Tôn Giáo => Tin Lành => Topic started by: tuyetvan on June 07, 2020, 12:50:29 pm

Title: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 12:50:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=6qCIEk9fjiA
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 07:38:41 pm
Điều Vân đang suy nghĩ đó là 🤔

M̀NH TIN CHÚA , LÀ DO M̀NH QUYẾT ĐỊNH? HAY DO CHÚA QUYẾT ĐỊNH


- Kinh Thánh nói .. Chúa chọn ḿnh, chứ không phải ḿnh chọn Chúa ... Giăng 15:16

Vậy ḿnh trở thành believers, là trong Ư Chúa .. chứ không phải trong ư ḿnh  :cool3:

Tuyết Vân ơi Khi ḿnh được làm con Thiên Chúa đó là sự sắp đặt của Thiên Chúa cũng như nhà Phat họ tin vào duyên phận , c̣n người tin Chúa th́ tin vào chương tŕnh sắp đặt của Thiên Chúa .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 08:26:41 pm

Tuyết Vân ơi Khi ḿnh được làm con Thiên Chúa đó là sự sắp đặt của Thiên Chúa cũng như nhà Phat họ tin vào duyên phận , c̣n người tin Chúa th́ tin vào chương tŕnh sắp đặt của Thiên Chúa .

Ư d́ nói sao Vân chưa hiểu lắm.

Làm con Thiên Chúa và Tin vào Thiên Chúa có giống nhau không?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 08:39:22 pm
Ư d́ nói sao Vân chưa hiểu lắm.

Làm con Thiên Chúa và Tin vào Thiên Chúa có giống nhau không?

Khi Vân được chịu phép rửa Baptism (Rửa tội) Bápteme th́ Vân đă trở thành con Thiên Chúa . Vân có tin Thiên Chúa Vân mới chịu phép bápteme  .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 08:42:38 pm
Khi Vân được chịu phép rửa Baptism (Rửa tội) Bápteme th́ Vân đă trở thành con Thiên Chúa . Vân có tin Thiên Chúa Vân mới chịu phép bápteme  .

Yeah, vậy ư d́ nói cả 2 là 1  :cl2:

Nhưng Vân mới đọc d́ là CG

H́nh như báp têm lúc mới sanh ra?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 08:45:20 pm
Yeah, vậy ư d́ nói cả 2 là 1  :cl2:

Nhưng Vân mới đọc d́ là CG

H́nh như báo têm lúc mới sanh ra?

Có người sanh ra trong gia đ́nh cha mẹ đă tin vào Thiên Chúa th́ con cái sanh ra được baptem lúc nhỏ , nhưng chúng ta đang nói đến chuyện Vân tin Chúa và Chúa t́m Vân .
vậy con cái của Vân được baptem lúc mấy tuổi hay từ luc lọt ḷng mẹ ?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 08:47:29 pm
Dzi 13 vào thread này có làm phiền Vân không ? nếu có th́ Dzi sẽ nói chuyện với Vân ở thread khác pḥng khác .

 :heart:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 08:52:58 pm
Ko sao đâu dź, dź chịu nói chuyện với cháu là cháu vui 😂rồi
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 08:57:00 pm
Vân có 2 đứa con sanh đôi .. nhưng nó tin Chúa ở 2 thời điểm khác nhau

Đứa lớn tin lúc vừa xong highschool

C̣n đứa nhỏ tin lúc đang học university

Tụi nó tin Chúa mạnh hơn Vân đó d́, để cho người ta nói đúng câu này .. con hơn má, nhà có phúc
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:04:52 pm
Vân rất yêu 2 đứa con, nhưng ḿnh không có khả năng hay quyền lo cho nó (ư Vân nói cuộc đời nó nằm trong tay Chúa)

Nên Vân giao tụi nhỏ cho Chúa khi nó c̣n nhỏ. Vân nói với Chúa .. nó thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con.

Mà ḿnh có thể hiểu nghĩa bóng là .. Bán cái cho Chúa đó d́.

Dĩ nhiên Chúa lo cho tụi nó giỏi hơn Vân lo cho tụi nó  :cl2: :vt: :co:


1 Sam 1:21-28 .. Vân học từ câu chuyện trong đoạn Kinh Thánh này .. Mẹ Samuel đem ông vào nhà thờ giao luôn cho Chúa

Nhưng Vân ko đem nó đi giao cho ai . Vân vẫn lo nó, nhưng nó thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về Vân .. Vân giống như bảo mẫu thôi
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 09:12:56 pm
Vân rất yêu 2 đứa con, nhưng ḿnh không có khả năng hay quyền lo cho nó.

Nên Vân giao tụi nhỏ cho Chúa khi nó c̣n nhỏ. Vân nói với Chúa .. nó thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con.

Mà ḿnh có thể hiểu nghĩa bóng là .. Bán cái cho Chúa đó d́.

Dĩ nhiên Chúa lo cho tụi nó giỏi hơn Vân lo cho tụi nó  :cl2: :vt: :co:


1 Sam 1:28-

Dzi rất thích kiểu suy nghĩ để Chúa lo cho con của Vân .
đó là điều đúng . là suy nghĩ hay nhất và tỏ ḷng tin tưởng vào Chúa nhất của 1 con người có thể làm . nhưng giao là giao về mặt tinh thần . c̣n phần xác th́ Vân vẫn lo cho tụi nhỏ right ?

Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:20:24 pm
Yeah d́

Ḿnh sanh nó ra, nuôi nó lớn, rồi nó có cuộc đời nó

Ḿnh đâu có đi bên cạnh nó 100% được

Cho dù có được, nhưng đôi khi thân ḿnh lo c̣n chưa xong, th́ sao ḿnh dám nói ḿnh lo cho nó được

Cũng chính v́ vậy, khi tụi nhỏ 2 tuổi, Vân tin Chúa .. chẳng những giao cuộc đời ḿnh cho Chúa, mà cái quan trọng hơn là giao cuộc đời nó cho Chúa


Chúa ở bên cạnh nó 100% hết cuộc đời nó .. chứ ḿnh đâu làm được chuyện này, cho dù ḿnh có yêu thương nó cách mấy đi chăng nữa  :heart:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:23:40 pm
Dzi rất thích kiểu suy nghĩ để Chúa lo cho con của Vân .
đó là điều đúng . là suy nghĩ hay nhất và tỏ ḷng tin tưởng vào Chúa nhất của 1 con người có thể làm . nhưng giao là giao về mặt tinh thần . c̣n phần xác th́ Vân vẫn lo cho tụi nhỏ right ?


Dĩ nhiên rồi d́.. Bây giờ nó lấy chồng đẻ con, Vân cũng c̣n lo

Nhưng nó  thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về Vân


Ư Vân là ǵ khi nói câu đó ?

Vân không đ̣i hỏi nó phải làm cho ḿnh vui ḷng .. Nhưng Vân đ̣i hỏi nó phải làm Chúa vui ḷng ... V́ nó thuộc về Chúa  :cl:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 09:30:30 pm
Vân , D́ nghĩ con người ḿnh chỉ cần vài phút là hồn ĺa khỏi xác nếu không có Chúa bảo bọc th́ ḿnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào . chỉ cần 1 cơn gió lốc hoặc 1 cơn mưa . cho nên phải cảm tạ Chúa mỗi ngày
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:32:04 pm
Đây cũng là 1 vấn đề Vân gợi cho believers suy nghĩ

Cha mẹ dĩ nhiên lúc nào cũng muốn con cái làm ḿnh vui ḷng .. ḿnh muốn nó học bác sĩ kỹ sư cho ḿnh vui

Nhưng có bao giờ ḿnh nghĩ .. Chuyện nó làm Chúa vui ḷng quan trọng hơn chuyện nó phải làm ḿnh vui ḷng không??

Nhiều khi Vân cũng không đồng ư những quyết định của nó .. Vân cũng muốn cự lại nó .. Nhưng Vân không cự v́ Vân nghĩ .. Biết đâu những quyết định đó làm Chúa vui ḷng, th́ Vân lấy quyền ǵ cự nó
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 09:33:53 pm
Vân suy nghĩ vậy là đúng nên tôn trọng những quyết định của nó và quyền tự do của nó . :so1:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:36:13 pm
Vân , D́ nghĩ con người ḿnh chỉ cần vài phút là hồn ĺa khỏi xác nếu không có Chúa bảo bọc th́ ḿnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào . chỉ cần 1 cơn gió lốc hoặc 1 cơn mưa . cho nên phải cảm tạ Chúa mỗi ngày

Vân đồng ư với d́

Cái mạng ḿnh hôm nay c̣n, ngày mai có thể đi bất cứ lúc nào

Là 1 believer, nếu ḿnh đi, th́ là blessings.. được ở bên cạnh Chúa đời đời .. không c̣n nước mắt, không c̣n đau đớn, không c̣n đi cày :vui:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 09:43:02 pm
D́ biết không?

Being a single mom, Vân lo 2 đứa học university xong, với sự giúp đỡ của Chúa

Vân muốn 2 đứa có career

Lấy chồng rồi, nó quyết định ở nhà sanh con .. nó muốn dấu Vân . v́ Vân nói nó  .... Nếu không put 2 feet in, th́ cũng put 1 foot in, làm part time để có experience, đề pḥng khi nó phải đi làm

Nhưng nó không nghe.

Biết sao đây, nếu đó là ư Chúa, nó put their faith in Him

What can i do? :think:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 10:01:24 pm
TRONG CUỘC SỐNG, ĐÔI KHI CHÚA THỬ THÁCH M̀NH

d́ có tin như vậy không???


Tỉ dụ bây giờ Vân nói .. tụi nhỏ thuộc về Chúa

Chúa cho tụi nhỏ làm khác những ǵ Vân suy nghĩ

Xem Vân phản ứng thế nào

Nếu Vân nói .. tụi nó phải làm theo những ǵ Vân suy nghĩ, th́ coi như Vân fail

C̣n nếu nó được Chúa chăm sóc, th́ nó chưa chắc sợ cọp, chứ đừng nói chi sợ cái ǵ  :co:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 10:25:57 pm
Dzi tin Chúa thử thách ḿnh qua đời sống của ḿnh .
Thử thách ḿnh bằng nhiều cách cho ḿnh học hỏi biết cách khiêm nhường và nhịn nhục
chảng hạn chuyện con cái cũa Van căi lại lời Vân về vấn đề ở nhà chẳng hạn đó là thử thách coi Vân có thật sự tin vào Chúa và con Vân không. nếu Vân thật sự đă trao nó cho Chúa th́ Vân phải tin và ủng hộ mọi quyết định cũa con gái Vân .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 07, 2020, 10:57:46 pm
Chắc vậy đó d́

Vân ko phải muốn complain con cái ở đây

Ư Vân muốn nói .. Đôi khi ḿnh đem cái lư ḿnh ra, nhưng Chúa cho 1 cái lư ngược lại để thử thách xem ḿnh có tin Ngài trọn vẹn không

Cuộc sống sẽ có nhiều chuyện thử thách khác nhau. Quan trọng là ḿnh pass hay fail . Khi thử thách tới, v́ ḿnh dùng suy luận ḿnh

D́ có bao giờ gặp thử thách qua chưa, chia sẻ cho Vân học hỏi
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 11:12:10 pm
Chắc vậy đó d́

Vân ko phải muốn complain con cái ở đây

Ư Vân muốn nói .. Đôi khi ḿnh đem cái lư ḿnh ra, nhưng Chúa cho 1 cái lư ngược lại để thử thách xem ḿnh có tin Ngài trọn vẹn không

Cuộc sống sẽ có nhiều chuyện thử thách khác nhau. Quan trọng là ḿnh pass hay fail . Khi thử thách tới, v́ ḿnh dùng suy luận ḿnh

D́ có bao giờ gặp thử thách qua chưa, chia sẻ cho Vân học hỏi

có nhiều lần lắm Vân ,
Lúc xưa D́ ích kỷ hẹp ḥi không biết nghĩ đến người khác , Dzi chỉ biết t́m đủ mọi cách kiếm tiền và danh lợi , Dzi đạt được những ǵ Dzi muốn , nhưng không bao lâu Dzi gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống từ t́nh cảm đến việc làm .trải qua nhiều đau khổ và mất mát,  Và Dzi bắt đầu hiểu được những đau khỗ của 1 người thất bại trong cuộc sống nó ra sao . rồi Dzi mới biết thông cảm cho họ . và bây giờ khi ḿnh có cơ may làm lại và gậy dựng lại những ǵ ḿnh đă mất trước đây ḿnh mới biết thông cảm đồng cảm cho những ai thiếu may mắn hơn ḿnh . Nếu Chúa không bắt Dzi thất bại trươc đây th́ Dzi nghĩ không bao giờ Dzi biết đồng cảm và thông cảm cho những người nghèo khổ như hôm nay .

nói tới thử thách , Dzi được nhiều ơn lắm .Tạ ơn Chúa đă không bỏ rơi Dzi trong tội lỗi .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 07, 2020, 11:15:35 pm
Từ 1 chỗ có tất cả và Chúa cũng lấy đi tất cả trong chốc lát , ḿnh mới biết rằng tất cả những ǵ ḿnh có chỉ là phù du , nếu Chúa không ban tặng th́ ḿnh dù có tài cáng mấy th́ cũng sẽ mất không có Chúa ḿnh sẽ chẳng làm được ǵ . v́ thế Dzi tin mọi chuyện trên đời xảy đến đều là do Thiên Chua an bài cho ḿnh học hỏi và trải nghiệm để ḿnh trở nên tốt hơn trước mặt Thiên Chúa . đúng không Vân ?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 12:02:16 am
D́ nói nhiều điểm đúng lắm

i. Chúa là Đấng ban cho tất cả ... và cũng có thể lấy lại tất cả ... làm Vân nhớ tới chuyện ông Job đó D́


ii. Chúa cũng cho ḿnh gặp hoạn nạn ... để ḿnh có thể hiểu và thông cảm họ .. chứ nếu không , th́ ḿnh khó mà hiểu được những người gặp hoạn nạn


Vân đồng ư 100% ... câu chuyện của D́ làm Vân liên tưỡng tới bài hát này .. post lên tặng D́


https://www.youtube.com/watch?v=PnWKehsOXu8


[Verse 1]
Blessed be Your name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name
Blessed be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be Your name


[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say


[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name


[Verse 2]
Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your nameBlessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name


[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name[Bridge]
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 12:08:16 am
Vân cứ nói với con gái ... má ready to go at anytime

tụi nó cứ complain ... nó chưa muốn Vân go


nhưng là believer ... Vân nghĩ ... go là 1 điều hạnh phúc , được ở bên cạnh Chúa đời đời , không c̣n phải đương đầu với cái ǵ cả

D́ nghĩ sao ?? dĩ nhiên là đi khi Chúa gọi ... nhưng có bao giờ , D́ cảm thấy ḿnh so ready to go không ???  :1lol:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 12:19:19 am
Vân tập post h́nh thử nha(https://images.slideplayer.com/20/6052156/slides/slide_8.jpg)
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 12:24:31 am
(https://i.pinimg.com/originals/20/26/36/202636d99e3d7ca9452bf2956c2ab192.jpg)
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 02:00:42 pm
Chúa là 1 đấng đầy quyền năng nhưng rất nhân từ . Ngài không bắt ép ai phải tin vào Ngài . tuy nhiên Ngài mời gọi tất cả mọi con người hăy học hỏi từ Ngài và phải hiểu biết rằng trên đời ḿnh làm ǵ ḿnh sẽ gặp cái đó . Ngài đă làm gương cho chúng ta trong khi Ngài ṣn sống trong 33 năm tại thế gian này . đó là 1 tấm gương sáng chứng minh cho lời Ngài dạy dỗ . Ngài muốn chúng ta trước tiên biết về Chúa Cha và sau là dạy chúng ta ăn ở hiền lành và yêu thương lẫn nhau , chia sẻ cơm áo cho nhau , biết thương người nghèo khó và kém may mắn như Jesus đă làm khi c̣n sống .

Khi Chúa Jesus ở trần gian , Jesus đă dùng cái chết để chứng minh lời Ngài nói, chứng minh cho t́nh yêu Ngài dành cho nhân loại , một t́nh yêu chết cho người ḿnh yêu , lời Ngài là sự thật và có thật v́ vậy Ngài nói rằng : Ngài là sự Thật và là sự sống . ai nghe lời Ngài th́ được sống 1 đời sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng .

Ngài không bắt chúng ta phải làm ǵ cho thế giới Ngài chỉ kêu gọi chúng ta phải biết dùng t́nh thương đối đăi với nhau .

nếu ḿnh v́ những điều ḿnh tin mà làm tổn thương người khác là điều Ngài hông hề mong muốn . Ngài muốn chúng ta v́ danh Ngài phải sống hoà thuận và thương yêu nhau .

Dzi suy nghĩ như vậy đúng  không Vân ? và ḿnh phải đặt niềm tin vào Ngài v́ không có việc ǵ Ngài không thể làm được .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 02:44:59 pm
Vân thấy d́ nói cũng đúng.

Có điều Vân muốn d́ confirm cho Vân hiểu chữ "t́nh thương" là như thế nào

Vân cho tỉ dụ .. anh em ḿnh 👬 đang trên con đường tới destruction .. ḿnh nên nói ok, thôi đi nha .. nhưng người đó không muốn nghe ḿnh, vẫn muốn tiếp tục trên con đường destruction .. Nếu "yêu thương" th́ ḿnh phải


a. Ok, không nói nữa, cho mày chết cho mày biết

b. Ngăn cản hết sức ḿnh , để rồi không có ǵ phải hối hận khi nh́n thấy người kia lọt hố :think: .. Thậm chí nếu cần thiết ḿnh phải  :danh1: để họ xoay đầu lạiD́ yêu thương 1 người, th́ how far can you go?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 02:55:10 pm
Vân , hăy đọc kinh thánh và ḿnh học hỏi từ Jesus , ngày xưa khi Jesus bị những người dân ngoại đuổi bắt , Jesus dùng cách nào để dạy dỗ họ ? Jesus dùng quyền năng của ḿnh làm phép lạ phạt họ để dần mặt họ ép họ tin theo theo Jesus hay Jesus dùng hành động là yêu thương họ , phục vụ họ ( lấy đức phục người ) ?

Jesus bị rất nhiều người chửi ( có kể lại trong kinh thánh ) vậy Jesus đă làm ǵ ? làm cho họ ghét Jesus thêm? chống đối họ để họ chạy chốn ? hay Jesus dùng lời nói và các dụ ngôn để đánh thức lương tâm cũa họ ?

đôi khi trong đời sống hàng ngày , họ không tin những ǵ ḿnh nói nhưng nếu ḿnh học sự kiên nhẫn như Jesus ( tha thứ 77 lần 7) ḿnh học khiêm nhường như Jesus ( hạ ḿnh làm người phàm và sống đời sống khó nhọc ) và ḿnh hành động như Jesus ( dùng t́nh thương là 1 vị Vua cũa nước Trời mà cúi xuống rửa chân cho người khác ) th́ người khác nh́n vào hành động và cách sống của ḿnh họ sẽ nhận biết rằng ḿnh là con Thiên Chúa th́ họ cũng sẽ có ngày muốn được làm con Thiên Chúa .

ḿnh không thể trong 1 ngày mà  nói rằng : bỏ , từ bỏ những ǵ bạn đang theo đang tin, phải làm như tôi v́ nếu họ nói như vậy khơi khơi mà họ không chứng ḿnh lời họ nói th́ ḿnh có từ bỏ những ǵ ḿnh tin ḿnh thích để ḿnh theo họ không ?

và ḿnh tin Chúa là do Chúa chọn ḿnh , Chúa chưa chắc chọn những người khác nên khó mà họ hiễu được Chúa và tin Chúa . việc chọn họ th́ để cho Chúa lo liệu . nếu Chúa muốn họ biết Chúa th́ Chúa sẽ có cách hướng dẫn họ đến với Chúa như Chúa đă chọn Vân và hướng dẫn Vân đến với Chúa . Hoặc như Vân đă đưa con gái của Vân đến với Chúa .

Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 03:03:19 pm
Vân cho 1 tỉ dụ thêm


D́ yêu thương bạn ḿnh, nó sắp đám cưới với người yêu  💍

Một hôm d́ bắt gặp người yêu của nó đang âu yếm 1 người khác

D́ sẽ thế nào?


a. Nếu nói cho bạn ḿnh nghe, có thể nó sẽ giận ḿnh, có thể nó sẽ không tin, có thể nó sẽ nghĩ chơi ḿnh luôn.. mà ḿnh cho rằng .. hành động như vậy là không thương yêu nó

b. ḿnh thương nó quá, không muốn nó đau buồn, không muốn nó giận ḿnh, ḿnh để cho nó làm đám cưới mà ḿnh biết là thảm họa


D́ hành động như thế nào để gọi là yêu thương  :think:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Ba Ếch on June 08, 2020, 03:04:52 pm
Vân sao rồi? cảm thấy vui ở đây chứ?  :001:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 03:08:43 pm
Vân cho 1 tỉ dụ thêm


D́ yêu thương bạn ḿnh, nó sắp đám cưới với người yêu  💍

Một hôm d́ bắt gặp người yêu của nó đang âu yếm 1 người khác

D́ sẽ thế nào?


a. Nếu nói cho bạn ḿnh nghe, có thể nó sẽ giận ḿnh, có thể nó sẽ không tin, có thể nó sẽ nghĩ chơi ḿnh luôn.. mà ḿnh cho rằng .. hành động như vậy là không thương yêu nó

b. ḿnh thương nó quá, không muốn nó đau buồn, không muốn nó giận ḿnh, ḿnh để cho nó làm đám cưới mà ḿnh biết là thảm họa


D́ hành động như thế nào để gọi là yêu thương  :think:

Vân , với Dzi t́nh yêu thương của Thiên Chúa th́ Dzi hiểu , và tinh thương b́nh thường con người vói con người Dzi biết .
chuyện dàn xếp các cặp trai gái t́nh yêu và gia đ́nh hạnh phúc th́ Dzi mù tịt . Dzi không có kinh nghiệm .

Van chia sẻ cho Dzi học hỏi nha . Dzi không ra đời nhiều nên mấy trường hợp này Dzi chưa có kinh nghiệm
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 03:11:56 pm
Vân không phải là Chúa Jesus để làm quyền phép


Vân chỉ đem những ǵ Kinh Thánh nói, nhắc nhở họ phải làm theo Lời Kinh Thánh


Như vậy có sai không nếu ḿnh muốn người ta làm theo Lời Kinh Thánh?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 03:21:40 pm
Vân không phải là Chúa Jesus để làm quyền phép


Vân chỉ đem những ǵ Kinh Thánh nói, nhắc nhở họ phải làm theo Lời Kinh Thánh


Như vậy có sai không nếu ḿnh muốn người ta làm theo Lời Kinh Thánh?

