad760f833056c2426&oe=5EECFCD5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 01, 2020, 06:43:22 pm
NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM 3 !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/89351590_1250882371781589_8644337993550659584_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=5BJwl5wV7tgAX_NUkds&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c3a1cc2b9d10a7e84764f32577f7075e&oe=5E95B824)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 04, 2020, 06:42:22 pm
NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM 4

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/90458179_1258637077672785_4251728421417123840_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=Rc3hSmKkIYMAX-JmnuA&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=7e381abf0a57740c723a0aafe1b183dd&oe=5E9AAA96)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 07, 2020, 08:16:54 pm
BUỒN TRONG KỸ NIỆM !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91850814_1270456853157474_7470081651217793024_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=DnpvvP22U74AX_a5Gcj&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=90f1f3b8341aef8d94a452f3022b4f04&oe=5EAECA5D)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 11, 2020, 12:11:07 pm
ĐI T̀M HẠNH PHÚC !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/92219335_1272680289601797_4990331799826595840_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=FTF-UqCUuG8AX9jJOEQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=dd8ee473042c64d93922702cf6644546&oe=5EB1B0E6)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 14, 2020, 02:26:05 pm
NHỚ KHÚC T̀NH CA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/73528677_1146303008906193_2377645061287444480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=-o7G6Kt_T0wAX_vA-Ya&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=836e94ec693c971ec4581bcc6a1d0916&oe=5EADAD08)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 18, 2020, 02:17:28 pm
NỖI L̉NG NGƯỜI LỮ KHÁCH !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93499981_1280735665462926_1777414881931165696_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=lqPgVPCOC4cAX9v5oV_&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=1d32bbd16020255ed1821385fd9f7ed6&oe=5EEE5BF9)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 19, 2020, 05:18:07 pm
MƠ MỘT NGÀY VỀ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/93545725_1277670495769443_9183971106392899584_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=IYBjQVaGEfwAX9esLIZ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=7&oh=238810512f546fed9cd999362be6a590&oe=5EB9D8C5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 20, 2020, 04:01:06 pm
CHỜ NHAU EM NHÉ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93136648_1275543399315486_6929304346202996736_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=kX5MMvfy1tkAX_r337U&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=92569e6765f4f7cd072df35090622cf0&oe=5EB82808)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 21, 2020, 05:38:57 pm
GỞI VỀ EM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93986191_1280192378850588_8158044728097505280_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=LM0rvCQeJ-IAX-y7cdB&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=fdfedb62571a243a0432ba687c896394&oe=5EC0C14C)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 22, 2020, 10:18:46 pm
CỎI NHỚ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90391672_1259496997586793_4508004803527311360_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=v7lRgMRkD2UAX85BUGD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=e63ad58474c324ebd5b1bfbe99aff731&oe=5EC32639)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 24, 2020, 08:04:47 pm
T̀NH KHÚC '' SANG NGANG '' !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/92437795_1271366789733147_2513847931761590272_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=0Rs6KCuEGhYAX_btGgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&_nc_tp=7&oh=1a6033c274d3cacf19e58c2f26d101d8&oe=5EB176EB)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on April 27, 2020, 06:28:38 pm
BÀI THƠ MONG CHỜ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/93838203_1281413388728487_5334718946387951616_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=6MDmJ2n0wRQAX8Y0qls&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=7&oh=cc3c11eb1bb397d813ab38f648755803&oe=5EC20885)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 03, 2020, 08:20:35 pm
BỨC TÂM THƯ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/94232878_1285310565005436_4160495512094507008_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=0YtYADFqrd4AX8hK5M3&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=1bdda614621937bcb6297598b537173c&oe=5ECA62D1)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 05, 2020, 06:28:50 pm
LỖI HẸN T̀NH EM !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/95265387_1288180831385076_555806469325324288_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=I6t8XZZFvcoAX82T88J&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=d08129cbf5724cee1792c49b7d18fadc&oe=5ED0A3A7)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 10, 2020, 06:04:14 pm
NGÀY LỄ MẸ ...HAPPY MOTHER'S DAY

Mẹ là 1 Chủ Đề Cao Quí trong Cuộc Sống !... HDD xin đăng Bài Tranh Thơ MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG của ḿnh ...Để thân tặng các bạn đang c̣n Mẹ !...hay những ai không c̣n Mẹ như Ḿnh ...Như nỗi nhớ vô vàng với Công Đức vô lượng của Mẫu Thân !...Nhân NGÀY LỄ MẸ ! 10 - 05 - 2020 !