Vân cư làm những ǵ Vân cảm thấy Vân muốn làm , c̣n về kết quả ra sao th́ tuỳ vào cách Vân nói .

c̣n chuyện Chúa muốn chúng ta làm ( yêu thương nhau ) th́ có trong kinh thánh . học cách yêu thương nhau như Chúa yêu thương các môn đệ và rữa chân cho các ngài .
Dzi chỉ biết làm tṛn nhiệm vu của ḿnh , c̣n nhiệm vụ của những người khác Dzi không có ư kiến đâu Van
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 04:21:07 pm
Vậy theo d́, Chúa yêu thương

Vân muốn hỏi .. Nếu Chúa chỉ yêu thương thôi, th́ tại sao lại có địa ngục?
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 04:42:20 pm
Vậy theo d́, Chúa yêu thương

Vân muốn hỏi .. Nếu Chúa chỉ yêu thương thôi, th́ tại sao lại có địa ngục?

Chúa yêu mến sự yêu thương . Thiên đàng dành cho sự yêu thương  , nơi đó chỉ có yêu thương .
Địa ngục sẽ dành cho những kẻ không biết yêu thương . những kẻ ác độc giết người cướp của hoặc mưu hại kẻ khác dành danh lợi .( chẳng hạn như Dzi lúc tuổi c̣n trẻ nông nỗi không có sư yêu thương kẻ khác )

Nếu lúc tuổi trẻ mà Dzi bị Chúa gọi về th́ Địa ngục dành cho Dzi .
nay được Thiên Chúa thánh hoá và Dzi học hỏi để từ bỏ tính ích kỷ và tham lam của Dzi mong sao Dzi sẽ được Chúa tha thứ và cho Dzi được vào Thiên Đàng sau khi Dzi chết .


Dzi tịn có Thiên Chúa
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 04:51:49 pm
d́ nói là d́ nói từ sự suy nghĩ của d́ ?? hay d́ nói từ Kinh thánh ??

đôi khi sự suy nghĩ của ḿnh chưa chắc đúng , ḿnh cần phải dựa trên Kinh thánh , th́ mới hiểu chính xác Ư Chúa , chứ không phải ư ḿnh

d́ có thể cho Vân coi câu Kinh thánh nào nói về địa ngục như ... cách d́ nói không ???  :think: :think: :think: :think:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 04:58:23 pm
d́ nói là d́ nói từ sự suy nghĩ của d́ ?? hay d́ nói từ Kinh thánh ??

đôi khi sự suy nghĩ của ḿnh chưa chắc đúng , ḿnh cần phải dựa trên Kinh thánh , th́ mới hiểu chính xác Ư Chúa , chứ không phải ư ḿnh

d́ có thể cho Vân coi câu Kinh thánh nào nói về địa ngục như ... cách d́ nói không ??? lansongvietlansongvietlansongvietlansongviet

chẳng phải kinh thánh dạy chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến anh em chúng ta sao ?

Lời Chúa: (Mc 12,28b-34)

28 Có một người trong các kinh sư đă nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29 Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó". 32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết ḷng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính ḿnh, là điều quư hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". 34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, th́ bảo: "Ông không c̣n xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 05:08:21 pm
câu trên đâu có nói ǵ tới địa ngục


câu này mới nói tới địa ngục nè ... d́ có biết những tội nào , Kinh thánh nói đi vào địa ngục không ??


Khải huyền 21:8

8 C̣n những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 05:24:29 pm
câu trên đâu có nói ǵ tới địa ngục


câu này mới nói tới địa ngục nè ... d́ có biết những tội nào , Kinh thánh nói đi vào địa ngục không ??


Khải huyền 21:8

8 C̣n những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Vậy Theo Vân ai là người có quyền phán xét những người có tội kể trên ?

Dzi cũng từng là người không tin Chúa , Dzi cũng là 1 người từng nói dối để đạt mục đích làm tiền , Dzi cũng từng là kẻ tham lam để đạt được danh vọng .

Dzi đă từng phạm những tội kể trên nên Dzi không dám phán xét kẻ khác v́ kinh thánh có dạy Dzi rặng : ngươi chớ phán xét kẻ khác để phải bị Thiên Chúa phán xét ngươi .

Dzi chỉ biết âm thầm làm những việc mà Dzi nghĩ có thể lấy công chuộc lại lỗi lầm của ḿnh khi xưa mà thôi .

Vân thấy ai phạm những tội ấy mà Vân muốn lên án th́ Dzi không có cản Vân v́ Vân nghĩ làm vậy là đúng mà . Dzi tôn trọng sự lựa chọn của Vân như Vân đă tôn trọng sự lựa chọn của con gái Vân .

Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 05:29:13 pm
Vân không dám phán xét ai că

Vân chỉ hỏi d́ , mà d́ chưa trả lời câu hỏi của Vân

Đoạn Kinh thánh đó nói , những tội nào bị đi vào địa ngục ???
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 05:51:15 pm
Vân không dám phán xét ai că

Vân chỉ hỏi d́ , mà d́ chưa trả lời câu hỏi của Vân

Đoạn Kinh thánh đó nói , những tội nào bị đi vào địa ngục ???

tất cả các tội đă đươc TV ghi chép ra rất rơ ràng . và Dzi cũng đă liệt kê ra những tội Dzi từng phạm .

Vân muốn Dzi trả lời ra sao ?

Vân thấy ai phạm những tội ấy mà Vân muốn lên án th́ Dzi không có cản Vân v́ Vân nghĩ làm vậy là đúng mà . Dzi tôn trọng sự lựa chọn của Vân như Vân đă tôn trọng sự lựa chọn của con gái Vân .
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 06:05:28 pm
Chúa yêu mến sự yêu thương . Thiên đàng dành cho sự yêu thương  , nơi đó chỉ có yêu thương .
Địa ngục sẽ dành cho những kẻ không biết yêu thương . những kẻ ác độc giết người cướp của hoặc mưu hại kẻ khác dành danh lợi.( chẳng hạn như Dzi lúc tuổi c̣n trẻ nông nỗi không có sư yêu thương kẻ khác )

Nếu lúc tuổi trẻ mà Dzi bị Chúa gọi về th́ Địa ngục dành cho Dzi .
nay được Thiên Chúa thánh hoá và Dzi học hỏi để từ bỏ tính ích kỷ và tham lam của Dzi mong sao Dzi sẽ được Chúa tha thứ và cho Dzi được vào Thiên Đàng sau khi Dzi chết .


Dzi tịn có Thiên ChúaSỡ dĩ Vân nhờ D́ kể những tội ǵ trong câu Kinh thánh này , để d́ có thể so sánh với những ǵ mà d́ viết trong post này ... xem nó có ... giống nhau không ??


cái này th́ dựa trên Kinh thánh đàng hoàng

Khải huyền 21

8 C̣n những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.


8 But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”D́ đúng được chỉ 2 cái là .. giết người

mưu hại kẽ khác giành danh lợi có thể đồng nghĩa với ... đáng gớm ghét ??  :cl2:

C̣n mấy cái kia , th́ D́ sai  :jumping0001:
ḿnh coi kẽ đáng gớm ghét là ǵ ??

- The Vile

Synonyms

bad, black, dark, evil, immoral, iniquitous, nefarious, rotten, sinful, unethical, unlawful, unrighteous, unsavory, vicious, villainous, wicked, wrong


Antonyms

decent, ethical, good, honest, honorable, just, moral, right, righteous, sublime, upright, virtuous
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 06:25:38 pm
Vân , sống trên đời có muốn vàn cái để chúng ta tỏ ra t́nh thương dành cho nhau phải không Vân ?
Dzi thích nh́n vào những điều tốt đẹp để học hỏi lẫn nhau hơn là t́m ra tội lỗi khuyết điểm của người khác để ḿnh bàn .

Dzi biết nếu nói đên tội lỗi và khuyết điểm của bản thân Dzi th́ có lẽ cuốn sách dầy mấy ngàn trang cũng chưa ghi ra hết tội lỗi Dzi đă phạm . Mỗi khi Dzi vui hay buồn Dzi luôn nghĩ đến qua khứ đau khổ và mất mát của ḿnh để ḿnh sống tốt hơn cố gắng tránh những sai lầm ḿnh đă phạm trước đây .

đó là cách Dzi tự ḿnh cải thiện đời sống của Dzi

Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 06:39:59 pm
thế này D́ nhá


Vân vào đây , không phải để kiếm chuyện với CG

Vân hơi ngạc nhiên khi D́ là CG qua trang Tin lành nói chuyện ... ban đầu , Vân tưởng .. wow , gặp được 1 người Tin lành ở đây sao ... nhưng không ngờ , lại gặp 1 người CG


heheh , sao số Vân đi đâu cũng đụng CG ... không biết Chúa có thông điệp ǵ cho Vân nữa đây  :think: :think: :think:
Vân vào đây , để nói về Lời Chúa , nếu D́ cảm thấy Vân nói cái nào sai Lời Chúa , th́ cứ hỏi Vân .. Vân sẳn sàng trả lời .. v́ Vân nghĩ .. ḿnh cần nói lên Lời Chúa , chứ không phải lời ḿnh

nếu D́ là người tôn trọng Lời Chúa , chịu mở mắt ra nhận Lời Chúa ... th́ ḿnh nên nói chuyện tiếp

c̣n nếu D́ không muốn mở mắt ra nhận Lời Chúa .. th́ Vân nghĩ , ḿnh nên chấm dứt nói chuyện ở đây

v́ 1 người th́ muốn nói theo Lời Chúa .. 1 người th́ chống lại Lời Chúa .. nói qua nói lại , chỉ tranh cải thôi .. bạn ạ
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: Dź 13 on June 08, 2020, 06:42:14 pm
Nếu Vân cho rằng Dzi là người chống lại lời Chúa th́ Dzi xin lỗi đă làm phiền Vân .

 :xl: :co:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 06:49:44 pm
không có ǵ xin lổi đâu D́ ạ


- Vân muốn nói theo Lời Chúa

- nếu D́ cũng nói theo Lời Chúa

th́ Vân amen với D́  rồi
nhưng h́nh như ḿnh có "bất đồng ư kiến" ở đây ... th́ thôi ... ḿnh nên chấm dứt nói chuyện

chúc D́ vui vẻ bên nhà CG nhá  :heart:
Title: Re: Những điều khó hiểu
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 07:47:28 pm
Vân sao rồi? cảm thấy vui ở đây chứ?  :001:oh , hi ông bạn già của Vân


sorry là Vân ko thấy cái post này trước đây nha

tới lúc coi lại , nh́n thấy cái mặt Ếch đứng ngay cửa sổ , làm Vân giựt ḿnh ... tưởng ăn trộm nào đang ŕnh nhà Vân chứ  :cl:


yeah , bên này so far so good  :ws:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 08, 2020, 08:27:30 pm
Vân vui là được rồi :cool3: lâu lâu ghé qua thăm Vân nha (nhưng sure là không bàn kinh thánh với Vân :1lol: )
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 08, 2020, 08:36:07 pm
Sure Ếch .. 88 chơi th́ vui

mất công bàn Kinh thánh với Vân , rồi ḿnh ... thụi nhau lắm  :1lol: :cl:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 12, 2020, 08:08:00 am
Vân sao rồi nè? Chừng nào th́ con gái sẽ sinh vậy Vân? Một ngày vui nha.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 12, 2020, 09:07:26 am
nó chưa chịu sanh ông ơi  :nm:

hôm trước sinh nhật của tụi nó , tui kêu nó sanh đi  để má con có chung ngày bd , nhưng nó chưa chịu sanh ... thôi th́ cứ chờ vậy

mà ông biết .. .chờ đợi là cảm giác cứ như ngồi trên ḷ lữa  vậy

ông lúc này thế nào rồi , cũng vui hả .. bên kia coi bộ lúc này cũng xôm tụ lắm , nhưng h́nh như hơi bị spam ǵ đó ... có nhiều nhân tài bên đó , chắc spam không sống lâu đâu  :nm:


ông cũng vui vẻ nha  :co:


h́nh ông chụp , làm dáng đẹp ghê .. tui nh́n .. tui mê  :333:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 12, 2020, 10:25:53 am
Bà cũng biết xạo sự nữa hả? tui chụp h́nh làm dáng hồi nào trời!!! thân ú na ú nú, làm dáng có mà thiên hạ ói đầy đường  :333: Bà chưa bao giờ thấy h́nh tui chụp bận áo dài phải hông, để bửa nào tui sung sung post lên cho bà xem.  :cuoi5:

Cũng mong con gái bà sinh cho rồi cho bà bận rộn tí  :ll:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 12, 2020, 01:36:52 pm
Tui nói ông chụp làm dáng, đứng ŕnh ở cửa sổ nhà tui ḱa

Ban ngày mà nh́n thấy ông, th́ c̣n  ok

Chứ ban đêm mà nh́n thấy ông đứng ở cửa sổ như vậy .. chắc tui hét, khóc thét lên  :ll: :hg: :run1:


Ừ tui cũng mong nó sanh cho lẹ .. tui làm những ǵ tui làm .. xong rồi c̣n tính chuyện lâu dài .. chứ cứ ở trong tư thế chờ đợi hoài, tui cũng oải

Ông cho tui coi h́nh ông mặc áo dài khăn gói đi, tui hứa sẽ khen ông đẹp trai 😎
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 10:20:22 am
Thấy Vân môt ḿnh một cơi vầy cũng vui vui.  :cool3:

Chừng nào con gái sinh nhớ hey lên một tiếng nhe Vân.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 11:03:16 am
Vân mới hỏi nó .. nó bảo .. Thursday này


Vân nói với nó ... I am ready , are you R E A D Y ??


nó chỉ cười

yeah, chừng nào nó sanh , Vân hô 1 tiếng , rồi biến  :ly1:

chúc Ếch 1 ngày vui vẻ nhá ... hôm nay Vân đi làm trễ 2 tiếng  :cl: :cl:

business cùng slow down a little bit
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 11:08:05 am
Thời buổi này c̣n có việc làm là vui rồi, biết bao nhiêu người không có việc làm.  :Hello:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 11:28:19 am
cuộc sống có nhiều sóng gió tới với ḿnh


think positive là cách tốt nhất , phải không Ếch  :cool3: :nm: :333: :pray: :001: :cl: :cl: :cl: :ll: :band:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 06:42:22 pm
Không biết bà ơi, v́ vụ "think positive" là cái tui dỡ nhất!!! :cuoi:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 07:52:54 pm
một khi ông nghĩ ông làm được, ...... th́ 89.99999% là ông làm được  :nm:  :tulip:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 08:58:30 pm
Nói th́ luôn dễ dàng, nhưng có nhiều thứ thật ḷng tui muốn vô cùng, nhưng không dám làm.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 09:06:00 pm
không dám làm ??

bộ ông sợ làm xong , police tới chặp chặp ông hả ??  :think:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 09:15:59 pm
Hỏi kỹ, ṭ ṃ, th́ phải đi sâu vào chi tiết và đó là điều không nên  :mc2: Đâu dám kể cho bà nghe chuyện đời tui, mắc công bà tụng kinh cho tui nghe  :222:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 09:18:50 pm
tui không kêu ông kể chuyện đời ông cho tui nghe

tui chỉ nói ... nếu chuyện đó police không chạp chạp ông , th́ mắc ǵ ông không dám ??

ông chưa ra quân , mà không lẽ ông cất súng rồi ???   :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 09:22:09 pm
Th́ đó, tui không thể kể cho bà nghe ai là người chạp chạp tui  :2ll:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 16, 2020, 09:39:27 pm
ok .. ư ông nói , ông mà dám làm , th́ sẻ có "somebody" chạp chạp ông ??

somebody đó không phải là police  :1lol: :1lol:


nói thiệt với ông nha , tui thấy ông có potential happy funny ... hay tại ông không muốn xữ dụng potential của ông thôi

nói ông không dám làm .. tui cười .. tui thấy .. chuyện ǵ mà ông hỗng dám  :888: :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 16, 2020, 09:47:53 pm
úi dời, tui thật ra là người rất hiền lành chứ không cà chua như trên NET đâu, tin hay không tùy bà  :mc2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 17, 2020, 12:06:38 am
Í ni
Mí ni
Ma niMù :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 17, 2020, 12:17:11 am
Nói chứ biết nhau 1 thời gian khá lâu, tui cũng có khái niệm về ông, và ông cũng có khái niệm về tui... mà ḿnh kêu là character đó


Người ta có câu ǵ đại khái, biết giữ trong ḷng, có chết th́ mang theo

Tui chỉ nói .. Ông cũng có diên, chứ không tới nỗi cà chớn như ông nghĩ đâu
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 18, 2020, 01:19:24 pm
Con gái sinh rồi sao mà hai bửa nay bà vắng bóng dzị?
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 09:12:53 pm
sáng nay nó cho tui biết nó bắt đầu chuyễn bụng nhè nhẹ rồi .. nội ngày hôm nay hay ngày mai  :nm:

ấy dà, thằng bé này hôm nay due date rồi mà nó chưa chịu chui ra hay sao đó  :ly1: cứ chơi kiểu này hồi hộp hả ông  :co:

c̣n hồi hợp hơn ... là nó nhất định sanh ở nhà chứ không tới nhà thương .. 2 đứa đầu cũng sanh ở nhà

con ông lúc trước sanh ở nhà hay ở nhà thương ?

ông có biết ai .. chỉ thích sanh ở nhà , chứ nhất định không chịu vô nhà thương không ?

Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 18, 2020, 09:18:52 pm
Sanh ở nhà là sao? tui chưa bao giờ nghe luôn vụ này. Ỡ Mỹ chỉ sanh ở nhà thương thôi, chứ ở nhà th́ bác sĩ y tá nào mà trả tiền nỗi. Ku đó dai quá hả?
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 09:41:53 pm
sanh ở nhà là có 2 bà midwives tới nhà đở đẻ đó Ếch .. nó sẻ ngồi trong cái pool (nó mua trước rồi nên ready at anytime) , được bơm air lên, đổ nước vào, rồi sanh dưới nước, sanh xong th́ có máy hút nước ra, rất gọn .. sanh đứa thứ hai, nó làm như vậy, rất sạch sẽ ... đứa thứ nhất, what a mess


tui cũng chẳng biết nó có trả tiền midwives không , để hỏi coi ... chứ vào nhà thương sanh th́ free hoàn toàn

bên Mỹ sanh, h́nh như tốn tiền lắm phải ko ??
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 18, 2020, 09:45:25 pm
Cũng không tốn kém lắm nếu có bảo hiễm tốt. Nhưng chắc chắn là hông có vụ lại nhà đở đẻ rồi, tiền trả sao cho nỗi.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 09:48:53 pm
để có ǵ tui hỏi nó có trả tiền midwives không ... nó học Registered nurse, giỏi quá, nên nó không muốn sanh trong nhà thuơng  :1lol:


vậy bên Mỹ, nếu không có bảo hiễm , th́ ... khỏi sanh hả Ếch ??  :333:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 09:54:58 pm
mới hỏi nó, midwives được covered trong MSP , nên không tốn đồng nào cả

i love Canada  :tulip:

c̣n contraction, midwives kêu nó ignore đi , so it's very unpredictable  :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 10:44:48 pm
https://www.midwiferysupplies.ca/collections/birth-pool-in-a-box/products/birth-pool-in-a-box-eco-regular-pool-personal?variant=32534302031https://www.youtube.com/watch?v=5cRKcEDxYLQ
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 18, 2020, 10:59:16 pm
https://www.youtube.com/watch?v=4yrrg-rwybccon gái Vân muốn 2 đứa con nó coi em nó sanh ra ... giống như family này vậy  :tulip: :ly1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 19, 2020, 06:35:44 am
Ếch ơi, baby sanh ra rồi ... Thank God ...  :cl:

sáng nay 4:15 am nó phone Vân, nói baby sanh ra lúc 3:30 am ... thiệt là nhiệm mầu khi baby ra cũng đúng ngày due date ghê đó chứ ... không bù , đứa vừa rồi sanh sớm hơn 2 tháng .. nhưng cám ơn Chúa , nó cũng khoẽ mạnh rồi

và cũng cám ơn Ếch có lời hỏi thăm Vân nhá  :co:

Happy Father's Day Ếch  :tulip: :1au: :rose:

Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 19, 2020, 09:13:09 am
Chúc mừng Vân có thêm cháu, sướng nhe. Con trai tui 21 tuổi mà nó như con nít, chưa có bồ bịch ǵ hết, vẫn ăn bám ông già, không biết chừng nào mới có cháu được.
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on June 19, 2020, 09:19:54 am

Chúc mừng Vân và gia đ́nh  :tulip:

Tuy Vân không muốn huề với tôi nhưng vời tôi Vân vẫn là người bạn tốt  :Hello:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 19, 2020, 10:02:57 am
Cám ơn Ếch và Lăng   :happy2: :1au:

con trai Ếch c̣n nhỏ, chưa vướng vào t́nh là tốt rồi, chứ vướng vào t́nh, nó cứ nhè giống ba nó hoài th́ ... khổ  :1lol:

Lăng ơi , ai nói Lăng Vân chưa huề Lăng ?? v́ Vân chưa có cơ hội nói chuyện thôi , chứ tánh Vân dễ quên lắm ... thấy không ??? Vân với Ễch c̣n huề được, th́ sao Vân không huề với Lăng được ... có  ǵ rảnh , th́ ghé vào đây nói chuyện với Vân

nhưng 1 tháng sắp tới , th́ Vân hơi busy .... Lăng có phải là Daddy chưa ?? nếu là Daddy rồi , th́ Vân chúc Lăng .. Happy Father's Day luôn nhá  :tulip: :cl:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on June 19, 2020, 10:49:02 am
Tui có làm 1 thread để chúc mừng bà bên VB. Rảnh th́ bà chạy qua cám ơn bà con chúc mừng bà hén.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 19, 2020, 12:29:20 pm
Mèn, cám ơn ông nha, ông chu đáo quá  :happy2: :tulip:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 19, 2020, 10:02:20 pm
Sanh đôi, 2 đứa con trai ... Frankie sống, Billy stillborn chếthttps://youtu.be/FzOsBcLZrCc

Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 20, 2020, 11:32:47 am
Đặt tên baby ǵ mà có 2 cách kêu khác nhau .. ai ze  (more popular)  .. ́ zái à (1) .. btw, đây là tên của tiên tri Ê sai trong Kinh Thánh

Hôm qua, qua nhà tụi nó chơi, Vân hỏi the girls "what is the baby's name" .. Nó trả lời Vân sao biết không? "It's a secret" .. Vân cười, chắc ba má nó dặn đừng nói ai nghe hồi lúc baby chưa sanh .. Bây giờ nó vẫn c̣n nhớ là phải trả lời "it's a secret" .. Thiệt đúng là con nít  :1lol:


https://youtu.be/ruUEZqTle5E


tên đứa kia th́ dễ kêu hơn .. Arthur (king Arthur)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on June 20, 2020, 12:07:03 pm
https://youtu.be/y62veCinCvc
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 01, 2020, 04:30:26 pm
Hỗm rày mọi chuyện yên ổn hết chứ hả Vân? cho gửi lời thăm hai mẹ con nha. Lâu lâu chạy qua bên kia chơi chút nha bà.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 01, 2020, 08:49:53 pm
cám ơn Ếch leo rào chạy qua thăm tui. 2 mẹ con, 5 cha mẹ con nó cũng ok.  :co: (nhà nó đông qua, tui bắt đầu đếm thiếu lên thiếu xuống  :1lol:)

thấy bà con bên đó đang vui vẽ, tui nhảy vào sợ họ mất vui

nhưng thĩnh thoảng tui cũng có vào coi bà con 88 ... nhất là xem 3 ông nổ coi lúc này nổ banh xác ai chưa  :mc2: .. nhưng thấy mấy ông cũng c̣n ngáp, tui cũng an tâm  :admire: :happy2: :cl:

tui tưởng ḿnh phải lo ăn uống và dọn dẹp cho tụi nó (1 ḿnh ḿnh)

nhưng không ngờ , nhà thờ của nó cũng giúp vào (kêu là ... food train) thay phiên nhau nấu ăn, nên tui củng đở nặng gánh

v́ có nhiều người đem food tới , nên tui đặn nó "nếu cần food từ má , th́ báo trước 2 ngày để má có th́ giờ shopping và cooking"

chắc nó phải làm vậy với mấy người kia luôn, v́ đâu ai biết gia đ́nh nó ăn khi nào xong, mà tới phiên ai cook ... cám ơn Chúa , ḿnh cũng nhẹ đi 1 chút  :pray:c̣n ông lúc này thế nào rồi ??  :tulip:

h́nh như lúc này thấy ông dể thương và hiền ra, mơ mộng nhiều hơn ... chắc ông đang ... hồi xuân  :think: :tulip: :tulip: :tulip:

Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 02, 2020, 07:59:31 am
Lăng của Vân cũng hay chạy qua bên này coi thử nhưng thấy ... Chúa nhiều quá nên quỷ sứ không dám tào lao.  :333:

Nổ quá người ta cũng ghét mà không nổ th́ diễn đàn lại im vắng ngoài mấy người thích chửi nhau. Nghe nổ hay nghe chửi nhau đây ta.

Mọi chuyện đều tốt đẹp là o.k rồi heng. Chúc Vân luôn vui khoẻ.
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 02, 2020, 08:03:02 am
Vậy th́ bà cũng không bận lắm  với con gái rồi.

Công nhận là dạo này tui hiền từ, ra dáng thầy tu lắm đó nha. Ai chửi, ai động chạm tới tui, tui đều phớt lờ hết. Tự dưng làm biếng căi quá, kệ, ai nghĩ ǵ th́ nghĩ, ai nói ǵ th́ nói.

Chúc bà 1 ngày vui. :Hello:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 02, 2020, 09:23:48 am
Ừ tui thấy VB có 3 ông sôi động phong trào lên cũng vui, chứ nếu không, VB thành chùa bà đanh, mấy ông ngồi đó gơ mỏ th́ cũng buồn. Nỗ cho vui nhà vui cửa.

Bên đó cũng nhiều người tài, xử dụng những ǵ ḿnh có được để đóng góp vào diễn đàn th́ cũng tốt. Bên đó cái theme là t́nh yêu, love is in the air. Nên ai cũng tràn đầy sự lăng mạn  :heart:

Tui mà vào, làm họ cụt hứng đi :nm: .. biết thưn phựn nên tui chắc lập nghiệp ở đây. Xin nhận nơi này làm quê hương.

Nhưng tui cũng muốn làm mai, một ngày nào đó thấy mấy ông sẽ có 1 bóng hồng đi bên cạnh cho mấy ông hết ca những bản nhạc thất t́nh nữa  :1au: :nm: :cook: :cl:

Mấy ông biết đó, my favorite shows là .. Bạn muốn hẹn ḥ :yeu1: :tim: & Deal or No deal :333:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 02, 2020, 09:55:32 am
Cái thân bà, bà lo chưa xong mà đi làm mai làm mối cái giống ǵ. Vụ đó th́ tui thành thật can ngăn bà, xin bà đừng làm phiền người khác với cái vụ mai mối vô duyên của bà  :cuoi4:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 02, 2020, 07:32:20 pm
ai nói vởi ông là tui lo cái thân tui chưa xong?

là bạn bè, thấy mấy ông thất t́nh, tui ra tay nghĩa hiệp, mà cứ bị ông nhằn  :thayghet: :ll:


nói chứ, tui thích thấy mấy ông vui vẻ , dí dỏm, chứ không thích thấy mấy ông buồn .. nếu ông vẩn giữ được vẽ dí dỏm như ngày nào, th́ tui không làm phiền ông nữa   :happy2: :om:


ông có 2 thằng con trai dễ thương đó chứ, chắc 1 đứa giống mẹ, 1 đứa mập mập giống ông  :ll: .. ông có hay dẩn tụi nó đi đâu chơi không ?? father sons cũng là 1 cái special relationship đó nha ông ... mai mốt nó lấy vợ rồi , ông sẽ không c̣n có được những thời gian như vậy với nó đâuTitle: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 03, 2020, 07:12:59 pm
Ok Lăng Ếch, tui đọc rồi, nếu mấy ông muốn xóa th́ tự nhiên. Chúc 1 cuối tuần vui vẻ nha :1au:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 03, 2020, 07:50:54 pm
Cám ơn TV,

Mấy đứa cháu ngoại chắc dễ thương lắm heng.
Cũng xin chúc mọi người một cuối tuần vui khoẻ.
Title: Re: 88888 :)
Post by: Hoang Sa on July 05, 2020, 09:46:40 am
Cái thân bà, bà lo chưa xong mà đi làm mai làm mối cái giống ǵ. Vụ đó th́ tui thành thật can ngăn bà, xin bà đừng làm phiền người khác với cái vụ mai mối vô duyên của bà  :cuoi4:

Coi chừng ghét của nào gặp của nấy nhen chưa mại..... :ll: :run1: :hi: :laugh:

Trên đời hận quá coi chừng sanh t́nh đó nhen mà hỏng biết . :run1: :run2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Hoang Sa on July 05, 2020, 09:50:11 am
ai nói vởi ông là tui lo cái thân tui chưa xong?

là bạn bè, thấy mấy ông thất t́nh, tui ra tay nghĩa hiệp, mà cứ bị ông nhằn  :thayghet: :ll:


nói chứ, tui thích thấy mấy ông vui vẻ , dí dỏm, chứ không thích thấy mấy ông buồn .. nếu ông vẩn giữ được vẽ dí dỏm như ngày nào, th́ tui không làm phiền ông nữa   :happy2: :om:


ông có 2 thằng con trai dễ thương đó chứ, chắc 1 đứa giống mẹ, 1 đứa mập mập giống ông  :ll: .. ông có hay dẩn tụi nó đi đâu chơi không ?? father sons cũng là 1 cái special relationship đó nha ông ... mai mốt nó lấy vợ rồi , ông sẽ không c̣n có được những thời gian như vậy với nó đâu

Bộ 3Ê có hai đứa con trai hả ...như vậy là 1 gia đ́nh Dương thịnh Âm suy rồi ...hèn ǵ cứ lên nét diễn tuồng Dương thịnh nghe thấy chán phèo .. :2ll: :laugh: :cuoi4:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 05, 2020, 09:03:44 pm
ủa, tui có biết Hoàng Sa là ai không vậy cà ??? :think: :think: :think:

bạn có muốn nói chuyện với tui, làm ơn giữ trong thread này thôi, đừng chạy tùm lum mấy threads khác của tui được không ??

cám ơn nhá
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 05, 2020, 09:14:28 pm
Hoàng Sa là người quen với TV đó, người cũng thích tô xanh tô đỏ, chữ bự chữ nhỏ giống y chang TV luôn  :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 05, 2020, 09:20:55 pm
tui đâu có thấy ổng tô cái ǵ đâu, tự nhiên ỗng bay vào threads của tui bắn tùm lum lên, tui chẳng hiểu what the heck ǵ cả

ư ông nói ông ǵ PKSV đó hả ??  :1lol:


tui nhớ chữ PK, v́ có lần ỗng nói cái ǵ .. Phúc kiến đó

c̣n SV , th́ tui nhớ, v́ tui nghĩ chắc nó là chữ .. Sinh viên  :think:

chứ nếu không relate như vậy , th́ chắc không đời nào tui nhớ nỗi tên ỗng là ǵ  :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 05, 2020, 09:24:02 pm
nói tui quen là không đúng rồi, thiệt t́nh tui có quen ổng đâu

hôm trước ở VB, ỗng vào nói 2-3 câu rồi thăng mất tiêu, tui chưa biết ǵ về ổng cả

nên ông dùng chữ "người  quen" th́ tui hỗng dám nhận đâu nha  :admire:


cũng cám ơn Ếch cho tui biết , tui tưởng ISIS tấn công tui chứ ... mèn  :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 06, 2020, 03:50:19 pm
ủa, tui có biết Hoàng Sa là ai không vậy cà ??? :think: :think: :think:

bạn có muốn nói chuyện với tui, làm ơn giữ trong thread này thôi, đừng chạy tùm lum mấy threads khác của tui được không ??

cám ơn nhá

Bạn Hoàng Sa giống bạn Vân một điều nữa là ai nói ǵ mặc ai, chuyện ta ta cứ làm, điều ta nghĩ là đúng ta cứ nói.  :1lol:

Nên dù bạn Vân có yêu cầu bạn Hoàng Sa đừng chạy tùm lum nhưng nếu bạn Hoàng Sa thích chạy tùm lum để viết chữ to th́ bạn Hoàng Sa sẽ tiếp tục chạy tùm lum. Bạn Vân hăy nhớ điều này cho kỹ  :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 06, 2020, 09:15:51 pm
bạn Vân nghĩ bạn Hoàng Sa không nỡ đối xữ với bạn Vân như thế đâu bạn Lăng

nhưng nếu lở có, th́ bạn Vân phải dùng tới cái mask của bạn Vân thôi

(như bạn Vân nói rồi, muốn 88 th́ vào thread này, bạn Vân sẳn sàng 88, nhưng nếu chạy tùm lum th́ bạn Vân sẽ đeo mask vào  :nm:)


(https://contestimg.wish.com/api/webimage/5b3092a5b5c8186bc3dd7783-large.jpg?cache_buster=49f11f678551c81f30ebfa2ac9cdb947)(https://cdn.shopify.com/s/files/1/3009/8156/products/Frog_Sleeping_Mask_Eyeshade_Mask_with_Eyes_Cover_3D_Eye_Mask_Sleeping_Funny_Eye_Masks_-_Asia_Sell_300x300.jpg?v=1587288457)

Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 07, 2020, 08:07:42 am
Bạn Vân đeo cái mask này, nh́n thoáng thoáng ổng lại tưởng Vân là Ba Ếch th́ khổ. V́ ổng khoái nhất là kê tủ đứng Ếch  :2ll:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 07, 2020, 01:06:15 pm
bạn Vân đeo cái mask này vào, thứ nhất là bạn Vân không thấy bạn Hoàng sa nói ǵ , thứ hai là bạn Vân nhắc bạn Hoàng sa kiếm lộn người rồi, kiếm bạn Ếch đi chứ đừng kiếm bạn Vân  :nm: thấy bạn Vân làm mai mối hay không bạn Ếch  :ll:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 09, 2020, 02:28:44 am
h́nh như trong mấy chuyện ông rinh về, tui thích nhất chuyện này, đọc tới đọc lui, đọc qua đọc lại, đọc hoài, tui cũng không chán..

tui rinh về đây, cám ơn ông nha Ếch .. nếu tui thấy có chuyện nào hay hay của ông nữa , th́ tui sẽ rinh về đây tiếp nha  :co:Ông nói với cháu:

- Lấy cho ông lon Coke.
- There ‘s no Coke, Pepsie OK?
- Cho ông một lon cũng được.
- There no can, only bottles, 2 litre and 1 litre.
- Thôi th́ lấy cho ông chai nước vậy.
- Sparkling water or Mountain Spring water?
- Nước có ga.
- What flavor? Sweetened or Non sweeteened?
- Tao mệt mày quá!
- Are you tired?
- "Thai" cái con khỉ!
- Tie the monkey? What monkey?
- Trời ơi chắc tao chết quá!
- Oh my God. Are you dying?
- No. Tao muốn đập cho mày một cái.
- Do you mean I’m a bug?
- Ừ.
- Mosquito or fly?
- Not muỗi, not ruồi. You là một thằng quỷ nhỏ.
- Oh, you mean I‘m a ghostbuster or a zombie. Don’t you?
- Tao không biết nói sao luôn.
- Why you don’t know what to say?
- Thôi, nói chuyện với mày khó quá. Tao đi về.
- No, please stay. What do you want to talk about?
- Bà của mày.
- OK. What’s about her?
- Khi tao muốn Coke là có Coke, tao muốn nước là có nước, chớ không phải nhiều chuyện như mày.
- Is she your slave? People have been pulling down many President statues due to this matter. She might pull you down someday.
- Hừ, kéo cái quần tao chớ kéo!
- She pulled your pant? When?
- ... Ờ... Khi tao đi đái (!)
- Ew, you ‘re a spoiled brat !
- Cha mày chớ brat....
- No, my Dad is not a brat. He ‘s a hero.
- "Hí rồ" là sao?
- He arrests the bad guys. If you’re bad guy he handcuffs you too.
Điện thoại reng. Bà gọi ông về. Ông trả lời “Mai về.” Bà nói “Không được.”
Ông quay qua nói với cháu:
- Bà kêu, ông phải đi về.
- Is she your boss?
- Phải, mày nói nghe được.
- Am I right? Be a good man; don’t be bossy; don’t make grandma your slave; don’t make her pull your pants down for you to go pee; don’t be a spoiled brat. Don’t be the bad guy or my Dad could handcuff you...
- OK... OK... nói Daddy của mày đừng có đè cổ người ta là ở tù đó con à.
- I know, that’s the bad cop like Derek Chauvin, not my Dad. Now you can go home and remember "Woman Power Matters".
- Mồ tổ cha mày! Ai dạy mày như vậy hỏng biết?
- My Mom


 :co:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 09, 2020, 02:40:09 am
(https://vapingdaily.com/wp-content/uploads/2017/10/who-said-smoking-kills-Im-48-and-still-feeling-good-1.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 01:36:51 pm
(https://i.postimg.cc/XvvK72D4/20200620-085540.jpg)(https://i.postimg.cc/Tw0Xq3Jr/20200629-175413.jpg)Arthur, cháu ngoại của Vân, được 4 tháng ... he sanh sớm 2 tháng, mà bây giờ he rất nặng và chắc .. cám ơn Chúa  :admire:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 01:41:02 pm
(https://i.postimg.cc/tgdkYZ9N/20200625-092830-COLLAGE.jpg)


Isaiah được 2 tuần tuổi  :mc2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 01:55:23 pm
(https://i.postimg.cc/sD90MNKh/IMG-20200623-122918.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 10, 2020, 04:19:55 pm
ô so cuteeeeeee
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 05:46:18 pm
cám ơn Ếch nha, nh́n 4 tấm h́nh Isaiah, thấy nó thay đổi lẹ ghê ... khi nào nó "trưỡng thành" hơn chút nữa, th́ Vân post lên tiếp  :nm:

cuối tuần này Ếch có làm ǵ không? vẫn c̣n quarantine bên Ếch ??? wow, bên Mỹ chuyến này bị một cú mạnh hả ?? mong sao mọi chuyện sẽ chấm dứt ... soon  :pray:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Ba Ếch on July 10, 2020, 07:36:48 pm
Cuối tuần này đi biển, thằng út rủ đi chung với gia đ́nh bồ của nó. Không muốn đi nhưng thôi đă 4 tháng rồi chả đi đâu thôi th́ ch́u nó vậy.

Kỳ này Mỹ bị một vố nặng thật, khu tui ở cũng chưa cho mở mang ǵ lại, nhưng biển th́ không cấm, miễn giử khoảng cách.

Baby lớn lẹ thật, nh́n dễ thương quá hà.
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 10, 2020, 09:58:49 pm
Cháu của Vân dễ thương th́ thôi. Chúc mừng đại gia đ́nh Vân. 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 11:37:59 pm
Vân cám ơn Lăng nha, chúc Lăng một cuối tuần vui vẻ  :kb: :nm:


mấy đứa cháu Vân nó sướng hơn ḿnh nhiều so với ngày xưa ... có bà nội thích cho quà, c̣n bà ngoại th́ thích cho tiền .. vừa được có quà, vừa được có tiền .. đôi khi nghĩ .. thấy nó sướng thiệt .. Vân mới đi birthday con cháu ngoại về nhà, hôm nay bả được 3 tuổi rồi, mà bả c̣n khóc nhè quá chừng .. kêu bả ngồi bàn cho kid, bả không chịu, nhè đ̣i ngồi bàn người lớn kế bên mommy  :333: .. hỏi bả mấy tuổi, bả nói .. five .. Vân nói .. wow time flies so fast  :1lol: .. cặp mắt bả to mơ mơ màng màng, mà c̣n ngấn lệ nữa, th́ thôi, ai cũng phải ch́u ư bả cả  :333:


(https://i.postimg.cc/G27b4WJX/5363128854339081079.jpg)


Con trai út của Ếch có bồ rồi à. Người Việt hay sao vậy Ếch? Đi chơi biển bên đó nước có lạnh không? Biển bên Vancouver cứ như nước đá tan. Không ai dại ǵ chạy xuống biển ngoại trừ New year day, xong bà con chạy lên run như cầy sấy.

Yeah, nếu có dịp đi ra đó với gia đ́nh th́ nhất rồi, barbecue eh? Vân thỉnh thoảng cũng chạy ra biển barbecue với hội thánh cũng vui, thuê canoe rồi chèo ṿng ṿng, thích lắm đó

Cuối tuần Lăng có làm ǵ không? H́nh như Lăng ở Toronto huh? Có gần ngũ hồ không? Khi nào có h́nh ngũ hồ th́ chụp cho Vân coi với nhá. Ông Ếch cũng vậy, nếu có chụp h́nh biển bên ông cho tui coi với(https://i.postimg.cc/fb5FgRYc/IMG-20190602-165707-resized-20200710-094415969.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 10, 2020, 11:57:46 pm
tui ko thích chụp h́nh nhiều lắm, nhưng mổi lần thấy biễn và núi là tự nhiên ḷng tui mang nhiều cảm xúc kỳ lạ


(https://i.postimg.cc/8zQq7316/IMG-20200227-143226-resized-20200710-095546972.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 12:01:19 am
(https://i.postimg.cc/25wRRwNB/IMG-20190602-172331-resized-20200710-100002343.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 12:05:49 am
(https://i.postimg.cc/t70mVZHj/IMG-20190602-163625-resized-20200710-100418572.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 11, 2020, 07:33:50 am
Tôi ở trong 1 thành phố nhỏ cũng gần Ngũ Hồ. Căn apartment của tôi có thể nh́n thấy Ngũ Hồ từ xa nhưng tôi lười lắm nên cũng ít ra đó. Giờ Vân nhắc tôi mới nhớ đă lâu chưa ra đó. Bữa nào really có hứng tôi sẽ ra chớp vài tấm h́nh.
Vancouver nên thơ quá. Hồi đó cũng tính theo tiếng gọi trái tim move qua bển đó nhưng mấy đước bạn biết tánh tôi không thích mưa nên cản ...  :cuoi:
Cháu của V. so cute.   
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 11:59:29 am
Beaches in Vancouver

https://www.planetware.com/canada/best-beaches-in-vancouver-bc-cdn-1-209.htm


Beaches in Toronto

https://www.tripsavvy.com/toronto-best-beaches-4178606
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 12:05:08 pm
Lăng có hay đi ra biển chơi không?

Vân không biết ngũ hồ có băi.. hồ không, và nó có tên là ǵ vậy Lăng?

Niagara fall có gần Lăng ko?

Lăng chắc ít đi chơi? Nowhere is like home eh? :nm:

Nơi nào cũng có chỗ đẹp .. nhưng nó chỉ có giá trị với người ở xa thôi .. c̣n dân local th́ không màn chi tới

Vân nhớ năm 2010 Olympics ở Vancouver cũng vui, khi ngồi trên skytrain thấy tourists so excited khi thấy cái này cái kia, c̣n ḿnh th́ thấy mà đôi khi cũng chẳng thèm ḍm :333:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 12:15:51 pm
(https://i.postimg.cc/T3z4R3Vv/IMG-3388.jpg)


i am 3  :cl:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 11, 2020, 02:02:18 pm
Lăng có hay đi ra biển chơi không?

Vân không biết ngũ hồ có băi.. hồ không, và nó có tên là ǵ vậy Lăng?

Niagara fall có gần Lăng ko?