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/96436973_1295277900675369_4868959958231678976_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=d-bABj7PbbcAX-xGhwC&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=a112537a7f046676c68b4aa4aec36f63&oe=5EDC9BBE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 11, 2020, 04:38:37 pm
ĐÊM NGUYỆN CẦU CHO MẸ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/96396614_1295744887295337_3984688735299043328_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=9gGch29ngWIAX9e33c3&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=6a6935328bbfc7a0976c923ed3c8c7e9&oe=5EDD355A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 12, 2020, 09:23:58 pm
NHỚ QUÊ !!! !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/89553561_1251450895058070_3746338576019750912_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=eVY1fv53C8EAX9CEV8A&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=505de15c0c05873b16da3ac38306e7cc&oe=5EC0AE66)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 12, 2020, 11:45:39 pm
MỘT THOÁNG KỸ NIỆM T̀NH YÊU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/96233107_1293261957543630_8161415165028335616_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=RTHVWvofC28AX8pePGT&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=9b422c26760c7a27f90e3ac61f5ae68d&oe=5ED7A1BC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 15, 2020, 05:20:21 pm
QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/95614162_1291024327767393_5089173059030482944_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=xSxsWdcqHjIAX_EbnJL&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=acd7d67918591c996f3cf8dd3dfe5e24&oe=5ED367DA)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 21, 2020, 06:57:12 pm
BÀI CA XUM VẦY !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/99248147_1304782283058264_6813650295784996864_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=yln3lRCmm3IAX9bpmcZ&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=d3fcd04207270d9d0d4b882aec997fd5&oe=5EED3928)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 23, 2020, 12:39:17 pm
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/95144964_1290399494496543_2263660700880601088_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=BfsQ8SbzgTAAX-IyprS&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=9a21146ce7fdd0815616bd2e65c53810&oe=5ED43819)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on May 30, 2020, 09:05:21 pm
CHỜ NHAU EM NHÉ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/99083085_1305592489643910_5108394029817528320_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=825194&_nc_ohc=vu306k-Wxx4AX_wG_fx&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=08d6be294bbaa257c1dfb2a9c1c95710&oe=5EEFC5B6)

Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 05, 2020, 02:41:47 pm
GẶP LẠI CỐ NHÂN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/98469879_1300464756823350_1575277142407643136_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=zoTUb1dGjyEAX-sDrcu&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=907368a2f9c18d83bb37e1102a52093e&oe=5EE58A1D)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 09, 2020, 09:27:25 pm
HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/101587227_1311828872353605_1697348982067429376_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=825194&_nc_ohc=aiEux3sZNvgAX88y7ar&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=0adc7e33de176aba093e10012e4e7214&oe=5EFC1DF2)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 10, 2020, 06:09:03 pm
ƯỚC MƠ HẠNH NGỘ QUÊ HƯƠNG !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/103361234_1318002115069614_6926395425692804129_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=GZxyCM3PyHUAX_Wwsp7&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=3cdbcfd5ec9609ca5c74d1926b7d33d0&oe=5F06A50B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 11, 2020, 05:07:45 pm
NHỚ MÙA PHƯỢNG VĨ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/101966661_1312510462285446_1288140707311124480_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=825194&_nc_ohc=aGi9kiuU7W8AX-Svgq7&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=fbe231ebc4f13cfb3118ffc5e3f86848&oe=5EF9DBA5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 13, 2020, 08:18:03 am
TÀ ÁO TRONG MƯA !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/97920926_1301761366693689_4844860072100102144_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=h3mn9jfCrBkAX8P0yEA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=431ebc754d827816e7098747a60a2173&oe=5EE56550)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 16, 2020, 07:45:23 pm
QUEN NHAU NGÀY MƯA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/103971047_1321053034764522_7197295471122619504_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=5rXJs4SFinQAX-3FkiS&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=08cf55b1602346c7b4f28219c595c3eb&oe=5F0AA9E8)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 20, 2020, 07:00:12 pm
HẠ VÀ T̀NH YÊU CỦA TÔI !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/102721437_1315110718692087_2897880774676054016_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=q4VGSqQQbRwAX9R1WVX&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=c953728b91c5fc9e383de720d8078286&oe=5F003C3A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 21, 2020, 10:05:32 pm
ĐẠI DỊCH CORONA & NỖI BUỒN NHÂN THẾ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93702243_1279243565612136_5330260628600782848_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=9sK0cbeUcXUAX_Z8Hca&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=6e7950c88b77c43009d467c0f0f0f87c&oe=5F1599F4)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on June 30, 2020, 06:06:49 pm
TRƯỜNG CŨ T̀NH XƯA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/104350798_1324071184462707_6801030039935291846_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=xiY8nOSlFm0AX_WDbf2&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=62bc9a6374ad41990bfad50d9272392a&oe=5F0CF4F3)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 10, 2020, 09:00:47 pm
VÀO HẠ !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/103118117_1316646671871825_2703320695506277524_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=825194&_nc_ohc=9qgeymYD8dwAX_KavEa&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=0eee8c088e6bbdd9c3a607049fe46695&oe=5F2B266A)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 12, 2020, 08:36:10 pm
HOÀNG HÔN TRÊN XỨ LẠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/106141711_1332244440312048_6876179641721663286_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=825194&_nc_ohc=RZv3nTPKMbgAX_eMyrx&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=60bf76d6bb152a61dfc40ed86f88a18a&oe=5F32E0E2)

Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 16, 2020, 02:00:15 pm
CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN CHO QUA CƠN ĐẠI DỊCH !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/94078408_1282919158577910_8578219931261206528_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=q59NuoGFiD4AX-AZRhj&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=13f2ddd30c7accc017bd1fd11afdc249&oe=5F34F3E0)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 22, 2020, 08:18:37 pm
NHỚ HÈ QUÊ TA !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/106133739_1331107843759041_3106008328944873843_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=825194&_nc_ohc=jhXrfH37EE8AX8CBbbL&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=32f520a260b99a97b0c57d9521859532&oe=5F1B480B)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on July 30, 2020, 07:24:25 pm
DƯ ÂM !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/116719940_1356893117847180_5262107756040683384_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=iehjJJlBh3wAX_Lu7Dk&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7639b5c6ea4631be8b4bb1c3e902ddd7&oe=5F474FBA)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 01, 2020, 07:22:39 pm
BÓNG THỜI GIAN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90958532_1266245046911988_4125138194557566976_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=825194&_nc_ohc=cRbcUgPnRIsAX-XA4ro&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=066d29406f6a1aacec7b7bb468ce0ff4&oe=5F4CCADC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 04, 2020, 09:24:10 pm
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/116693196_1358573987679093_7064291888890308917_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=825194&_nc_ohc=aFqMAJa6ysIAX9D-OtJ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=5e378387a46ab4613a6ad7d1c7e25ca8&oe=5F4BBBE9)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 08, 2020, 10:52:30 am
ĐỜI VÔ THƯỜNG 2 !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/116743496_1359250620944763_6654888176837914866_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=p3XO0seQ9TEAX_gQE8M&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=223633977622c8e2b36fdfd4d88e46bf&oe=5F4D07DA)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 16, 2020, 08:02:19 pm
TRĂNG CÔI LẼ BÓNG !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/94121975_1283767055159787_3593490422351003648_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Fc0O8487USYAX8EaYtF&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=86d38990d4573259a4ea8c5ac337ca84&oe=5F3FACF5)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 20, 2020, 09:44:57 pm
H̀NH BÓNG NGƯỜI THƯƠNG 2 !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109223714_1343492639187228_4746984246782958436_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=W4ciMawMiYIAX-1GeCH&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c40b2f75589f59d63657162e5b08edd7&oe=5F5BD9A4)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 30, 2020, 03:50:26 pm
ĐÊM NHỚ SÀI G̉N !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/89552327_1255150474688112_6956572582464192512_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=MAgKBoke9CQAX_SMQ_x&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=6&oh=abb843b7b34a345cc41c9ecd12c8fad8&oe=5F5E4712)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on August 31, 2020, 09:57:49 pm
Viết Để Hồi Hướng Công Đức Vô Lượng Của Cha Mẹ !
Nhân Ngày Lễ Vu Lan Mùa Báo Hiếu !...Rằm Tháng Bảy Năm CANH TƯ 2020 sắp tới !
ĐẠI LỄ VU LAN MÙA BÁO HIẾU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118570827_1379691895567302_5556733932539006952_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=tlepXKNoTRMAX8_l475&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=0d93e900c8fe9f994bf419c239587061&oe=5F6D9897)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 02, 2020, 05:00:48 pm
BÔNG HỒNG CÀI ÁO LỄ VU LAN !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/118693174_1382153705321121_8052101027247679169_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=825194&_nc_ohc=JYfPlnuTnHEAX-7YNnc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&tp=6&oh=056bb61869a5c08365cbdbaed6b6d4bf&oe=5F759DBC)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 11, 2020, 05:28:16 pm
NHỮNG NGÀY CUỐI HẠ !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118580991_1378115819058243_69405193260377267_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=krA3Z6aMFF0AX_K9KqF&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=eb5f9239aea4288ce97180edec7f56f2&oe=5F6D560F)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 19, 2020, 06:38:30 pm
THU LĂNG DU !!!

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/77058381_1167405336795960_5050010464893796352_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=8nQNMzCQ7GoAX9I7Bk2&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&tp=7&oh=db5584765fa70f35f2fb023317cc284b&oe=5F8B2FEE)
Title: Re: THƠ TRANH !!!
Post by: huudangdo on September 23, 2020, 10:01:31 am
NỖI BUỒN QUÊ TÔI 2 !!!

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/119230909_1391854574351034_1216367537031576264_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=2v0QmV4CdEIAX9zpZmD&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=c19f0c3f2883ec866077dea119d147e1&oe=5F82036A)