Lăng chắc ít đi chơi? Nowhere is like home eh? :nm:

Nơi nào cũng có chỗ đẹp .. nhưng nó chỉ có giá trị với người ở xa thôi .. c̣n dân local th́ không màn chi tới

Vân nhớ năm 2010 Olympics ở Vancouver cũng vui, khi ngồi trên skytrain thấy tourists so excited khi thấy cái này cái kia, c̣n ḿnh th́ thấy mà đôi khi cũng chẳng thèm ḍm :333:

Niagara cách chỗ tôi ~ 2 tiếng lái xe. Tôi cũng ít đi, nói chung là lười đi xa  :111:

Mấy cái băi hồ mà trong link TV đem về có nhiều cái ở Ngũ Hồ như Woodbine beach. Băi hồ so với băi biển dở ẹc nên tôi không đi. Đi chỉ tổ nhớ những băi cát trắng phau gần nhà ngoại tôi ở Bà Rịa.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 02:17:46 pm
Niagara cách chỗ tôi ~ 2 tiếng lái xe. Tôi cũng ít đi, nói chung là lười đi xa  :111:

Mấy cái băi hồ mà trong link TV đem về có nhiều cái ở Ngũ Hồ như Woodbine beach. Băi hồ so với băi biển dở ẹc nên tôi không đi. Đi chỉ tổ nhớ những băi cát trắng phau gần nhà ngoại tôi ở Bà Rịa.băi hồ này cũng đẹp đó chứ Lăng

https://www.blogto.com/sports_play/2012/06/toronto_beach_profiles_woodbine/
Vân không biết băi Bà rịa ... nhưng nhà Vân có nhà ngoài Băi dứa , tụi Vân hay ra đó mỗi cuối tuần ... Vân cũng nhớ nó lắm, Vân ngày xưa là hàng xóm với ông Thiệu ... mỗi lần ỗng ra, là lính đổ đầy ở bải đất nhô ra .. 2 vợ chồng ông Thiệu tắm bên băi đá, chứ không tắm cùng băi cát bên này với người ta

Lăng có biết Băi dứa không ??
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 11, 2020, 02:36:33 pm
Biết mang máng thôi v́ lâu lâu mới được ra Vũng Tầu.
Thường th́ tới Bà Rịa ... Long Hải, Phước Tỉnh ...
Nh́n h́nh cũ của Vân th́ biết ngày xưa nhà Vân thuộc hàng đại gia ha nên có cả nhà ở Vũng Tầu. C̣n nhà ở Sài G̣n lúc đó là quá sang rồi.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 02:48:06 pm
lên voi xuống chó, bây giờ Vân nghèo lắm Lăng ơi  :nm:

Lăng bây giờ th́ giàu, ở hi-rise chơi với mây thôi, chứ đâu thèm chơi với ai  :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 10:27:11 pm
Nhắc Băi Dứa, nhớ quá nên Vân kiếm youtube bỏ lên

Vân thấy băi đá đưa ra, không hiểu sao bây giờ toàn đá 0:18 nhưng lại có cái cây mọc ở đó..  chứ lúc trước nó là mô đất đưa ra, có thể làm parking cho xe đậu. Ngày xưa mỗi lần ông Thiệu ra, là xe lính đậu đầy trên mô đất này, mà bây giờ nó biến thành mô .. đá :sad:


https://youtu.be/pgEV0Px6Qiw
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 10:35:08 pm
Kể chuyện Vũng Tàu ngày xưa nha

Tự nhiên nhớ Vũng Tàu lạ lùng


Cứ mỗi cuối tuần, Vân theo ba má và anh chị ra Vũng Tàu. Lần nào cũng có mấy con bé ngồi chờ Vân. Xe vừa dừng lại, tụi nó la lên, chị Vân tới chị Vân tới.. thế là Vân phóng xuống xe, chơi 5-10 với tụi nó. Tụi Vân thường hay chạy qua chùa Niết bàn tịnh xá chơi 5-10 bên đó v́ nó rất bự


C̣n má và mấy anh chị th́ lo khiêng đồ vào nhà .. Nhưng trước khi khiêng th́ phải có màn đuổi rắn .. 🐍🐍 .. có lần Vân ở lại coi đuổi rắn thế nào 🐍🐍 .. V́ nhà xoay phía sau là núi, và có mấy lỗ thông khói dưới nhà bếp .. nên rắn từ trên núi xuống hay ḅ vào nhà từ mấy lỗ thông khói này .. thế là 1 người đi vào ngă nhà bếp đập nồi đập chảo cho rắn chạy ra chỗ trốn, c̣n 1 người th́ mở cửa trước cho rắn chạy ra .. có lần tối Vân ngồi trước nhà chơi, thấy có 1 đống ǵ ở gần đó, Vân tưởng "kít" nên cứ chăm chăm ngồi ḍm, tới lúc nó cọ quậy Vân mới biết là rắn, đứng dậy vừa chạy vừa khóc, làm mấy anh chị chẳng biết chuyện ǵ xảy ra. Mèn, lúc đó nếu không tưởng kít, mà ngứa tay đụng vào, không biết chuyện ǵ xảy ra, v́ lúc đó tối om
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 11:01:31 pm
Lúc ba má mua nhà, chủ nhà để lại 1cái ruột bánh xe cày rất bự, bạn biết cái size của bánh xe cày? tụi này làm thành cái phao khổng lồ. Băi Dứa trước nhà là con đường lài lài xuống, tụi này lăn cái phao khổng lồ xuống băi, phải có 1 đứa đi trước để chận cái phao khỏi lăn xuống dốc. Tới lúc xuống đụng nước rồi, th́ tụi này ḅ lên cái phao, thiệt là vui, khi ai cũng xài phao nhỏ, mà tụi này th́ chơi cái phao .. bánh xe cày .. dĩ nhiên chuyện lăn cái phao này lên lên xuống xuống là mấy anh chị Vân làm .. Vân là út, chỉ được leo lên phao thôi, chứ không được cho lăn.


Ông anh nhảy dù của Vân bơi rất giỏi, ảnh thường bơi ra mút xa .. Đứng trên nhà,  nh́n xuống cái đầu nhỏ của ảnh, giống như ảnh half way từ bờ ra ngoài chân trời
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 11:19:02 pm
Không có ǵ buồn bằng ra tới Vũng Tàu, mà bị bắt phải ngũ trưa, vậy mà Vân bị bắt phải ngũ trưa đó. Hôm đó cũng buồn cười, bị bắt ngũ trưa nhưng v́ ham tắm biển quá, nên Vân cũng len lỏi cách nào đó trốn xuống tắm biển, mắt thỉnh thoảng nh́n lên nhà coi có động tĩnh ǵ không. Lát sau Vân thấy bà chị lớn ra đứng ngoài lang cang nh́n xuống biển, h́nh như chỉ đả khám phá con Vân nó không có nằm trên giường, nên chỉ nh́n xuống kiếm coi nó ở đâu. Vân thấy chỉ nhưng ráng giữ a low profile, chỉ đưa cái đầu vừa đủ lên khỏi mặt nước  .. thế mà chỉ cũng kiếm ra được Vân, quắc quắc lên ... Mèn, chỉ biết Vân thấy chỉ, nếu ĺ không lên có thể ăn đ̣n như chơi, thể là phải miễn cưỡng bước ra khỏi những con sóng, để lên nhà .. ngũ trưa .. nhưng để chống đối, Vân cũng cứ mặc áo tắm nằm ngủ trưa .. không bị ăn đ̣n là mừng lắm rồi


Cũng nhớ những ngày mưa ngoài biển, mây đen từ ngoài khơi kéo vào, má thường nấu chè cho ăn .. ăn chè nóng và nh́n mây đen đang che phủ cả bầu trời, rồi biển cũng đen nữa, thiệt là 1 kỹ niệm khó quên
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 11:31:35 pm
Có những sáng sớm dậy, thấy những ngư phủ đi dọc theo bải biển, mắt đăm đăm nh́n ra .. Vân cũng ṭ ṃ đi theo họ, coi họ ném lưới, kéo lưới, xong coi họ bắt những con cá bỏ vào cái xô nước... đây có thể là nguyên nhân mà Vân thích dậy sớm, v́ Vân rất thích coi người ta lưới cá

Thủy triều Vân nhớ mang máng là thế này.. Sáng sớm th́ nước rút ra thật xa, trưa th́ nước kéo vào, tối th́ nước lại kéo ra thật xa. Có những buổi tối, Vân theo anh chị đi dọc băi biển chơi, thấy thiệt là ... đă :tulip:


Ba Vân giỏi tiếng Pháp lắm, ba thường đi kiếm mấy ông tây ra biển, ba nói chuyện với họ .. lúc đó nh́n ba, Vân thấy .. chẳng hiểu ǵ cả, v́ ba học Tabert trường Pháp, c̣n mấy anh chị em th́ học ESL hết .. nên Vân thích chạy xuống biển chơi .. hơn là theo ba .. c̣n má th́ h́nh như cũng không thích tắm biển lắm, má ra đó là để lo cho mấy cha con, và má đi chùa thôi . nhà Vân ở giữa 2 chùa Bửu quang tự và Niết bàn tịnh xá. Ai ở Băi Dứa th́ chắc chắn phải biết 2 chùa này và có thể cũng biết Vân, hay có chơi 5-10 với Vân  :ly1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 11, 2020, 11:57:55 pm
Cũng c̣n có những kỷ niệm Vân nhớ nhưng không biết có nên nói ra không, hay để khi nào thuận tiện th́ Vân nói

Nhớ mỗi lần từ Sài G̣n ra Vũng Tàu, khi đánh được hơi biển .. là tự nhiên Vân excited liền, chắc v́ sắp được chơi 5-10, sắp được nhảy xuống tắm biển


Vancouver cũng có biển, nhưng lạnh như nước đá tan, đánh mất đi sự thèm thuồng khi được lao xuống .. nhảy sóng
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 12, 2020, 09:53:42 am
Cũng c̣n có những kỷ niệm Vân nhớ nhưng không biết có nên nói ra không, hay để khi nào thuận tiện th́ Vân nói

Nhớ mỗi lần từ Sài G̣n ra Vũng Tàu, khi đánh được hơi biển .. là tự nhiên Vân excited liền, chắc v́ sắp được chơi 5-10, sắp được nhảy xuống tắm biển


Vancouver cũng có biển, nhưng lạnh như nước đá tan, đánh mất đi sự thèm thuồng khi được lao xuống .. nhảy sóng

Bởi vậy, đó là băi biển có nước mặn và sóng lớn huống chi băi hồ bên tôi ra đó chỉ tổ nhớ về nhưng băi biển trắng phau của quê nhà.
Vậy nhưng ngày nóng nhất ở Van có tắm được không?
 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 11:51:47 am
Vân không biết nữa Lăng ơi, h́nh như Vân chưa bao giờ thấy ai chạy xuống đó tắm, người ta giỏi lắm là xăng quần lên rồi xuống ngâm chân thôi

bên Lăng th́ sao ?? nước hồ có ai xuống tắm không ?? Vân nghĩ , người ta có xuống tắm th́ người ta cũng nh́n coi có ai dám xuống không, chứ nếu không ai dám xuống, th́ chắc .. họ cũng hỗng dám xuống luôn ... sống đây mấy năm rồi, mà h́nh như trong trí nhớ Vân, Vân chưa thấy ai dám xuống tắm, họ tới phơi nắng th́ có ... và h́nh như chĩ làm polar bears vào ngày new year thôi

https://www.youtube.com/watch?v=n1PeRof_XOo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 11:56:10 am
https://www.youtube.com/watch?v=OHv74iGBpXU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:02:20 pm
Vân kiếm được video hot summer day ở Vancouver beach nè Lăng , cho Lăng thấy .. người ta có xuống nước "đứng" .. chứ không ai xuống nước "bơi" cả ... v́ nước vẫn lạnh như nước đá tan, ai mà bơi nỗi   :vui:


https://www.youtube.com/watch?v=WsTxnSxSUKw
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:10:59 pm
Lăng coi .. người ta chơi trên bải cát nhiều hơn .. xuống đúng ngâm .. nước đá

beautiful Vancouver  :vui: :vui: :vui: :vui:


https://www.youtube.com/watch?v=uChq0maR77A
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:16:21 pm
để công b́nh th́ ḿnh so sánh với biễn Vũng tàu , Lăng thấy thế nào ??


https://www.youtube.com/watch?v=9UQpJQQF7n0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:23:16 pm
nhà ở Vũng tàu, má bồng con của anh hai .. bên trái là chùa Bữu quang tự (có treo bảng màu vàng) .. bên phải (building sơn màu trắng) là chùa Niết bàn tịnh xá (đây là 1 chùa hầu như dành cho mấy ông lớn trước 75 lên chùa cúng)

chùa Bữu quang tự th́ rất nghèo, h́nh như chỉ có 1 ông thầy  âm thầm ở trong đó

nhưng chùa Niết bàn tịnh xá th́ lại ... có thễ nói là giàu ... v́ mấy tướng tá Phật tử hay tới chùa này cúng dường

nhà ông Thiệu th́ nằm về hướng bên chùa Bữu quang tự, cách chùa khoăng 2-3 căn nhà ǵ đó(https://i.postimg.cc/mgh7JCh2/IMG-20190501-223312-resized-20200712-102023017.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:26:36 pm
vịt tắm ở biễn Vancouver .. nếu là những con vịt này, th́ ḿnh đâu cần biết nước lạnh hay không lạnh hĩ ???


(https://i.postimg.cc/zXvLG5Nx/IMG-20190602-163124-resized-20200712-101805710.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:39:22 pm
vượt biên nhiều quá, người chết nhiều quá , vàng trôi nhiều quá ... chắc v́ vậy mà có những người đi rà vàng dọc theo bờ biễn Vũng tàu  :oh1:https://www.youtube.com/watch?v=fWXx5zJFzAU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:46:42 pm
https://www.youtube.com/watch?v=C9zXC8pI0Xw
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 12:59:44 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Cw40fMCEF84
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 01:54:55 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KNUoDspkCX8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 01:56:12 pm
https://www.youtube.com/watch?v=pi5IVkAvrvg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 12, 2020, 05:46:28 pm
Mưu sự tại nhân, thành sự tại THIÊN

https://youtu.be/FMAnKMH5sq8

Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 12, 2020, 07:30:18 pm
Vân không biết nữa Lăng ơi, h́nh như Vân chưa bao giờ thấy ai chạy xuống đó tắm, người ta giỏi lắm là xăng quần lên rồi xuống ngâm chân thôi

bên Lăng th́ sao ?? nước hồ có ai xuống tắm không ?? Vân nghĩ , người ta có xuống tắm th́ người ta cũng nh́n coi có ai dám xuống không, chứ nếu không ai dám xuống, th́ chắc .. họ cũng hỗng dám xuống luôn ... sống đây mấy năm rồi, mà h́nh như trong trí nhớ Vân, Vân chưa thấy ai dám xuống tắm, họ tới phơi nắng th́ có ... và h́nh như chĩ làm polar bears vào ngày new year thôi


Bên đây cũng không mấy ai dám tắm chỉ ra phơi nắng, chèo canoe, lái jet ski, câu cá vv thôi. 
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 17, 2020, 07:38:56 pm
Không có chuyện ǵ để 8 nữa hả Vân.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 12:40:39 am
88 chuyện này nè Lăng


https://www.youtube.com/watch?v=aOhDhoQIRkM


hay chuyện này ....  :nm:


https://www.youtube.com/watch?v=0KxGK-yrewM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 12:47:45 am
Lăng biết what I am up to không ???


I am up to cái này nè Lăng ... order online rồi, mai Vân khiêng về nhà .. và khiêng thêm 2 con chim parakeet nữa ... nó dễ cưng quá Lăng ơi .. hôm bữa tới nhà bà xui, thấy bả có 1 con chim cockatoo của người bạn cho nhưng nếu ra ngoài mua th́ mắc lắm , Vân thấy thương  quá, chắc Vân adopt 2 con parakeet rẻ hơn, về dạy nó nói ... tiếng Việt  :1lol:


(https://i.postimg.cc/Pfmb0tSR/5264372.jpg)


(https://i.postimg.cc/0QG6XN9G/4041018.jpg)


(https://i.postimg.cc/zD0vy6vf/4041019.jpg)hôm nay Vân ngồi coi youtube, học về cách take care nó .. mua chuồng thế nào , perches thế nào , cái ǵ nên, cái ǵ không nên .. Vân làm homework đàng hoàng trước khi khiêng nó về nhà .. và Vân mua đồ chơi cho nó thế nào để nó exercise cho đúng

khi nào đâu vào đó, Vân chụp h́nh nó .. dán lên đây ... khoe .. hihihi  :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 12:58:10 am
https://www.youtube.com/watch?v=TFZlogYmx1E
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 01:04:41 am
i am very excited about .. the toys .. i bought for them online :nm:


mai mốt , chắc Vân giành chơi với nó luôn  :bm:


(https://i.postimg.cc/V6w9kp6R/unnamed-19.jpg)(https://i.postimg.cc/qMF83zqg/unnamed-20.jpg)(https://i.postimg.cc/zvcRKcJ4/unnamed-21.jpg)(https://i.postimg.cc/YSHL6gH2/unnamed-22.jpg)(https://i.postimg.cc/Kv31CQcv/unnamed-23.jpg)(https://i.postimg.cc/FRKRpVnv/unnamed-24.jpg)(https://i.postimg.cc/DzxfSbfM/unnamed-25.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 01:19:28 am
https://www.youtube.com/watch?v=wwTcH7UvQ1w
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 01:23:56 am
https://www.youtube.com/watch?v=e1UloTQEiWc
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 18, 2020, 09:33:05 am
Hồi xưa ở VN tôi có nuôi pet nhiều lắm v́ có khoảng sân khá rộng bên hông nhà nhưng nuôi thú vật ở VN không có tốn công tốn tiền như bên này thành thử qua bên đây tôi không bao giờ nuôi cái con khỉ ǵ hết. Bây giờ thích cây cảnh v́ đỡ tốn công hơn nhiều mà lỡ cây có chết cũng đỡ tội hơn.

Hồi đó thấy mấy đứa cháu cũng nuôi két mà tụi nó nói dạy hoài không thấy két nói.  :cuoi:
Chúc Vân thành công.
 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 09:43:53 am
https://youtu.be/5R0NMxo45vs

Cockatoo nó đẹp hơn, vui hơn, nhưng mắc quá, có thể lên tới 1000 đồng 1 con hay hơn nữa
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 09:54:41 am
Vân có trồng cây khi chưa có con, nhưng có con rồi th́ Vân ko trồng cây nữa.

Riêng về pets, chưa có con, Vân có hồ cá lục giác cao to đẹp lắm, Vân có 6 con gold fish trong đó, cái mồng nó thiệt là bự, 2 trắng, 2 đen, 2 vàng .. nhưng sau khi có con, ko có th́ giờ lo nó, h́nh như nó ngủm lúc  nào Vân ko nhớ, ban đầu rần rần chạy mua cái này cái kia cho nó, tới lúc có con rồi th́ ko để ư tới nó nữa

Sau đó tụi nhỏ đ̣i nuôi mèo, hamster, Vân cũng khiêng về, v́ tụi nhỏ thôi.

Tới lúc my ex đi, Vân cho nó đi luôn,  being a single mom lo cho 2 đứa là đủ đả rồi, th́ giờ đâu mà lo mèo, my big mistake, tụi nhỏ mất 2 cái cùng 1 lúc, chắc nó ko vui, but what can i do, right?

 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 10:07:13 am
Trước đây Vân có đem Tyler về ở khi 2 đứa con gái bỏ má đi lấy chồng .. muốn Tyler làm con trai that i never had .. nhưng Tyler quen với the jungle, nên rất tiếc và buồn là Tyler phải đi. Hơn 1 năm rồi, Vân ko buồn vô cleaned his room

Hôm qua cleaned his room, Vân lại buồn buồn, không biết bây giờ ai lo cho him. Tánh Vân chắc quen lo rồi, không có  Tyler để Vân lo, Vân đem parakeets về lo

Tụi nhỏ nói sao không đem hamster low maintenance, Vân thấy hamster boring quá, parakeets náo nhiệt hơn .. chắc vậy mà Vân ko có khiếu trồng cây  :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 10:19:21 am
Cái ǵ cũng phải có đam mê, trồng cây, nuôi thú phải không Lăng. Vân nghĩ nuôi parakeets th́ cũng tốn kém, nhưng mấy cái đó ḿnh chỉ mua 1 lần thôi th́ cũng không tới nỗi .. mua cái ǵ ḿnh thích, chứ không phải parakeets thích haha .. rồi ḿnh thương yêu chăm sóc nó


Con người ko phải chỉ tham sân si, mà con người c̣n có trái tim yêu thương ❤ :happy2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 10:33:43 am
Bà xui Vân có con chim mà hai má nó có 2 ṿng tṛn màu đỏ .. Vân ko biết nó là ǵ, cockatoo? parrot? parakeet?

Mấy con này nó gần gần giống nhau hè

https://youtu.be/cN8hQY5cqpk

Cockatiel i guess .. con này kiếm mua ngoài tiệm không dễ, nếu có ai quen cho ḿnh th́ mới hy vọng có .. Bà xui Vân được người ta cho con Male, dễ cưng ghê nơiMale có má hồng, female có má trắng


https://youtu.be/wOkohjHpz_c
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 11:39:17 am
https://youtu.be/VNBALAF3U5E

1. Dried seeds .. no good, làm chim béo ph́ .. chỉ dùng để thưởng khi train nó làm cái ǵ đó

Variety .. fresh veggies, cooked greens, fruit  :so1:

2. Cages .. 30" long, 18" tall

3. Choose the bird that chooses you

4. Perching .. Natural perch is the best

5. Toys .. Plastic toys no good, shreading toys good so they can shread, destroy  it. Avoid mirror. Toys that have food hidden inside as a reward

6. No fiber "bedding / nest"
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 05:47:41 pm
https://youtu.be/bIfWqRWzusM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 18, 2020, 10:33:30 pm
Good grief, Covid 19, đi vào petshop, cái ǵ cũng thấy chỉ không thấy .. Pets

Cá th́ leo teo mấy con bơi, c̣n chim mèo chó hamster, chẳng thấy con nào cả  :1lol: :1lol:

Thôi chắc Vân assemble cái chuồng xong, Vân .. chui vào đó chơi vậy  :jump1: :jump1:

Tánh Vân ko thích shopping, nhưng một khi đă muốn mua cái ǵ rồi, là sẽ làm trong ṿng 1 note nhạc, không chờ đợi, không shop around ..  muốn là .. bắn liền


Khác với my ex, he mà nói mua cái ǵ, th́ 1 năm sau không biết him có mua chưa :1lol: :1lol:

Lăng th́ sao? Bắn liền, shop around hay kiên nhẫn chờ đợi :nm: ??
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 01:39:21 am
(https://i.postimg.cc/658gVsMp/IMG-3452.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 01:41:03 am
(https://i.postimg.cc/K8Z99dNT/IMG-3453.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 01:56:41 am
Birds: Parrot - Budgies - Conure - Parakeet - Cockatiel - Macaw - African Greys - Cockatoo

(Amazon Rat - Gerbils - Mice - Chinchilla - Guinea Pig - Squirrel)


Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 02:06:16 am
https://www.youtube.com/watch?v=v--CWWDSo8A
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 19, 2020, 08:28:28 am
Cháu ngoại của Vân hả?
Dễ thương quá đi ... 
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 19, 2020, 08:35:59 am
Good grief, Covid 19, đi vào petshop, cái ǵ cũng thấy chỉ không thấy .. Pets

Cá th́ leo teo mấy con bơi, c̣n chim mèo chó hamster, chẳng thấy con nào cả  :1lol: :1lol:

Thôi chắc Vân assemble cái chuồng xong, Vân .. chui vào đó chơi vậy  :jump1: :jump1:

Tánh Vân ko thích shopping, nhưng một khi đă muốn mua cái ǵ rồi, là sẽ làm trong ṿng 1 note nhạc, không chờ đợi, không shop around ..  muốn là .. bắn liền


Khác với my ex, he mà nói mua cái ǵ, th́ 1 năm sau không biết him có mua chưa :1lol: :1lol:

Lăng th́ sao? Bắn liền, shop around hay kiên nhẫn chờ đợi :nm: ??

H́nh như đàn ông đa số giống nhau trong chuyện shopping, lần chần. Tôi cũng vậy thích đó nhưng cũng cù cưa chờ coi nó có sale nữa hay không  :cuoi:

Nhưng mà h́nh như ông Ếch khác nha. Ông thích là ổng dzớt liền á.

Đúng là bây giờ đi shopping không có cái ǵ để mua. Hôm nọ vô Homesense trống hơ trống hốc không có 1 cái ǵ hết.
Hàng tiêu dùng bên bắc Mỹ lệ thuộc vào mấy anh ku Tầu quá nhiều.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 01:38:37 pm
Yeah, cháu ngoại Vân đó Lăng, con nít th́ ai cũng dễ thương. Lăng có h́nh hồi c̣n nhỏ không? Nếu có th́ cho Vân coi với .. con trai dễ thương kiểu con trai, con gái th́ dễ thương kiểu của con gái

Vân cái tật đă ít đi shopping, bây giờ đôi khi thấy người ta c̣n xếp hàng để vào tiệm là Vân thấy c̣n lười nữa .. Vân thiếu kiên nhẫn đứng xếp hàng ... nhất là đói bụng tới tiệm ăn mà xếp hàng chờ có ghế ngồi là Vân đi chỗ khác .. liền

Nên mới vỡ lẽ cái bẽ bàng của petshop vào thời cô vi .. mà h́nh như cũng ko ai nghĩ tới mua pet cho thời này, chắc  tại Vân có cái tật hứng bất tử .. 1-2 năm 1 lần chạy loạn lên mua 1 cái ǵ đó rồi im đi 1 thời gian  :kb: :nm:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 19, 2020, 01:42:11 pm
https://youtu.be/rPhBcuzDHsg


Thấy người ta cho chim đi ṿng ṿng bay ṿng ṿng ḿnh cũng mê .
 
Nhưng nếu nó cũng ị ṿng ṿng th́ chẳng khác ǵ ḿnh ăn cá có xương tùm lum th́ sao minh enjoy được hè :think:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 20, 2020, 09:49:58 am
Yeah, cháu ngoại Vân đó Lăng, con nít th́ ai cũng dễ thương. Lăng có h́nh hồi c̣n nhỏ không? Nếu có th́ cho Vân coi với .. con trai dễ thương kiểu con trai, con gái th́ dễ thương kiểu của con gái


H́nh hồi nhỏ mất hết rồi, c̣n lại vài tấm à.

Tấm này lúc gia đ́nh ở Nha Trang ...
(https://i.postimg.cc/q7rwsVCJ/kulang.jpg)
...lúc đó  được ba mẹ đem đi thi trẻ em đẹp của các gia đ́nh quân nhân Nha Trang và ku Lăng đứng nhất.
Xui cái là càng lớn càng xấu đi  :1lol:

Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 20, 2020, 09:53:19 am
wow, Lăng hồi nhỏ cũng dễ thương đó chứ, nhưng cái tướng này .. chắc phá dữ lắm đấy  :nm:


ai hồi nhỏ cũng dễ thương , nhưng lớn lên , không c̣n dễ thương , mà lại mang 1 nét khác , trưởng thành hơn ... cái nào cũng có cái đẹp của nó mà Lăng ...


Lăng có được 1 tấm h́nh thôi à ?? có tấm nào nữa không th́ chia sẻ cho Vân ... và mọi người coi nữa nhá  :tulip:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 23, 2020, 10:42:56 pm
Camping at Golden Ears  :band:


(https://i.postimg.cc/Fz2hz9wR/IMG-3474.jpg)


(https://i.postimg.cc/zfcz6SpK/IMG-3486.jpg)


(https://i.postimg.cc/vBbhRfB8/IMG-3487.jpg)https://www.youtube.com/watch?v=MZbbYcWLjSM
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 24, 2020, 05:27:23 pm
(https://i.postimg.cc/tCNhR1S7/IMG-20200724-181517.jpg)

Hồ Ontario nh́n từ cửa sổ nhà tôi nè Vân.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 24, 2020, 06:18:58 pm
oh ok Lăng, Vân nghĩ .. nh́n th́ nó cũng gần giống như biển .. chỉ khác có cái là ḿnh không thấy "núi" và không hữi mùi "muối" .. Lăng ở tầng lầu thứ mấy mà thấy xa dữ vậy?
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 24, 2020, 07:26:58 pm
lầu 19, mười chín tầng trời đó Vân  :111:
Khác hẳn biển chứ thành sau này tôi ít ra.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 24, 2020, 07:53:35 pm
wow, lầu 19 .. building của Lăng có tất cả mấy lầu? 20 ... chẵn tṛn đôi mươi ???


ban đêm chắc đẹp lắm .. wow .. Vân nghĩ ḿnh không dám đứng ở lầu 19 nh́n xuống đường bên dưới đâu .. chóng mặt lắm .. Lăng có balcony không?? nếu có th́ Lăng có thường hay ra balcony nh́n xuống đường không?? how do you feel?

Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 24, 2020, 08:32:07 pm
It's a closed balcony.
Nó có kính chung quanh nên tôi dùng nó để đặt computer và as a green house để trồng cây.
V́ có kính chung quanh nên ḿnh cũng feel như là 1 cái pḥng thường thôi.
Kiểu closed balcony này có cái lợi về mùa đông và ḿnh có thể tận dụng nó như 1 cái pḥng nhỏ nhưng vào mùa hè muốn hít thở chút không khí hay hưởng chút nắng hay trồng bông hoa th́ không được.
Building này có 22 từng cũng không hẳn là cao lắm.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 24, 2020, 09:02:16 pm
22 tầng không cao? vậy mấy tầng mới cao Lăng ???  :think:


Vân không tưỡng tượng được closed balcony nó giống cái ǵ, Vân google lấy đại 1 h́nh, Lăng thấy có giống giống vậy không ?? nếu có thễ, Lăng ra ngoài, chụp 1 cái closed balcony ở lầu dưới, rồi cho Vân coi nha

(https://i.postimg.cc/X7N0yYbP/vintage-narrow-windows-dilapidated-white-frames-mounted-closed-balcony-covered-decorative-carved-woo.jpg)


theo Vân nghĩ .. h́nh như closed balcony là ḿnh không có đứng .. nh́n xuống đường coi xe chạy được phải không ??

Vân thấy mấy building cao Vân cũng sợ sợ, nhất là ... nếu có cháy ở tầng dưới .. th́ tầng trên thế nào ... nhăy dù xuống ??
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 25, 2020, 08:40:48 pm
Thấy có cái cả 4,5 chục tầng mới cao.

Cái closed balcony của tôi nè:

(https://i.postimg.cc/kXk0r4VD/20200725-090801.jpg)

Chỗ kính che nếu là balcony thường th́ là cái lan can.

Lúc mới đầu ở nghe fire alarm hoài thoạt đầu cũng sợ nhưng sau đó cũng quen dần.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 26, 2020, 02:44:08 am
Hi Lăng ... ư Vân nói Lăng chụp bên ngoài cái closed balcony, cho Vân thấy nó giống thế nào ... chứ  bên trong, th́ nó giống như ...  the inside rồi  :nm:

Lăng xuống đường, chụp mấy cái closed balcony của mấy lầu dưới cũng được, chụp gần gần, closeup cho dể coi

mà nói chung, nhà Lăng đẹp ghê đó chứ .. làm Vân nhớ tới câu .. ăn cơm tàu, ở nhà tây, cưới vợ Nhật (thời xưa, chứ vợ Nhật thời nay th́ chưa biết à nha)


building của Lăng có fire drill không ??? tỉ dụ c̣i hụ lên, th́ mọi người biết phải làm  thế nào ?? nếu không có th́ Lăng nên nói chuyện với manager để làm cái fire drill đi ... để lỡ nếu nếu có chuyện ǵ, th́ ḿnh cũng biết ḿnh cần phải làm  ǵ ... nếu có muốn nhảy dù xuống , th́ cũng đâu có nhảy được .. ngoại trừ phải đập bể cửa kiếng thôi


à .. hỏi thêm cái này nữa .. 22 lầu như vậy , th́ có lầu số 13 không ???  :1lol:

Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on July 30, 2020, 05:26:38 pm
Hi Lăng ... ư Vân nói Lăng chụp bên ngoài cái closed balcony, cho Vân thấy nó giống thế nào ... chứ  bên trong, th́ nó giống như ...  the inside rồi  :nm:

Lăng xuống đường, chụp mấy cái closed balcony của mấy lầu dưới cũng được, chụp gần gần, closeup cho dể coi

mà nói chung, nhà Lăng đẹp ghê đó chứ .. làm Vân nhớ tới câu .. ăn cơm tàu, ở nhà tây, cưới vợ Nhật (thời xưa, chứ vợ Nhật thời nay th́ chưa biết à nha)


building của Lăng có fire drill không ??? tỉ dụ c̣i hụ lên, th́ mọi người biết phải làm  thế nào ?? nếu không có th́ Lăng nên nói chuyện với manager để làm cái fire drill đi ... để lỡ nếu nếu có chuyện ǵ, th́ ḿnh cũng biết ḿnh cần phải làm  ǵ ... nếu có muốn nhảy dù xuống , th́ cũng đâu có nhảy được .. ngoại trừ phải đập bể cửa kiếng thôi


à .. hỏi thêm cái này nữa .. 22 lầu như vậy , th́ có lầu số 13 không ???  :1lol:

Sorry Vân trả lời hơi trễ, tại ham vui bên kia  :05:

(https://i.postimg.cc/QxcgW5Qd/cb.jpg)

Closed balcony ở building đối diện tôi đó chỗ hai mũi tên chỉ vào. Họ ở ngay góc balcony của họ lớn nên họ tận dụng để làm 1 cái pḥng whatever.

Không bao giờ bên này có tầng 13 hết Vân ơi.

Fire Alarm hụ hoài nhưng riết rồi quen ở cả gần 20 năm rồi chưa có chuyện ǵ nghiêm trọng hết. Chỗ tôi lại gần fire station nên c̣i báo cái khoảng vài phút họ tới à.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 31, 2020, 01:20:27 am
oh ic .. cái này là closed balcony đó hả Lăng ?? vậy mà từ trước tới giờ Vân cứ consider nó là ... no balcony chứ  :333:

yeah, sỡ dĩ Vân hỏi Lăng số 13 .. v́ Vân có vào nhà thương thăm người quen, mới khám phá ra nhà thương không có lầu số 13 ... cũng interesting, nó chỉ là 1 con số thôi, mà người ta thật sự tin nó .. xui xẻo .. tội nghiệp cho con số 13 :nm:

c̣n chuyện ở hi-rise, theo cách Lăng nói chuyện, Vân có feeling là họ không chuẫn bị cho emergency ǵ cho lắm .. nếu có chuyện ǵ xảy ra, th́ không biết người ta sẽ evacuate thế nào từ trên những lầu cao  :oh1:


h́nh Vân chụp từ lầu trên cao của nhà thương ... h́nh chữ thập là nơi cho trực thăng ambulance đáp xuống .. có lần đi gần đó, nghe tạch tạch tiếng trực thăng trên đầu, Vân nh́n lên thấy trực thăng từ từ hạ cánh xuống on top of the building .. sau đó, Vân mới biết how it looks like up there


(https://i.postimg.cc/65RPnfBW/IMG-20200712-173635.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 31, 2020, 01:25:47 am
Vân chưa bao giờ thấy cây ... lột xác

lần đầu tiên thấy nó .. cũng interesting .. nên bấm 1 tấm h́nh kỹ niệm(https://i.postimg.cc/VNN4GqPb/IMG-20200723-112441.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 31, 2020, 01:28:56 am
cũng bấm tấm h́nh này từ nhà thương ... có những lúc nh́n cảnh mây núi này .. Vân nhớ tới ngày xưa ḿnh hay đọc sách tuổi hoa "mây trên đĩnh núi" .. tuyết vân  :tim: phú sơn 


bà chị Vân khó lắm .. bả chỉ cho Vân đọc hoa xanh, hoa đỏ, chứ không cho đọc hoa tím

Vân thường hay trốn bả, chui vào mùng đọc .. hoa tím

tới 16 tuổi, bả vừa cho Vân đọc hoa tím .. th́ lúc đó Vân cũng đả đọc xong hết tủ sách hoa tím của bả rồi  :333:


(https://i.postimg.cc/9fSPLsBv/IMG-20200712-173845.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on July 31, 2020, 01:43:09 am
Vân thích cảnh hùng vĩ của núi ... hồi trước có lần lái xe ngoài highway ban đêm, tự nhiên Vân thấy có 1 cục ǵ to tỗ chăng trước mặt, Vân thấy sợ sợ .. nên mới hỏi my ex, cục ǵ mà to dữ vậy đen thùi lùi ?? he nói .. núi đó


yeah, nếu Lăng lái xe highway ban đêm, mà thấy núi 1 cục đen thùi lùi .. h́nh như cũng hơi kinh kinh , nhưng thích thú lắm

có thể v́ nó gợi Vân nhớ tới Vũng tàu ngày xưa bé của ḿnh  :tim:


(https://i.postimg.cc/mgVW1ySc/IMG-20200227-143226.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 01, 2020, 08:25:57 am
Phong cảnh Van. th́ quá đẹp hồi đó tôi cũng tính theo tiếng gọi của trái tim qua bển nhưng nghe nói bển mưa triền miên nên tôi nản rủ họ qua đây th́ họ không chịu v́ muồn ở gần gia đ́nh. Thế là xong.
Vân ở Vancouver từ năm nào? 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 01, 2020, 10:46:08 am
Vân tới Vancouver từ năm 87 đó Lăng .. chắc Vân sẽ không đi đâu nữa .. nhận nơi này làm quê hương  :222:

bên Vân th́ mưa .. bên Lăng th́ tuyết .. Vân thấy mỗi bên đều có cái cộng cái trừ của nó

mưa th́ trời tối buồn, hơi depressed nếu ḿnh có bịnh dễ depressed .. cám ơn Chúa, Vân hỗng có bịnh này  :nm: ... nhưng bù lại, lái xe trong mưa dể hơn trong tuyết .. ngày xưa Vân cũng từ Edmonton qua, cũng lái xe trong tuyết ào ào .. không hiểu sao Vân thấy lái xe trong tuyết ở Vancouver th́ khác .. chắc v́ đường bên này v́ có núi nên đôi khi có dốc, mà dốc gặp tuyết th́ cũng gay, lên dốc cũng không dễ, mà xuống dốc th́ cũng phiêu lưu    :222: .. có lần Vân lái xe đường tuyết chổ dốc, lane xuống dốc họ cũng xuống rất chậm, mà lane lên dốc th́ họ cũng lên rất chậm .. cà chớn là bánh xe mất control liền

chưa hết ... mấy xe dọn tuyết nó dump tuyết vào lề đường, ḿnh muốn park cũng khó, một ụ tuyết như vậy th́ sao ḿnh vào park làm sao ḿnh đi ra ?? tuyết làm cho việc lái xe, đậu xe, hay việc đi bộ cũng nguy hiễm ... mưa th́ ok, lái xe chậm chậm 1 chút cũng không sao, nếu cần park th́ cũng dể thôi  :333:

chưa nói tới chuyện khi tuyết tan, mèn tuyết rơi đẹp bao nhiêu, th́ tuyết tan dơ bấy nhiêu  :222: ... ban ngày đường lầy lội chảy nước, tối lạnh lai, nước đóng thành băng, có lần xe Vân bị stuck trên lớp băng này vào giữa ban đêm, muốn đứng khóc mà khóc không ra tiếng, t́m đủ mọi cách rú ga để ra khỏi miếng ice này vào khoảng hơn 12 giờ đêm là Lăng tưỡng tượng nó như thế nào rồi  :cry1: .. Vân gỏ cữa nhà ông hàng xóm kêu ỗng ra giúp Vân, may phước lúc đó ở gần nhà .. hơn nữa tiếng loay hoay, cuối cùng cũng được, Vân thấy kỳ kỳ nữa đêm dựng ông dậy, nên Vân gửi tiền ông, ông không nhận nói rồi cũng có ngày ông cần Vân giúp .. Vân nói nếu ông không nhận, Vân không dám nhờ ông nữa .. trong bụng ông chắc nghĩ, thôi ḿnh đừng nhận, để nó khỏi nhờ ḿnh nữa .. hihi ... nhưng Vân nhét tiền vào tay ông, 20 cho ông, 20 cho bx ông, v́ 2 người đều hút thuốc, cho họ có chút tiền mua thuốc lá hút cho bổ phổi  :222:c̣n bên Lăng, tuyết th́ thế nào ?? Vân thấy tuyết trắng xoá, làm cho cả bầu trời sáng lên mặc dù đang ban đêm, cũng đẹp lắm chứ ... nhưng Vân thấy cái đó là cái đẹp duy nhất của tuyết, làm bầu trời trắng xoá ... nhưng lái xe trên tuyết, đi bộ trên tuyết ..  và nhất là đường dốc .. th́ rất ư là hồi hộp  :1lol:


bên Lăng tuyết vậy, rồi có đồi dốc ǵ không ?? đâu Lăng kể chuyện tuyết bên đó cho Vân nghe đi
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 01, 2020, 01:44:45 pm
Nếu Vân đă ở qua Edmonton th́ dư có kinh nghiệm về tuyết rồi.
Vân sống ở Edmonton bao lâu?
Toronto không thể so sánh tuyết với Ed. bên Toronto đường xá bằng phẳng nên không nguy hiểm như bên đó.
Tôi cũng không ở ngay To. nhưng đường xá cũng bằng phằng mùa đông có xe xúc tuyết xúc hết rồi. Chỉ ngán lúc đang có heavy snow fall hay snow storm hay freezing rain thôi.
Nói chung chuyện tuyết th́ nơi nào cũng ngán ngẩm giống nhau thôi v́ ḿnh từ xứ nhiệt đới qua tá túc chịu không nổi.

Tôi hay bị depress, người đa cảm mà  :111: giỡn giỡn trên forum vậy chứ bên ngoài đời tôi sống lặng lẽ trầm tư, mưa nhiều tôi chịu không nổi.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 01, 2020, 02:21:45 pm
yeah, Vân đồng ư với Lạc .. nếu người dễ bị depressed th́ không nên sống ở Vancouver .. v́ mưa th́ tối tăm buồn bả, sẽ làm cho họ dễ bị depressed hơn .. chẳng thà tuyết sáng rực cả mọi vật, th́ chắc họ sẽ không bị depressed .. tánh Vân th́ không có depressed, b́nh thường th́ ăn ít thôi, nhưng đôi khi có stressed th́ Vân có appetite ăn nhiều một chút là hết stressed  :333:


đường Edmonton thiệt ra cũng không có dốc, đường Vancouver mới là dốc ... nhưng so với Seattle th́ Vân nghĩ bên đó c̣n dốc dữ tợn .. có lần qua đó ngừng ở stop sign mà Vân nh́n lên trời là Lăng tưởng tượng dốc bên đó steep tới mức nào .. Vân chẳng hiểu khi tuyết rơi, th́ sao họ có thể chạy những con dốc đó .. chắc phải đóng lại , i guess


nói chung .. tuyết rơi .. mà ḿnh ở trong nhà th́ không có chuyện ǵ cả .. c̣n nếu đi ra ngoài, sắm thêm cái ski poles, đi giống như ḿnh cross country th́ chắc cũng vui đó chứ

bên Lăng, tuyết chắc cao lắm hả ??

Edmonton đôi khi tuyết cao tới gần  đầu gối , cái đó là so với chiều cao 1.7 của Vân đó nha ... chứ so với người thấp, th́ chắc cao hơn đầu gối , lội trong tuyết như vậy , th́ cũng hụt x́ dầu chứ không phải giởn .. yeah, bảo tuyết ở Edmonton cũng kinh lắm

Vancouver th́ không tới nổi , cao lắm là cũng tới nữa đầu gối .. mổi lần Vân nghe tin khí tượng nói có tuyết, Vân  cầu nguyện .. Chúa ơi, có tuyết ok, nhưng xin Chúa cho tuyết cao 1-2 cm thôi là đủ đẹp rồi Chúa ơi .. đôi khi Chúa trả lời Vân, đôi khi Chúa cũng cho tuyết ... hơi  cao  :222:


Vân không mind trời tuyết .. miển sao nó cao cở 2-3 cm th́ Vân ok .. Vân vẩn chạy xe được, vẫn park xe được, th́ Vân nghĩ nó cũng không là big problem cho lắm
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 01, 2020, 02:30:24 pm
nếu Lăng dể bị depressed th́ Vân đề nghị Lăng nghe nhạc vui .. chứ đừng nghe nhạc buồn .. hay chọn những cái ǵ sống động tham gia


có nhiều người hay bị depressed, mà c̣n thích nghe nhạc buồn ... th́ Vân thấy kinh quá .. depressed đả đè tinh thần ḿnh xuống rồi, ḿnh cần phải làm ǵ để kéo nó lên, chứ nghe nhạc buồn đè nó xuống thêm nữa, th́ sao nó ngóc đầu lên nổi  :oh1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 02, 2020, 05:30:20 pm
nếu Lăng dể bị depressed th́ Vân đề nghị Lăng nghe nhạc vui .. chứ đừng nghe nhạc buồn .. hay chọn những cái ǵ sống động tham gia


có nhiều người hay bị depressed, mà c̣n thích nghe nhạc buồn ... th́ Vân thấy kinh quá .. depressed đả đè tinh thần ḿnh xuống rồi, ḿnh cần phải làm ǵ để kéo nó lên, chứ nghe nhạc buồn đè nó xuống thêm nữa, th́ sao nó ngóc đầu lên nổi  :oh1:

Khổ cái tôi nghe nhạc vui không được, bên ngoài diễn đàn tôi quậy phá ồn ào vậy chứ ngoài đời thật tôi rất lặng lẽ. Vào diễn đàn không lẽ để thở than nên tôi quậy để giúp tôi vui vậy thôi.
Bên ngoài lúc tôi bị depressed tôi lại càng thích nghe nhạc buồn. Hồi xưa lúc c̣n uống bia/rượu th́ dễ hơn. :2ll:   
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 03, 2020, 01:46:31 am
Khổ cái tôi nghe nhạc vui không được, bên ngoài diễn đàn tôi quậy phá ồn ào vậy chứ ngoài đời thật tôi rất lặng lẽ. Vào diễn đàn không lẽ để thở than nên tôi quậy để giúp tôi vui vậy thôi.
Bên ngoài lúc tôi bị depressed tôi lại càng thích nghe nhạc buồn. Hồi xưa lúc c̣n uống bia/rượu th́ dễ hơn. :2ll:


vậy sao Lăng ??

depressed lại càng thích nghe nhạc buồn .. xong rồi Lăng có thấy nhẹ nhàng hết depressed không ??  :say: :333:

Vân h́nh như trái ngược lại .. trong này Vân khó diễn tả căm xúc của ḿnh ... nhưng ngoài đời th́ Vân rất friendly với những người Vân gặp, h́nh như cái gặp mặt nó làm cho Vân dễ biểu lộ cảm xúc của ḿnh hơn  :333:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 03, 2020, 01:58:20 am
eh nè, weekend này Vân ra biển Kitsilano beach chơi với hội thánh ... Vân xăng quần lên đầu gối xuống biển thử xem nước lạnh thế nào v́ trời nóng quá .. không ngờ nước lạnh như ở swimming pool thôi .. chỉ cần hoạt động một chút là ok ... thích thú thiệt

Vân ko biết diễn tả làm sao ... tánh Vân thích adventure một chút .. giống như trước đây đi ra biển với hội thánh, ai cũng thích ngồi nói chuyện trên bờ, Vân th́ thích thuê canoe chèo với mấy đứa nhỏ .. lần này, cũng nhiều người ngồi ở bờ, nhưng Vân nghĩ đả ra biển mà không xuống biển th́ thiệt là phí

Lăng th́ sao? ra biển Lăng thích ngồi trên bờ, hay thích xuống ... biễn ?? in your case, xuống .. hồ ???


lần trước về VN, Vân theo bà chị ra Vũng tàu ... mèn ơi, Vân mà đả xuống biển rồi, th́ không muốn đi lên .. thích đứng dưới biển chơi với sóng .. what a feeling  :tim:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 03, 2020, 09:19:24 am
eh nè, weekend này Vân ra biển Kitsilano beach chơi với hội thánh ... Vân xăng quần lên đầu gối xuống biển thử xem nước lạnh thế nào v́ trời nóng quá .. không ngờ nước lạnh như ở swimming pool thôi .. chỉ cần hoạt động một chút là ok ... thích thú thiệt

Vân ko biết diễn tả làm sao ... tánh Vân thích adventure một chút .. giống như trước đây đi ra biển với hội thánh, ai cũng thích ngồi nói chuyện trên bờ, Vân th́ thích thuê canoe chèo với mấy đứa nhỏ .. lần này, cũng nhiều người ngồi ở bờ, nhưng Vân nghĩ đả ra biển mà không xuống biển th́ thiệt là phí

Lăng th́ sao? ra biển Lăng thích ngồi trên bờ, hay thích xuống ... biễn ?? in your case, xuống .. hồ ???


lần trước về VN, Vân theo bà chị ra Vũng tàu ... mèn ơi, Vân mà đả xuống biển rồi, th́ không muốn đi lên .. thích đứng dưới biển chơi với sóng .. what a feeling  :tim:

Nước hồ chán lắm thành thử phần lớn tôi chỉ ngồi trên bờ ngắm mấy cô Tây thôi  :222:

Biển VN thi nói làm chi, quá xá là tuyệt vời. 30 năm rồi tôi không về lại VN ... nhiều cái nhớ nhiều cái quên.
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 03, 2020, 09:22:29 am

vậy sao Lăng ??

depressed lại càng thích nghe nhạc buồn .. xong rồi Lăng có thấy nhẹ nhàng hết depressed không ??  :say: :333:

Vân h́nh như trái ngược lại .. trong này Vân khó diễn tả căm xúc của ḿnh ... nhưng ngoài đời th́ Vân rất friendly với những người Vân gặp, h́nh như cái gặp mặt nó làm cho Vân dễ biểu lộ cảm xúc của ḿnh hơn  :333:

Không hết nhưng vẫn thích nghe. Chắc tại quen rồi từ nhỏ tới giờ chỉ thích nhạc buồn thôi, chắc tôi là người sầu đa cảm ... mơ mộng.
Có nhiều lúc depress quá muốn ... tự kết liễu luôn đó Vân. :sad:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 03, 2020, 11:17:25 am
Lăng, Vân không biết nên take it seriously or not .. Vân thấy Lăng cũng vui cười với bạn bè, th́ chắc không thê thăm như Lăng kễ đâu

nhưng Vân có nghĩ tới Robin Williams, he là 1 comedian mà cuối cùng he cũng tự tữ .. th́ anything could happen right Lăng ??

Vân không phải là "the rap ist" .. Vân chỉ chia sẽ những ǵ Vân suy nghĩ thôi


- Depression là 1 vấn đề serious chứ không phải giỡn .. ḿnh nên ngồi xuống và nghĩ cách làm sao để nó .. giăm .. thay v́ làm sao để nó .. tăng lên

- Alcohol drugs có làm giăm nó không ??? có thể tạm thời .. nhưng tai hại in the long run

- nhạc buồn có làm giăm nó không ?? i don't think so .. tâm hồn ḿnh buồn đả nặng nề, nó chỉ làm tŕ ḿnh xuống nặng nề thêmtheo Vân nghĩ

- Lăng nên có combo để nghĩ tới

- vui với bạn bè online .. có thể là một .. nhưng như vậy không th́ chưa đủ .. v́ có thể "vui chỉ bên ngoài, nhưng cái buồn bên trong chưa chữa được"

- Lăng thử tập nghe nhạc vui .. tập nhảy theo nhạc vui .. cứ tập đi , từ từ rồi sẽ quen, và sẽ cảm thấy tâm thần ḿnh nhẹ nhàng hơn

- nghĩ có nhiều người c̣n thê thảm hơn ḿnh nữa ... ḿnh thảm thê như vậy cũng đâu có ǵ so với họ ... để biết rằng ḿnh có phước lắm rồi

- Lăng t́m một việc ǵ mục đích, đam mê để chạy theo .. v́ đôi khi đời  sống thiếu đam mê, mục đích , th́ ḿnh cũng dễ depressed lắm


hihihi , combo như vậy .. chắc Lăng sẽ yêu đời hơn  :om:


để giúp chửa được depression, ḿnh cần phải quyết tâm giúp ḿnh .. chứ nếu ḿnh không quyết tâm giúp ḿnh, th́ người ngoài cũng khó giúp ḿnh  :oh1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:12:55 am
Vân biết Kinh thánh nói Vegeance belongs to the Lord .. nhưng Vân không muốn giữ chuyện này trong ḷng, nói ra, để rồi Vân bớt suy nghĩ nhiều về nó, v́ Vân c̣n nhiều chuyện quan trọng hơn để làm
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:18:26 am
Nick Cook2 bên VB, Vân không biết he là ai, he có lấy nick member nào mà Vân vô t́nh nói chuyện qua chưa

Lần đầu tiên Vân để ư tới him là khi him phát biểu .. "Vân ko có trái tim"


Vân ngạc nhiên.. Ủa người này là ai, có biết ḿnh ko, và ḿnh có biết người này ko mà tự nhiên nói .. Vân ko có trái tim .. he dựa vào bằng chứng nào mà nói 1 câu shock vậy khi ḿnh ko hề biết him là ai


Với những người Vân chưa từng biết qua họ, mà họ phán Vân ko có trái tim .. là 1 điều Vân không thể nào .. bỏ qua được  :tuc:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 03:56:41 pm
tạm thời như vậy , rồi Vân cũng quên đi


một hôm Vân có sự tranh cải với RH ... RH nói lên sự suy nghĩ của "con người" .. Vân nói lên sự suy nghĩ của "Kinh thánh"

dĩ nhiên có sự bất đồng , v́ nếu "con người" suy nghĩ giống "Kinh thánh" .. th́ Chúa Jesus đâu cần phải xuống trần gian chết thay cho tội lỗi của con người làm ǵ  :think:- RH cứ nhây nhây bắt Vân phải xin lỗi RH, rất là vô lư, v́ sao ??


i. online, không có ai xin lỗi ai cả .. ngay cả người ta chữi thề, chữi dơ với nhau, mà cũng c̣n chưa thấy ai xin lỗi ai .. Vân không chữi thề, không chữi dơ RH, th́ mắc ǵ Vân phải xin lỗi ??  :think:


ii. nếu Vân có đem ba má RH ra chữi thí mạng , th́ RH có thể đ̣i Vân xin lỗi .. đàng này, Vân không hề đem ba má RH ra chữi ǵ cả .... Vân c̣n nghe nói h́nh như RH đem ba má con gái người ta ra chữi ǵ đó, nhưng không biết RH có xin lỗi người ta không ???  :think:
- RH cứ nhây nhây như 1 đứa nhỏ đ̣i má kẹo .. Vân làm lơ cứ tiếp tục ngồi chơi với  thread của ḿnh , chỉ là thread những bản nhạc Vân thích thôi chứ không khiêu khích ǵ ai cả- here comes again , cook2 bước vào , đ̣i Vân phải xin lỗi RH .. what ??? .. đây là nhiệm vụ của mod sao ?? khi 2 members bất đồng ư kiến với nhau, không chữi thề, không chữi tục ǵ cả .. mod nhảy vào bắt người ta phải xin lỗi ???

vậy c̣n việc người ta chữi thề chữi dơ đầy ra đó, sao không thấy mod xuất hiện kêu ai xin lỗi ai cả vậy  :oh1: :oh1: :oh1:
lúc đó, Vân bắt đầu có cảm giác .. h́nh như ông cook2 này có tư thù với ḿnh ?? ḿnh làm ǵ mà ỗng tư thù với ḿnh ??

người ta chữi dơ chữi thúi , ỗng không bắt ai xin lỗi ai

tự nhiên bây giờ , chuyện giữa ḿnh với thằng bé RH này , tự nhiên ỗng nhảy vào băo ḿnh phải xin lổi thằng bé , cho nó đừng nhây nữa  :oh1:

nên Vân cũng làm lơ cái ông mod vô lư này .. chứ hỗng lẽ Vân phải ra gây lộn với ỗng ??  :oh1:
cook2 bắt đầu xữ dụng "quyền hành" của ḿnh .. chen vào một chuyện chẵng phải là của him

he deleted  cái thread nhạc Vân đang ngồi chơi .. rồi ra oai sẽ delete hết những ǵ của Vân post ... wow ... talking about being so "personal"
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 04:34:45 pm
gặp 1 ông mod .. mà ban đầu ḿnh chẵng biết ỗng là ai ... bây giờ tự nhiên ỗng ra take it so personal với ḿnh  :eye1: :eye1: :eye1:cuối cùng , Vân phải ra giăi thích .. v́ sao Vân không thể xin lỗi thằng bé RH này (nó đem ba má con gái người ta ra chữi, không biết nó có chạy xin lỗi người ta chưa, mà bây giờ ḿnh chưa đem ai trong gia đ́nh nó ra chữi , mà nó cứ nhây nhây đ̣i ḿnh phải xin lỗi nó .. bây giờ lại c̣n gặp thêm cái ông mod quyền hành này vào nữa)Vân nói những ǵ Kinh thánh nói

nếu Vân xin lỗi .. th́ chẵng khác nào Kinh thánh xin lỗi

mà Kinh thánh th́ không bao giờ xin lỗi

nên Vân không thể nào xin lỗi

đó là 1 chuyện đương nhiên thôi

tôi nói những ǵ Kinh thánh nói

anh lấy quyền ǵ bắt tôi phải xin lỗi ???

nếu tôi xin lỗi , th́ chẵng khác nào Kinh thánh xin lỗi

có bao giờ .. anh thấy Kinh thánh phải xin lỗi qua chưa ????  :oh1: :oh1: :oh1: :oh1:c̣n nếu anh nói .. tôi nói sai với Kinh thánh .. tôi phải xin lỗi v́ đả nói sai với Kinh thánh

trong trường hợp này , yes , tôi phải xin lỗi

nhưng anh phải chứng minh ... tôi nói sai Kinh thánh ở chổ nào , th́  tôi sẽ xin lỗi anh .... fair enough ???  
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 04:50:12 pm
điều Vân thấy lạ .. là cook2 không delete cái thread đó của Vân ... không biết ỗng suy nghĩ âm mưu cái ǵ trong đầu ỗng  :oh1: :oh1: :oh1:

nhưng ỗng ban Vân (1 cách rất là personal .. nếu ai không thấy được điều này, th́ từ từ Vân sẽ chứng minh cho họ thấy  :1lol:)


có người nói .. v́ Vân và Khờ đụng nhau, nên Khờ kêu Guest1221 ban Vân , sẵn Guest1221 này cũng ghét Vân , nên ban Vân và delete những ǵ Vân nói ... Vân có những suy nghĩ thế này ..


i. Khờ nói chuyện không thua Vân đâu .. Khờ lanh lắm, dám nói, dám đu dây điện, lại có nhiều bạn bè hậu thuẫn sau lưng  ... 1 người như Khờ , chỉ có Vân thua Khờ , chứ không thể nào Khờ thua Vân , mặc dù về lư luận, chắc Khờ không bằng Vân đâu ... nhưng trên chiến trường, 1 người như Khờ th́ không thua Vân rồi  :333:


ii. thiêt t́nh mà nói .. giữa Vân và Khờ cũng "không có ǵ personal tới mức mà phải nghĩ tới ban" nhau .. c̣n về Guest1221, Vân chẵng biết nhiều về him, không biết him có biết nhiều về Vân không , nhưng Vân chưa bao giờ có cảm giác Guest1221 "that personal to me"  :333: .. cũng có vài lần he ra warning Vân, Vân nghĩ .. chắc him đi ngang, nghe người ta complain về Vân, th́ him nhảy ra warning Vân vậy thôi , chứ giữa him và Vân không có ǵ phải nói là "personal" cảiii. người mà giác quan thứ 6 cho Vân thấy "rất là personal với Vân" đó là cook2 ... khi ban đầu, him đả nói "Vân là người không có trái tim" .. câu này Vân căm thấy rất là "personal" .. rồi sau đó , nào là nhăy vào chuyện  giữa Vân và bé RH , nào là ban Vân , nào là delete những posts, threads nào Vân viết ra bên VB ... cứ như là .. thù Vân từ kiếp nào ... oh my goodness , Vân không biết him có là member nào không , hay Vân đụng tới member đó, mà Vân không hề hay biết  :oh1:

- 1 con người rất nguy hiễm khi giao quyền lực cho họ

- trước đây Vân nghĩ ... you can not see the true color of a person until he has a power in his hands ... b́nh thường có thể ai cũng dễ dàng .. nhưng một khi giao quyền hành vào tay họ rồi , th́ ḿnh mới biết ... ai đáng sợ .. ai không đáng sợ  :pray: :pray:

- giống như Hitler hay Hồ chí minh , không có power th́ mấy ông đó đâu là ǵ , nhưng khi có power trong tay th́ .. that's a different storyngày xưa, Vân cũng là mod của pḥng Tin lành  .. Vân nghĩ ḿnh cứ nói những ǵ trong Kinh thánh v́ đạo Tin lành tin vào cuốn Kinh thánh là Lời Chúa ... mặc dù có nhiều người không chấp nhận những ǵ trong Kinh thánh, nhưng không có nghĩa v́ họ không chấp nhận, mà Vân không được quyền nói, nếu họ có muốn complain, th́ đi kiếm Chúa mà complain, v́ những ǵ Vân nói là Lời Chúa , chứ không phải lời Vân ... giăi thích hoài, giăi thích miết , mà họ cũng không chịu hiểu ... họ không muốn đi kiếm Chúa complain, mà họ cứ nhè Vân mà đè đầu ra complain


họ muốn ǵ ?? muốn Vân đừng nói những ǵ trong Kinh thánh ???

why ???

v́ họ không thích nghe ??

không thích nghe , th́ đừng có nghe

không thích coi , th́ đừng có coi

c̣n muốn complain, th́ đi kiếm Chúa mà complaincông b́nh mà nói ...

i. Vân không kiếm chuyện với ai cả .. Vân chỉ nói những ǵ Kinh thánh nói

ii. nhưng có nhiều người có problem với những ǵ Kinh thánh nói ... nên họ không thích Vân nói

iii. đây cũng là problem của họ ... không thích ... th́ đừng coi, đừng đọc, đừng nghe ... đâu ai chĩa dao bắt ḿnh đọc những ǵ ḿnh không thích đâu  :eye1:

iv. đàng này họ không thích ...  nhưng họ coi, họ đọc, họ nghe ... rồi họ tấn công Vân

v. một hôm có 1 người nào đó vào thread của Vân, nói tầm xàm ǵ đó ... Vân đả delete posts của họ .. v́ Vân muốn thread đó đang nói về Kinh thánh , không muốn ai vào nói xàm .. chu choa , thế là họ la lên .. mod Tuyêtvan lợi dụng làm mod delete posts của người ta ... ha, thiệt là lăng xẹt, đâu phải Vân đi ḷng ṿng xen vào chuyện người khác giống như "cook2" để ra oai đâu ???  :think: Vân đang ở trong thread nói về Kinh thánh, tự nhiên có người nào vào nói xàm trong thread Vân, tại sao Vân không có quyền delete posts của họ  :oh1:


(bây giờ tĩ dụ như LTP đang mở thread nói về đạo , tự nhiên có người vào nói xàm , nếu LTP là mod , dĩ nhiên LTP cũng muốn giữ thread ḿnh sạch sẽ, chứ đâu muốn thread ḿnh người ta vào nói xàm trong đó ... I am not different)


CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LẠM DỤNG QUYỀN LÀM MOD

LẠM DỤNG QUYỀN LÀM MOD .... LÀ KHI M̀NH ĐI LONG RONG , XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC, RỒI DELETE BAN NGƯỜI TA (GIỐNG NHƯ COOK2)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 05:48:36 pm
giăi thích chuyện "lạm dụng quyền làm mod" là thế này- tĩ dụ .. Vân là mod ... Vân đi ḷng ṿng chơi .. tự nhiên Vân thấy 2 người kia đang tranh cải với nhau .. tự nhiên Vân nhảy vào , ra oai thế này , ra oai thế kia , khi chuyện đó chẵng mắc mớ ǵ tới Vân cả  ............ aaaaaaaaaaaaaa , cái này mới là lạm dụng  quyền làm mod , giống như cook2


- c̣n nếu Vân ở nhà Vân , ở thread Vân , đang tập trung nói về 1 đề tài nào đó , tự nhiên có người nhảy vào xĩa ngang làm chi phối đề tài mà Vân đang tập trung ... Vân delete những ǵ họ đang chi phối đề tài của Vân ... cái này không thể nào gọi là .. lạm dụng quyền làm mod2 cái ... bạn có thấy nó khác xa nhau .. 1 trời 1 vực không ???  :oh1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 05:53:00 pm
Vân không biết cook2 c̣n có cái áo nào nữa không ??


nếu thật sự là he c̣n cái áo nào nữa .. c̣n cái nick nào nữa .. th́ Vân nghĩ mọi người nên biết .. để tránh đừng đụng tới cái nick đó


để tránh việc cook2 "mỏ nhọn .. í lộn .. nhỏ mọn" bận áo mod vào .. xữ dụng quyền hành làm những chuyện ... so personal


(ui da, cái ǵ chứ ... nếu chơi "personal" là Vân rất sợ  .. v́ người ta - trong này th́ có thể thù ḿnh - ngoài đời th́ dám giết ḿnh chứ không phải giỡn chơi đâu)  :pray:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 05:56:42 pm
cook2 giữ cái thread Vân trả lời .. v́ sao Vân không thể xin lỗi RH .. mà Vân cũng c̣n ấm ức, RH đem gia đ́nh người ta ra chữi , rồi he có xin lỗi ai không ?? mà tại sao Vân có đem gia đ́nh him ra chữi đâu, he lại nằng nặc đ̣i Vân phải xin lỗi ??


- nhưng lại (trùm mền) banned Vân

- xong rồi sau đó (trùm mền) deleted những cái posts, threads trong Chợ Trời của Vân
chính v́ vậy , mà  tối hôm qua , Vân  đem cái vụ "trùm mền" ra nói chuyện

- người ta thăo luận luật này luật kia cho Chợ Trời ... buồn cười nhất là có những người chữi tục chữi dơ cũng vào đó góp ư kiến làm luật cho Chợ Trời  :1lol: .. họ quên những ǵ dơ dáy mà họ đả nói , bây giờ họ trở thành hội viên của hội viết luật .. thiệt là buồn cười  :1lol:

- hầu như những ư kiến đưa ra .. đều nhắm vào .. những người trùm mền Guests

- nhưng không một ai đề cập tới chuyện ... mods trùm mền delete posts/threads của người ta th́ sao ?? .. trùm mền ban người ta th́ sao ??
Mods là ǵ ???

- là chũ của diễn đàn này ??

- hay chỉ là cănh sát ??nếu nói .. ḿnh vào diễn đàn chơi ... th́ ḿnh phải chịu dưới luật của ... chủ ?? hay .. mods ???

mods chơi kiểu .. vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm .. thôi không có chủ ở đây, th́ cho tụi nó sợ ḿnh  :eye1: ... tụi nó phải luồng cúi ḿnh  :eye1:cũng giống như .. sống trong thành phố nào .. th́ ḿnh phải chịu dưới luật của cảnh sát ?? cảnh sát không thích ai, th́ cứ tự nhiên tới gỏ cữa nhà người ta , c̣ng tay người ta ... ai biếuuuuuuuuu ...  ḿnh ỡ trong thành phố của họ làm chi , th́ ḿnh phải chịu vậy thôi , không thích th́ dọn đi thành phố khác mà ở ???

nói như vậy mà nghe được sao ???  :oh1:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:21:59 pm
cứ coi như Nikita là chủ của diễn đàn


luật của chủ Nikita đưa ra là ǵ ??

ĐIỀU LỆ SINH HOẠT


VietBest là một diễn đàn tự do cho mọi người, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau tất cả mọi thứ trong đời sống; từ tin tức, pháp luật, ư kiến, văn, thơ, nhạc, phim, kỹ thuật, công thức làm món ăn, ... cho đến cách nuôi dạy, bảo vệ con cái, gia đ́nh, ... hay đơn giản chỉ là một tâm t́nh, một rắc rối t́nh cảm khó giải quyết ...

Tuy nhiên để giữ tinh thần ḥa nhă, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau; tất cả thành viên cần tự giác tuân theo vài điều lệ đơn giản như sau:

1/ Không dùng những từ quá thô tục, chửi thề để mạ lỵ hay chửi bới.

2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1-3 ngày.

3/ Những thành viên so tài căi nhau trong WAR ROOM nếu văn tục quá có thể sẽ được Moderator(s) on duty hay SuperMod cho cảnh cáo hay bị ngưng viết.

----------------------------------------------------------------------------------

Nhân viên điều hành (Moderators) có toàn quyền thi hành các biện pháp chế tài với tất cả thành viên mà không cần giải thích chi tiết.
Thí dụ:  ModeratorA chỉ  cần viết như sau mà không cần giải thích chi tiết:
Nick "Anh B" bị ngưng viết 3 ngày v́ vi phạm Điều Lệ 1.


(Ghi Chú: Bản Điều Lệ này có thể sửa đổi, bổ sung khi cần thiết)

nói gọn về 3 cái luật Nikita đưa ra là ǵ ??

- không chữi bới, không chữi thề

- nếu chủ thread mời đi ra .. th́ phải đi ra

- muốn tranh cải th́ vào war room .. still không được chữi tục


mod muốn ban ai , th́ phải chọ biết điều luật nào ở trên là họ đả phạm
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:27:57 pm
sáng nay thức dậy , Vân thấy những cái posts của Vân trong cái thread của Tinhoi bị xoá sạch hết ... thread bị đóng ... bị warning là sẽ xoá threadĐIỀU FUNNY LÀ ... COOK2 ĐEM BẢN LUẬT CỦA NIKITA VÀO .. ĐỂ CH̀NH ̀NH MỘT ĐỐNG 

MÀ KHÔNG HỀ NÓI ... POSTS CUẢ VÂN BỊ XOÁ .. HAY THREAD BỊ ĐÓNG LÀ .. PHẠM PHẢI LUẬT THỨ MẤY

 :1lol:


rinh ch́nh ́nh cái bản luật để đó

rồi ra oai làm tùm lum lên

mà người ta vẫn chưa được cho biết ... HỌ ĐẢ PHẠM PHẢI LUẬT SỐ MẤY ... th́ thiệt là hề  :1lol: :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:32:44 pm
có hiểu không cook2 ???NẾU ANH CÓ  RINH CÁI BẢN LUẬT VÀO , TH̀ ANH PHẢI CHUẪN BỊ


- ok ... đậy là bản luật của chủ diễn đàn Nikita

- chị Vân đả phạm luật số mấy .. số mấy .. số mấy

- nên những posts của chị đă bị xoá ... v́ thể theo lời Nikita , tui cần phải cho chị biết chị phạm điều luật số mấy ... right ??
Nhân viên điều hành (Moderators) có toàn quyền thi hành các biện pháp chế tài với tất cả thành viên mà không cần giải thích chi tiết.
Thí dụ:  ModeratorA chỉ  cần viết như sau mà không cần giải thích chi tiết:
Nick "Anh B" bị ngưng viết 3 ngày v́ vi phạm Điều Lệ 1.


chứ c̣n người ta nh́n vào bản luật

- người ta không chữi thề

- người ta cũng không bị chủ thread đuổi ra

- người ta cũng không  vào war room chữi thề


rồi tự nhiên ... voila .. posts người ta bị bay hết ... là .. what the heck ???
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:36:15 pm
giống như có lần .. Vân thấy Khờ nói về "vác thập tự" ... sai

nên Vân vào Chợ Trời , mở 1 cái thread Khờ

rồi giải thích cho Khờ hiểu ... "vác thập tự" nghĩa là ǵ

đó hoàn toàn là chuyện giữa Vân và Khờ


- cũng không ai chữi thề

- không ai bị mời ra khỏi thread

- không ai vào war room chữi thề

như những điều luật của Nikita viết xuống


Voila ... cook2 cũng trùm mền , deleted mất tiêu cái thread của Vân .. chẵng dính dáng ǵ tới him .. cũng chẳng phạm điều luật nảo của Nikita cả   :tuc:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:45:37 pm
Cook2 được diễn đàn mời làm .... mod


chứ Cook2 đâu có được diễn đàn mời làm .... chủ  :oh1:mà tại sao ... chủ ra điều luật như vậy

Cook2 có hiểu không ??

mà đi delete những cái posts chẳng phạm ǵ những điều luật đó

vậy mà đủ can đảm .. rinh ch́nh ́nh bản điều luật nằm ở đó ... tưỡng ǵ ... chẳng nói cho người ta biết người ta phạm luật ǵ


cũng chẳng cần phải nói .. v́ người có đầu óc cũng biết suy nghĩ

- không thấy tui chữi thề

- không thấy tui bị chủ thread mời ra

- không thấy tui vào war room chữi thề


th́ họ nghĩ sao ??COOK2 XỮ DỤNG LUẬT ĐỂ TRỊ TUI ???

HAY COOK2 CÓ MỐI THÙ PERSONAL NÀO ĐÓ , NÊN ĐẢ DÙNG POWER ĐỂ QUẤT TUI ??

bà con .. ai cũng mở miệng ra viết ... cứ theo luật mà trị .. cứ theo luật mà  trị

ngay cả người chuyện viên chữi bậy cũng phán .. cứ theo luật mà  trị

trong khi đó ... những người chữi bậy , th́ lại được mods binh  :ws:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 06:55:40 pm
điễn h́nh là RH ... nghe nói đi đâu đó, đem cha mẹ hay con gái người ta ra chữi bậy ... 1 người có tai tiếng như vậy , th́ lại được cook2 binh   :ws:


c̣n bé RH , là người quan trọng về việc xin lỗi .. bé hảy đi kiếm người nào mà bé đem gia đ́nh người ta ra bé chữi , hảy xin lỗi người đó đi nha bé  :bt:
hay chuyện Nhỏ Lan ... ai cũng  biết she là người chữi bậy .. ai cũng biết she được mods binh   :bt:
vậy mà mọi người viết ra , th́ cứ viết .... cứ xữ theo luật   :1lol: :1lol: :1lol: :1lol:và h́nh như ... có RH và Nhỏ Lan vào .. đóng góp vào việc viết luật cho .. Chợ trời  :bt:  :cl2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:03:17 pm
nói tóm lại


cú đánh cuối cùng của cook2 sáng nay ???

- không trùm mền , tốt ... dám làm dám chịu  :cool3:
- chỉ khổ có 1 điều ... rinh bản điều luật của Nikita vào ... mà chẳng dính dáng whatsoever ǵ tới những cái posts của Vân

- mai mốt .. nếu thấy có dính dáng .. th́ hăy rinh bản điều luật vào .. c̣n nếu không thấy dính dáng ǵ cả .. th́ miễn rinh cho khỏi mơi tay nha .. mà c̣n làm cho người ta thấy ḿnh ... lố bịch nữa  :ws:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:07:26 pm
ok ... thôi .. coi như Vân đả nói ra hết những ǵ Vân suy nghĩ

thời gian sẻ làm cho Vân quên đi ... không muốn nhớ tới những người làm ḿnh phiền ḷng .. v́ Vân c̣n có nhiều chuyện , nhiều người Vân phải làmanyway .. nếu có ai theo dơi những ǵ Vân viết ở đây .. th́ Vân cám ơn rất nhiều

h́nh như Vân bị banned tới ngày Sept 3 .. tức là sau ngày này, Vân sẽ hết bị banned .. 1 điểm Vân suy nghĩ chỉ là Vân sẽ quay trở về delete cái thread h́nh của ḿnh .. người VB không thích ḿnh, th́ ḿnh cũng đừng nên để h́nh ḿnh ở đó làm cái gai trong mắt họ  :1lol:

other than that,  Vân sẽ không trở lại VB với cái nick Vân thân thương là tuyetvan .. nếu có, th́ trở lại trùm mền  :1lol: ... nhưng chắc cũng có cook2 trùm mền ŕnh Vân .. thấy Vân, là quất liền
há .. chẳng biết Vân làm ǵ , mà he thù Vân dữ vậy hè  :1lol: :1lol: :1lol: :1lol:
Your forum account is currently banned. Ban Reason: ....   :think: :think: :think: :1lol:
Ban will be lifted: 09-03-2020, 06:07 PMai cũng viết xuống ... cứ theo luật mà xữ  :333:

Vân nghĩ tới cănh ... police ghét ai , tới nhà c̣ng tay người đó , xong rồi nói ... YOU ARE UNDER ARREST BECAUSE DOT DOT DOT DOT DOT DOT DOT DOT ... (cứ theo luật mà xữ đó  :cl2:)

Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:15:26 pm
thôi .. Vân chơi 1 bài nhạc mà Vân rất thích .. để ch́m tâm hồn vào đó .. không hiểu sao mỗi lần nghe bài này, tâm hồn Vân ch́m ch́m ch́m xuống .. tắt thở luôn  :333:https://www.youtube.com/watch?v=4dQJEM4Q96s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:21:15 pm
nghe thêm vài bài nhạc nữa  :hi:


https://www.youtube.com/watch?v=loEF4-uO6ik
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:42:51 pm
https://www.youtube.com/watch?v=09HuuYLF3JU&t=246s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:51:22 pm
https://www.youtube.com/watch?v=IOe5XMo3Xxo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 07:58:32 pm
https://www.youtube.com/watch?v=-uM3zW2auMg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:06:12 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jQ07OIJMGrY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:09:26 pm
https://www.youtube.com/watch?v=_prpNxR27pg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:13:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=UOpH6aGaRjA
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:17:38 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jDFdzLEGV6w
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:27:21 pm
https://www.youtube.com/watch?v=xRhs5CXCNFs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:31:25 pm
https://www.youtube.com/watch?v=eRlI0J6ISt8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:37:18 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ii_V3osnBdk
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:41:26 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Vlf4Pkd9h48
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:44:45 pm
https://www.youtube.com/watch?v=AhOui5l1TzA
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 08:50:42 pm
https://www.youtube.com/watch?v=PbjTdD2ASrA
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 18, 2020, 09:09:11 pm
Tôi thích Quốc Khanh & Hà Thanh Xuân hay Ánh Minh hát mấy bài nhạc này ghê đi.

Vân nghe lăng hát nhạc quây chưa  :222:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 18, 2020, 09:18:33 pm
ok ... thôi .. coi như Vân đả nói ra hết những ǵ Vân suy nghĩ

thời gian sẻ làm cho Vân quên đi ... không muốn nhớ tới những người làm ḿnh phiền ḷng .. v́ Vân c̣n có nhiều chuyện , nhiều người Vân phải làmanyway .. nếu có ai theo dơi những ǵ Vân viết ở đây .. th́ Vân cám ơn rất nhiều

h́nh như Vân bị banned tới ngày Sept 3 .. tức là sau ngày này, Vân sẽ hết bị banned .. 1 điểm Vân suy nghĩ chỉ là Vân sẽ quay trở về delete cái thread h́nh của ḿnh .. người VB không thích ḿnh, th́ ḿnh cũng đừng nên để h́nh ḿnh ở đó làm cái gai trong mắt họ  :1lol:

other than that,  Vân sẽ không trở lại VB với cái nick Vân thân thương là tuyetvan .. nếu có, th́ trở lại trùm mền  :1lol: ... nhưng chắc cũng có cook2 trùm mền ŕnh Vân .. thấy Vân, là quất liền
há .. chẳng biết Vân làm ǵ , mà he thù Vân dữ vậy hè  :1lol: :1lol: :1lol: :1lol:
Your forum account is currently banned. Ban Reason: ....   :think: :think: :think: :1lol:
Ban will be lifted: 09-03-2020, 06:07 PM

Vân của lăng cứ nói chuyện như nói chuyện với lăng của Vân th́ đâu có chuyện ǵ xảy ra   :happy2:
Thánh Kinh th́ Vân nói trong pḥng Tin Lành, ai thích th́ vô nói với Vân. Đạo của người khác th́ đừng đụng tới vậy thôi.
Vân của lăng không dữ nhưng ... bướng  :cuoi: :ohno: ... bướng quá th́ khó thân với ai được hết ngoài lăng ra  :1lol:
 
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 09:49:58 pm
Lăng nh́n trán Vân chưa ?? người ta kêu là .. trán vồ đó .. ha

trán vồ là bướng .. Lăng thiệt là giỏi xem tướng đó nha

út .. một là bướng .. hai là nhơng nhẻo

Vân không thuộc dạng nhơng nhẻo .. Vân không thể nào nhơng nhẹo ơng ẹo  :1lol: ... mà yeah , Vân thuộc dạng bướng

c̣n về Kinh thánh , th́ Vân cũng nói trong pḥng Tin lành , chứ Vân đâu có đem ra ngoài , phải không ??

ở ngoài .. Vân cũng nghe nhạc giựt gân , cũng 888 ... đôi khi nói chuyện với Tinhoi, th́ hơi religious một chút , nhưng đó là sự thoả thuận giữa Vân và TH

(nhưng Lăng coi chừng .. Lăng bảo Lăng thân với Vân ... biết đâu bị ăn miễng đó ... Vân không muốn bạn ḿnh bị ăn miễng đâu .. để 1 ḿnh Vân ăn cho đả thèm)  :an1: :an1:(https://i.postimg.cc/59G71JZM/IMG-20190501-211506-resized-20190501-091530982.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 18, 2020, 10:28:34 pm
Wow, cái trán này bướng phải biết nha.

Không sao, ăn miểng vì bạn cũng là điều nên làm mà  :happy2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 10:58:36 pm
nói th́ dễ nha

nhưng khi đả dính vảo rồi .. th́ khó thoát ra lắm

Vân chỉ concern cho Lăng thôi ... Vân dính vào lúc nào mà Vân không biết .. tới lúc nó bùng nổ th́ hết đường thoát  :nm:  :co:


thiệt ra là member , Lăng có thể vô tư chơi

nhưng người làm mod , mà muốn lạm dụng quyền , th́ phiền cho Lăng thôi .. trứng chọi với đá ... Vân thiệt t́nh mà nói  :1au:

for your sake  :333:


https://www.youtube.com/watch?v=EIdthHLsDpwmột khi người ta đả ban reason là ....... .. no remorse whatsoever

th́ Lăng đừng coi thường

có cái Vân ko biết he có nick nào làm member không ???  :oh1:

oh well .. Vân tin Chúa .. Vân không biết he là ai .. nhưng Chúa biết he là ai .. Lăng cũng tin Chúa .. Lăng cũng tin như vậy  :cool3:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:16:14 pm
https://www.youtube.com/watch?v=snBq3g8RahU
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 18, 2020, 11:17:00 pm
Nói thật với Vân nếu lăng là Mod lăng cũng ban Vân haha
Bướng như vậy ban là phải rồi  :bt:
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 18, 2020, 11:19:31 pm
Lăng phải ngủ đây, enjoy your music nha ... bướng :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:23:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=97dhv7cBmXw
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:39:10 pm
https://www.youtube.com/watch?v=yb7Mk_2k668
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:43:30 pm
https://www.youtube.com/watch?v=6pyBTXGRjpE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:48:52 pm
https://www.youtube.com/watch?v=9d9lJRABsQg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 18, 2020, 11:59:02 pm
https://www.youtube.com/watch?v=7xFGVw9_AJs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 12:04:25 am
https://www.youtube.com/watch?v=eLOGpgOIdgc
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:01:13 am
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcko7vUWUE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:04:10 am
https://www.youtube.com/watch?v=r5WoVylGnQE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:07:43 am
https://www.youtube.com/watch?v=_-qZZQxS3Qc&t=94s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:21:57 am
https://www.youtube.com/watch?v=kb_QnzUT5AY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:26:18 am
https://www.youtube.com/watch?v=kpwnEwPtzDk
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 19, 2020, 09:30:57 am
https://www.youtube.com/watch?v=oY2oZ-m0h44
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 08:56:34 am
https://www.youtube.com/watch?v=8wCHz3XSYsg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:09:29 am
https://www.youtube.com/watch?v=JpNkjnHxxiY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:21:19 am
https://www.youtube.com/watch?v=CNEHgi8bKM4


(https://i.postimg.cc/QxZ5Cqbm/vong-hoa-trao-tang-cac-chien-sii-anh-hung-hinh-cua-bo-thong-tin-vnch-tvq-collection.jpg)


(https://i.postimg.cc/mkYPC0ww/vong-hoa-chien-thang-trao-tang-chien-si-biet-dong-quan-anh-hung.jpg)


(https://i.postimg.cc/0j0Nb7kX/vong-hoa-trao-tang-cac-chien-si-sd1bb-anh-hung.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:28:05 am
https://www.youtube.com/watch?v=HDgJ07F3HkM(https://i.postimg.cc/bNGyXXbF/6.png)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:34:33 am
https://www.youtube.com/watch?v=wx2s7ElxjSI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:41:15 am
https://www.youtube.com/watch?v=qgmKSkwS-Ys
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 09:44:35 am
https://www.youtube.com/watch?v=2IFX8Ll-rvQ
Title: Re: 88888 :)
Post by: lạc on August 21, 2020, 10:33:17 am

Hello Vân, :Hello:

Có giận lăng không nếu giận th́ cho lăng  :xl:

Chúc Vân một cuối tuần an vui.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 08:55:24 pm
Hi Lăng

đọc mấy chữ này, Vân hơi ngạc nhiên .. ủa, Lăng làm ǵ mà Vân giận ??  :think:

kêu Vân .. bướng đó huh ??? heheheh ... chính Vân cũng nhận ḿnh là .. bướng muh .. sao lại giận Lăng ... không có đâu .. Lăng đừng lo  :happy2:


chúc Lăng vui cuối tuần  :001:


Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 11:31:57 pm
https://www.youtube.com/watch?v=9p0_gsbRzvg(https://i.postimg.cc/KYy131ZT/1407312747416-500.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 11:33:22 pm
https://www.youtube.com/watch?v=tfceu11K7kg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 11:43:59 pm
https://www.youtube.com/watch?v=3CcWWPNytY0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 11:47:47 pm
https://www.youtube.com/watch?v=GWHOx09aVro
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 21, 2020, 11:53:52 pm
https://www.youtube.com/watch?v=fWg8_fLqlME
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:00:21 am
https://www.youtube.com/watch?v=PjZVWnLOVTU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:06:43 am
https://www.youtube.com/watch?v=TXojFFDJKYg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:19:58 am
https://www.youtube.com/watch?v=kAugO8AYJCA
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:24:55 am
https://www.youtube.com/watch?v=7rq1G1ZXpoQ
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:31:49 am
https://www.youtube.com/watch?v=yK5RzBTiKBU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:37:22 am
https://www.youtube.com/watch?v=zM4VenVTD8U
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:41:16 am
https://www.youtube.com/watch?v=aZn70dYH3F8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:50:15 am
https://www.youtube.com/watch?v=PXy06QHINJ8Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:51:00 am
https://www.youtube.com/watch?v=EUQGHY5O4GI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:54:09 am
1:44   :tulip:


https://www.youtube.com/watch?v=6HTSdQKHeI4
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:00:18 am
https://www.youtube.com/watch?v=A1cy7FCNa0Q
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:01:37 am
https://www.youtube.com/watch?v=yTXQPdVw_2s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:03:16 am
https://www.youtube.com/watch?v=XeawJqKYzyQ
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:09:47 am
https://www.youtube.com/watch?v=RfOcjaIufko
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:10:45 am
https://www.youtube.com/watch?v=xFp4i0vkcGU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:15:05 am
https://www.youtube.com/watch?v=6ZSB-90XR2Y
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:18:35 am
https://www.youtube.com/watch?v=-aoMN6nWRMY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:26:26 am
https://www.youtube.com/watch?v=rYILXR3feD8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:31:34 am
https://www.youtube.com/watch?v=KvCwDN6Q63w
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:05:25 am
https://www.youtube.com/watch?v=zi-ZLWk1-Rocó yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng, mới là người trai hiên ngang  :heart:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:11:21 am
https://www.youtube.com/watch?v=pTCVT8dChro
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:17:22 am
https://www.youtube.com/watch?v=DDkJHQ7oBes
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:19:59 am
https://www.youtube.com/watch?v=S41iLF-MXcM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:25:26 am
https://www.youtube.com/watch?v=UWUnF4viPJY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:43:16 am
https://www.youtube.com/watch?v=PZ_E2uQzRm4
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 10:50:48 am
https://www.youtube.com/watch?v=-YxJ5kQ6KUs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:03:47 am
https://www.youtube.com/watch?v=hcOrcAHpabM :tulip: :tulip: :tulip:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:09:09 am
https://www.youtube.com/watch?v=uBWSRFeM-oE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:13:22 am
https://www.youtube.com/watch?v=r-LWzjUREHU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:18:27 am
https://www.youtube.com/watch?v=XRvrePZkHew
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:23:19 am
https://www.youtube.com/watch?v=v3TxQJDfoCs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 11:27:58 am
https://www.youtube.com/watch?v=qKBLeBPa1vs&t=1s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:39:43 pm
https://www.youtube.com/watch?v=JI-BSTYaq_0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:46:17 pm
https://www.youtube.com/watch?v=SCUn851lSyI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:55:40 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ZHW0Ycbu1yM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 12:59:39 pm
https://www.youtube.com/watch?v=U5mvEtiXuwg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:02:32 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KDu7Ca6cfQ4
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:18:38 pm
https://www.youtube.com/watch?v=DuAdl_GB9JM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:35:34 pm
Trung úy Nguyễn Minh Đường ... Trại Katum   :tulip: :tulip: :tulip:


https://www.youtube.com/watch?v=coqxxLk-1Hw
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:47:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=kFRfDmVzU78
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 01:50:55 pm
https://www.youtube.com/watch?v=8sF_M2scTg4
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 02:00:05 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KPJ69InY8QE


(https://vuottuongluaweb.files.wordpress.com/2017/04/image52.png)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 02:49:43 pm
https://www.youtube.com/watch?v=m3I6YJYwbbU(https://i.postimg.cc/qvW0R8Dp/1200px-Vietnamese-Airborne-Division-s-Insignia-svg-1.png)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 02:59:51 pm
Green beret .. Thuỷ quân lục chiến

Red beret .. Nhăy dù


(https://i.postimg.cc/Hkv07LbY/download-2020-08-22-T125839-927.jpg)


(https://i.postimg.cc/BZCKK6Gr/T242-07-hh-tqlc-qp-chien-Y-kieumau-348x255-1.png)


(https://i.postimg.cc/hjZRkTmF/P2-1.jpg)


Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 03:08:59 pm
https://www.youtube.com/watch?v=1XeqLHQu8EQ&t=36s


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Vietnamese_Rangers_SSI.svg/180px-Vietnamese_Rangers_SSI.svg.png)


(https://i.postimg.cc/yNdHvLJh/32582915578-d7f120efb5-b-3.jpg)(https://i.postimg.cc/hGJYX6zY/images-2020-08-22-T130956-213.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 22, 2020, 03:36:11 pm
Trừ bị là ǵ ??? Trù bị là ǵ ???   :nm:có 2 nhóm ..1. Lực lượng tỗng trừ bị .. có khả năng cơ động , đột kích cao :cool3: ... nhóm này gởi đi tới những nơi dầu sôi lữa bỏng để đánh giống như kiểu "dương đông kích tây"  :cool3: ... chổ nào cần chiếm lại, hay cần giúp đở, là các anh tới  :cool3:

- Sư đoàn Thuỷ quân lục chiến

- Sư đoàn Nhăy dù

- Lực lượng Biệt cách dù

- Lực lượng Biệt động quân (chưa kịp h́nh thành thành Sự đoàn)
2. nhóm này th́ ở lại bám địa bàn

- đại khái là họ có sẳn hầm hố, trại đồn vững chắc

- cấp chỉ huy là "thổ địa , hiểu địa h́nh nơi đó , có khái niệm vc có thể trốn ở đâu"

- nhưng họ không "đánh" giỏi bằng "lực lượng tỗng trừ bị" ở trên .. nên khi bị tấn công, họ phải kêu "lực lượng tỗng trừ bị" tới  giúp đở, hoặc chiếm lại và giao cho họ những ǵ họ bị vc chiếm mấttỉ dụ nhóm 2 đang bám địa bàn điễm A, có đồn có trại ... khi vc tấn công , nhóm 2 sẽ chống đở , nếu cần thiết th́ kêu nhóm 1 tới giúp

trong trường hợp điễm A bị mất vào tay vc ... nhóm 1 sẽ được gởi tới , tái chiếm điễm A , giao điễm A lại cho nhóm 2 .. xong rồi nhóm 1  đi tới chổ khác đánh tiếp , cứ vậy mà đi khắp 4 vủng chiến thuật ... wow  :cool3:c̣n nói về trường huấn luyện "sĩ quan" , th́ có 2 trường chánh ..


1. Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt

- danh giá hơn, tuyễn vào khắc khe hơn

- đào tạo ra lực lượng sĩ quan "thứ thiệt"

- sĩ quan ra trường .. sau này đều thành cao cấp trong quân đội VNCH

- học lâu hơn .. bằng cấp cao hơn ... ra trường mang quân hàm thiếu uư

- xuất thân là "hiện dịch/tại ngũ" .. tức là "thứ thiệt"


(https://lh3.ggpht.com/_wDnegNYN71s/SO0fvWWUR-I/AAAAAAAABZQ/WMxczc9cvK0/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20VB%C4%90L.jpg)

2. Trường Sĩ quan-Trừ bị-Thũ Đức

- đào tạo quân sự ... cho đũ các thành phần XH .. từ công chức, thương nhân, học sinh, sinh viên ... để làm quân dự bị/trừ bị cho chiến tranh

- v́ sau khi ra trường th́ làm sĩ quan .. nên đ̣i hỏi khi vô đây học th́ phải có bằng tú tài  .. ra trường mang quân hàm chuẫn uư (thấp nhất của cấp sĩ quan)

- phải phục vụ trong quân ngũ một thời gian nhất định rồi mới có thể giải ngũ nếu quân nhân không muốn tiếp tục

- Do yêu cầu chiến tranh cần đòi hỏi lượng sĩ quan cấp thấp rất nhiều ... nên trường này thậm chí còn đào tạo 1 năm 2 khóa mới đáp ứng đủ.

- Trong 22 năm tồn tại, họ đào tạo được khoảng 80,000 sĩ quan cấp thấp

- xuất thân là "trừ bị/dự bị" .. tức là "“dự trữ sẵn để dùng"


(https://1.bp.blogspot.com/-CdocySCHvSA/XYt3GPww6VI/AAAAAAAAGVg/iobx-TK0yTc4TvDR2LJPAm7PpXdOF4BqACLcBGAsYHQ/w1200-h630-p-k-no-nu/td1.jpg)


(https://i.postimg.cc/cHGffD1T/1-3.jpg)
 
 
3. Trung tâm huấn luyện

- dành cho "hạ sĩ quan" .. sĩ quan từ cấp thượng sĩ trở xuống

- dành cho "binh sĩ"
 

(https://nhayduwdc.org/ls/qlvnch/bdq/tthlbdq/tstthlbdqQLVNCH_004.jpg)


https://www.facebook.com/notes/ti%E1%BB%83u-phi/t%C6%B0%CC%80-chuy%C3%AA%CC%A3n-tr%C6%B0%CC%80-bi%CC%A3-hay-tru%CC%80-bi%CC%A3-%C4%91%C3%AA%CC%81n-s%C6%B0%CC%A3-c%C6%B0%CC%A3c-%C4%91oan-hi%C3%AA%CC%A3n-nay/744414305607115/
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 10:19:14 am
Binh chũng Thiết giáp (Kỵ binh - Thiết kỵ) VNCH


- Vietnamese Armored Cavalry Corp, VNACC

- lực lượng xung kích tác chiến & cơ động trên các chiến trường với hỏa lực mạnh

- phối hợp với các đơn vị Bộ binh Nhảy dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân để giải quyết nhanh chóng trận chiến theo chiến thuật "Bộ binh tùng Thiết".

- tham dự những cuộc hành quân có quy mô lớn (trong đó bao gồm cả thành phần Hải, Lục, Không quân và Pháo binh)

- Binh chủng Thiết kỵ đă được mệnh danh là "Vua chiến trường".  :nm:

- Bộ chỉ huy tại trại Phù Đổng, Hạnh Thông Tây, G̣ Vấp, Gia Định.

- Cách chia ... chính yếu là có 4 Lữ đoàn cho 4 Quân đoàn ... trong mỗi Lữ đoàn có khoảng 5-6 Thiết đoàn

- Cần phân biệt ... chiến xa/xe tăng có nhiệm vụ chính là dùng hỏa lực tiêu diệt địch quân ... c̣n thiết vận xa M-113 coi h́nh ở next post có mục đích nguyên thuỷ là dùng để chở quân đổ bộ vào mục tiêu.


- Năm 1957-1962 ... Thiết kỵ giữ một vai tṛ khiêm nhường v́ địa h́nh nhiều rừng rậm và sông rạch lầy lội không thích hợp với di chuyển của chiến xa. Với nhu cầu của chiến trường, M-113 (xe tăng lội nước) được áp dụng rất hữu hiệu với các mặt trận ở đồng bằng và các cuộc hành quân ở vùng 4 chiến thuật. Sau đó nó được trang bị thêm lá chắn và hỏa lực mạnh hơn để trở thành loại Thiết xa đa dụng của Binh chủng Thiết giáp


- Năm 1964, M-24 được thay thế bằng M-41A3 (Walker Bulldog) tối tân hơn với hỏa lực chính là đại bác 76mm & đại liên 50 cal đạn cỡ 12,7mm  sau thay bằng đại liên M-60 nhẹ và tác xạ nhanh hơn  ... Loại này nhỏ bé chật chội đối với người tây phương, nhưng đối với người Việt Nam th́ lại rất vừa vặn và hữu hiệu.


- Trong thập niên 1960, lực lượng Thiết giáp VNCH có ưu thế khá lớn v́ VC thời kỳ này chưa có xe tăng. Đến đầu thập niên 1970, VC bắt đầu sử dụng T-54PT-76 tại Làng Vây và Khe Sanh. Binh chủng Thiết giáp VNCH được Hoa Kỳ canh tân qua chương tŕnh Việt Nam hoá chiến tranh và được trang bị loại chiến xa tối tân hạng trung M48 Patton để tương ứng đối đầu với T-54 của đối phương.


- Tính đến năm 1975, lực lượng Thiết giáp VNCH gồm có Bộ Chỉ Huy tại Trung ương4 Bộ Tư lệnh Lữ đoàn tại 4 Quân khu,

Trong đó gồm có: 3 Thiết đoàn Chiến xa M-48, 18 Thiết đoàn Kỵ binh M-113 và trong đó có 13 Chi đoàn Chiến xa M-41 ....... được phối trí đều và thích ứng theo địa h́nh cho 4 vùng chiến thuật: Vùng 1, 2 và 4, mỗi vùng 5 Thiết đoàn, Vùng 3 có 6 Thiết đoàn.

Ngoài ra phối trí cho các Tiểu khu, mỗi Tiểu khu có 1 Chi đội thám thính xa Cadillac Gage Commando Vehicle V-100 (di chuyển bằng bánh hơi, rất cơ động và nhanh lẹ).

Một Chi đoàn gồm đủ các loại: xe tăng M-48, xe tăng M-41, xe thiết giáp M-113V-100 để cho khóa sinh tập huấn tại Trường huấn luyện Thiết giáp.

Số c̣n lại thuộc dụng Bộ Chỉ huy Thiết giáp Trung ương.

Tổng số là 21 Thiết đoàn, trang bị lên tới trên 2.000 xe tăng - xe thiết giáp các loại.
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:06:45 am
(https://i.postimg.cc/PrdCD20f/download-2020-08-23-T090554-784.jpg) ... M-48


(https://i.postimg.cc/j23YLxG7/M41-Bulldog-Fort-Meade.jpg) ... M-41 Walker Bulldog


(https://i.postimg.cc/2yGhWJwv/9infrjgpu6041.jpg) ... Cadillac Gage Commando Vehicle V-100

(https://i.postimg.cc/wx4Btg52/8e062e514b7b95a2444e28a461d58b311d334e15.jpg) ... thiết vận xa M-113 có chứa lính trong đó


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/M113.jpg/300px-M113.jpg)(https://i.postimg.cc/zDC9Mjvg/m113-04-1386082026786.jpg)


https://kienthuc.net.vn/quan-su/nhuoc-diem-chet-nguoi-cua-thiet-giap-m113-trong-ct-viet-nam-887713.html#p-5 ... nhược điễm của thiết giáp vận M-113


hihi, bỏ h́nh xe tăng lên coi coi nó có khác ǵ không ?? đối với Vân, nó chẵng khác ǵ cả, nh́n nó chỉ thấy nó .. tăng thôi  :nm:


Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:11:31 am
https://www.youtube.com/watch?v=wfZGLtCW8L8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:47:21 am
https://www.youtube.com/watch?v=NWSutC4pvRg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:53:42 am
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1bywFk8J8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:57:37 am
https://www.youtube.com/watch?v=uJEFpvVXKMo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:59:24 am
https://www.youtube.com/watch?v=2pc2eJDgh-k
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 12:03:58 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ydfcXyPAEbM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 12:18:11 pm
Binh chũng Pháo binh VNCH


- Artillery Republic of Vietnam Armed Forces, ARVNAF

- lực lượng hỏa lực trọng yếu của QLVNCH  :cool3:

- có điều đặc biệt ở đây là ḿnh nên nhớ .. Pháo binh không chỉ đi 1 ḿnh .. mà đi chung với Sư đoàn Bộ Binh, Nhăy Dù, Thuỷ quân lục chiến
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 12:19:06 pm
Binh chũng Pháo binh VNCH


- Artillery Republic of Vietnam Armed Forces, ARVNAF

- lực lượng hỏa lực trọng yếu của QLVNCH  :cool3:

- có điều đặc biệt ở đây là ḿnh nên nhớ .. cái tên Pháo binh không chỉ đi 1 ḿnh .. mà tên nó đi chung với Sư đoàn Bộ Binh, Nhăy Dù, Thuỷ quân lục chiến


tỉ dụ như ... Đại đội trọng pháo/Tiểu đoàn Pháo binh Thủy quân Lục chiến  ..  Tiểu đoàn 9 Pháo binh, Tiểu đoàn 9 súng cối cho Sư đoàn 9 Bộ binh...Tiểu đoàn 25 Pháo binh và Tiểu đoàn 25 súng cối cho Sư đoàn 25 Bộ binh ...  PB Sư đoàn cho SĐ 9 và SĐ 25 Bộ binh ..  PB Sư đoàn 1 .. Tiểu đoàn Pháo Binh Nhảy Dù  ..  Pháo binh Thủy quân Lục chiến- Pháo đội

- Pháo binh Quân lực được chia làm 3 thành phần: Pháo binh Chủ lực, Pháo binh Pḥng khôngPháo binh Lănh thổ

- Về mặt Pháo binh, có 3 loại chính: Pháo, Soltam K6Súng cối.(https://i.postimg.cc/ncLdHbpq/Soldier-firing-M224-60mm-mortar.jpg) ... súng cối


(https://i.postimg.cc/ydMS2R1f/maxresdefault-100.jpg) .. pháo binh


(https://i.postimg.cc/CLZQGTXS/download-2020-08-23-T104742-885.jpg)(https://i.postimg.cc/NjZ9KTTQ/download-2020-08-23-T104958-592.jpg)  ..  Soltam K6 120mm


(https://i.postimg.cc/85p1cPy1/Mortar-120mm-beyt-hatotchan-1.jpg) ... Soltam M-65


(https://i.postimg.cc/GhGhXNsn/1280px-Soldiers-firing-a-M120-120mm-mortar-Iraq.jpg) ... M-120 Mortar
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 01:00:20 pm
(https://i.postimg.cc/PqL74GPm/M777-Light-Towed-Howitzer-1.jpg) .... M777 Howitzer ... được kéo đi


(https://i.postimg.cc/y6SZzLSv/5aa0084c5cc4103d068b457a.jpg) ... M109 Howitzer .. tự vận chuyễn(https://i.postimg.cc/85N0V7Zb/5-cm-Pa-K-38-Sapun-M-2009-G1.jpg) ... 5 cm Pak 38 .. chống xe tăng
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 01:06:48 pm
bà con thấy Vân thích ... chơi súng không ???

hehehe , lol  :1lol:


Vân thích nghiên cứu về chiến tranh .. v́ chiến tranh có liên hệ tới Việt nam

(chứ nếu Việt nam không có chiến tranh ... th́ chắc Vân không thích t́m hiểu về súng đạn  :nm:)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 01:09:57 pm
UH1 Huey Iroquois


(https://i.postimg.cc/vHwFPms3/UH1-Huey-Fly-Navy-2017-cropped.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 01:15:01 pm
Vân thích nghe tiếng máy bay trực thăng bay tạch tạch trên đầu ... kỹ niệm của 1 thời thơ ấu  :heart:


(https://i.postimg.cc/4ykfbbP1/IMTWOAEMFVHZTKB4-JH776-UILJ4.jpg)


(https://i.postimg.cc/YS6bCtVq/vietnam-war-us-helicopters-u-l-q10p0cn0.jpg)


(https://i.postimg.cc/pX5Qd25b/vietnam-war-u-s-helicopters-gas-u-l-q10oziq0.jpg)


(https://i.postimg.cc/q71j945t/a940bfe374e2b927d2cfee1517c8bbda.jpg)


(https://i.postimg.cc/bwz084b1/8689723a4287e03de52b38f3536c3940.jpg)


(https://i.postimg.cc/PJjpy8Q1/2df6fb864851e4ed149633d43038ea44.jpg)


(https://i.postimg.cc/m21JCz6m/f90feacbb753864cc6c4bce2747a3aef.jpg)


(https://i.postimg.cc/3NGM8dsf/020904-O-9999-R-002.jpg)


(https://i.postimg.cc/1tpcySWc/11-VIETNAM-CUDDY1-article-Large.jpg)


(https://i.postimg.cc/wMMv0csy/532217d044cd9ef4831dc7558cf02fb4.jpg)


(https://i.postimg.cc/KY94LH1S/saigon-1965-vietnam-war-1024x576.jpg)


(https://i.postimg.cc/rmrcmnW9/images-2020-08-23-T112947-908.jpg)


(https://i.postimg.cc/mDxJdbzQ/87ecf3e8f88d3241a1bac293e07e9dc5.jpg) ... Alien looking helicopters used in the Korean War


(https://i.postimg.cc/Gt3CQcVX/42099491-303.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 01:42:22 pm
Number 8, 12, 13 là funny nhất  :1lol:https://www.youtube.com/watch?v=L1dK-GEPKx0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 10:58:05 pm
https://www.youtube.com/watch?v=SHBsvJWeMHk
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:05:20 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3N1IisoPA
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:10:42 pm
(https://i.postimg.cc/HWzm25Lt/1200px-A-1-J-Skyraider-VA-176-Vietnam-1966.jpg) .... Douglas A-1 Skyraider
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:16:25 pm
(https://i.postimg.cc/fLHH3wwY/OA-37-B-1-centered.jpg) ..... Cessna A-37 Dragonfly
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:19:28 pm
(https://i.postimg.cc/Qtnb80bb/1200px-Northrop-F-5-E-Tail-No-01557-061006-F-1234-S-073.jpg) ... F5 Freedom Fighter
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:21:32 pm
(https://i.postimg.cc/bvmMn0gG/maxresdefault-2020-08-23-T212030-218.jpg) .... A-4 Skyhawk
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:24:17 pm
(https://i.postimg.cc/vZ3X2YVk/A-7-E-Corsair-II-of-VA-146-in-flight-on-16-November-1974-NNAM-1996-253-7100-039.jpg) ... A-7 Corsair II
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:26:05 pm
(https://i.postimg.cc/zGtSSdm1/US-Army-AH-1-G-archived.jpg) .... AH-1 Cobra
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:28:15 pm
(https://i.postimg.cc/050S0tmH/Douglas-AC-47-D-modified.jpg) ... AC-47 Spookie
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:30:22 pm
(https://i.postimg.cc/KzNYBHVP/download-2020-08-23-T212937-185.jpg) ... AC-130 Spectre
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:32:18 pm
(https://i.postimg.cc/1XdsKhKq/38921-1101994396.jpg) ... AC-119G Shadow
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:34:08 pm
(https://i.postimg.cc/nLxZ21q0/192937-12192-91-pristine.png) ... AC-119K Stinger
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:37:16 pm
(https://i.postimg.cc/J4w1tmtf/B-52-Stratofortress-assigned-to-the-307th-Bomb-Wing-cropped.jpg) ... B-52 Stratofortress Bomber
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:39:25 pm
(https://i.postimg.cc/TPBsQ28G/4df242a157a15fc16ea09fcccefdcb29.jpg) ... B-57 Canberra Bomber
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:41:24 pm
(https://i.postimg.cc/vHXSktR0/Canberra-B20-2-Sqn-RAAF-over-Vietnam-1970.jpg) ... Canberra B-20 Bomber
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:43:22 pm
(https://i.postimg.cc/8cNtnjZ8/F4-Phantom-II-Lone-Star-Flight-Museum.jpg) .... F-4 Phantom II
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:45:05 pm
(https://i.postimg.cc/FsKxdtqx/F-8-E-VMF-212-CVA-34-1965-cropped.jpg) ... F-8 Crusader
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:48:05 pm
(https://i.postimg.cc/CK0B8k5V/f-105-large-56a61bdf3df78cf7728b61e7.jpg) ... F-105 Thunderchief
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:50:10 pm
(https://i.postimg.cc/vmXB6KCW/F-100-Rogers-Dry-Lake.jpg) .... F-100 Super Sabre
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:52:29 pm
(https://i.postimg.cc/KjT3LNPx/31c7d8e49827b987be2684588ae8e6c9.jpg) .... F-101 Voodoo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:54:08 pm
(https://i.postimg.cc/SsBJyMw5/F-102.jpg) ... F-102 Delta Dagger
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:55:33 pm
(https://i.postimg.cc/bvdJkgPW/maxresdefault-2020-08-23-T215445-059.jpg) ... F-104 Starfighter
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 23, 2020, 11:57:20 pm
(https://i.postimg.cc/nhSVFmmk/An-air-to-air-left-front-view-of-an-F-111-aircraft-during-a-refueling-mission-over-the-North-Sea-DF.jpg) ... F-111 Aardvark
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:00:17 am
(https://i.postimg.cc/jdJ4Q6xW/133866-10911-pristine.png) ... OH-6 Cayuse
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:02:00 am
(https://i.postimg.cc/Rqrfb8SW/OH-58-D-1st-Squadron-17th-Cavalry-Regiment-cropped.jpg) ... OH-58 Kiowa
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:03:44 am
(https://i.postimg.cc/pd1BJsFF/unnamed-28.jpg) .... OV-10 Bronco
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:05:19 am
(https://i.postimg.cc/HsHb5qhN/uh-1-dvic327.jpg) ... UH-1 Huey(https://i.postimg.cc/vHwFPms3/UH1-Huey-Fly-Navy-2017-cropped.jpg) ... UH-1 Iroquois
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:07:17 am
(https://i.postimg.cc/g2jXHmqg/1200px-Fairchild-C-123-K-Provider-USAF.jpg) ... C-123 Provider
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:09:16 am
(https://i.postimg.cc/mDjBnFTC/maxresdefault-2020-08-23-T220837-313.jpg) ... C-130 Hercules
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:11:14 am
(https://i.postimg.cc/wTC80kDn/download-2020-08-23-T221027-858.jpg)(https://i.postimg.cc/Mpg7cn27/300px-C141.jpg)  ... C-141 Starlifter
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:24:34 am
những chiếc máy bay lính VNCH lái ... cũng ngầu ghê

tưỡng tượng ḿnh lên ngồi lái mấy chiếc máy bay bự này ... làm sao nó cất cánh nổi nhĩ ??
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:28:34 am
https://www.youtube.com/watch?v=7SmrPVRjI1E
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:30:36 am
coi grandpa B-52 takeoff


https://www.youtube.com/watch?v=7SmrPVRjI1E
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:45:12 am
https://www.youtube.com/watch?v=lbObRDx-dPU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 12:58:13 am
Dogfight ... 2 máy bay bắn nhau trên không trung

máy bay Mỹ F-18  ... đấu với ... máy bay Liên xô Mig 29


nhưng không phải "real" dogfight đâu nhá


phi công ḿnh thấy là từ chiếc máy bay của Mỹhttps://www.youtube.com/watch?v=ibea__irjfs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 01:08:02 am
Liên xô Mig 29  ... cái này là models thôi .. nhưng .... đẹp quá


https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0_Cgxy7N-V0&app=desktop   
:cl2: :cl2: :cl2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 01:30:58 am
Real dogfight


Mỹ thắng Iraqi


https://www.youtube.com/watch?v=XEm75grzVNg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 01:40:23 am
máy bay này có bay trong Vietnam war  :nm:


https://www.youtube.com/watch?v=-qeF9kXwUiY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 08:59:18 am
(https://i.postimg.cc/RVNJcvTX/CH-47-F-block-ii-9-960x600.png) .... CH-47 Chinook
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:02:01 am
(https://i.postimg.cc/fL8k9PtG/qFIA14G.jpg) ... C-5 Galaxy (the big one)  :nm:https://www.youtube.com/watch?v=eYstq_zCVLI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:07:03 am
(https://i.postimg.cc/D0PyZVck/c7b2e587bf9c929f9b5b49c6ae66321a.jpg) .... C-7 Caribou
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:09:11 am
(https://i.postimg.cc/wM70xHz3/1200px-CH-46-Sea-Knight-Helicopter.jpg) ... CH-46 Sea Knight
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:11:49 am
(https://i.postimg.cc/P5RZhZxb/download-2020-08-24-T071047-136.jpg) ... H-2 Seasprite
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:15:01 am
(https://i.postimg.cc/vBmpnJMw/h3.jpg) ... H-3 Sea king
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:17:05 am
(https://i.postimg.cc/KzgCQnK0/maxresdefault-2020-08-24-T071612-530.jpg) .... UH-34 Seahorse
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:19:35 am
(https://i.postimg.cc/TwGHjZ63/A-CH-53-E-Super-Stallion-with-the-22nd-Marine-Expeditionary-Unit.jpg) ... CH-53 Sea Stallion
https://www.youtube.com/watch?v=H4Q1Iqw0ux8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:35:15 am
(https://i.postimg.cc/Wz7nN3FG/4d5de635d4dc84dcc06936bc231aa5f0.jpg) .. CH-54 Skycranehttps://www.youtube.com/watch?v=e36yFXl35Mo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:38:56 am
https://www.youtube.com/watch?v=15bcxLPcUPo
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:43:12 am
(https://i.postimg.cc/m25dtPpj/id-hh43husky-02-700.jpg) ... HH-43 Husky


https://www.youtube.com/watch?v=15-53a-wBVI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:50:44 am
(https://i.postimg.cc/Dz04mc0p/pic-1.jpg) ... O-1 Bird dog (máy bay bà già .. h́nh như)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:52:43 am
(https://i.postimg.cc/KjMHbLtR/unnamed-29.jpg) ... O-2 Skymaster
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 09:56:41 am
(https://i.postimg.cc/bv40h5g9/download-2020-08-24-T075356-349.jpg) ... OV-1 Mohawkhttps://www.youtube.com/watch?v=X5mzMAdlMeY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:01:24 am
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/M61_Vulcan_nose_mounted_6-barreled_Gatling_cannon_%2811472816163%29.jpg/317px-M61_Vulcan_nose_mounted_6-barreled_Gatling_cannon_%2811472816163%29.jpg) ... M-61 Vulcan


(https://i.postimg.cc/RZFbCj7k/4658498572-56c2eb0932-z.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:02:57 am
(https://i.postimg.cc/9FTyd1WD/machine-gun-762mm-minigun-on-the-side-of-a-uh-1-huey-gunship-an-assault-helicopter-used-during-the-v.jpg) ...  7.62mm minigun
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:07:49 am
(https://i.postimg.cc/1z4tH5pv/M197.jpg) ... M-197 20mm Gatling gun
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:11:03 am
(https://i.postimg.cc/DZdt418H/an-air-force-team-member-fires-a-762mm-m-60-machine-gun-during-peacekeeper-b78ccd-1024.jpg) ... 7.62mm M-60 machine gun
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 07:36:53 pm
https://www.youtube.com/watch?v=9WkjdZHkOIY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:03:31 pm
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/MkII_07.JPG/250px-MkII_07.JPG) ... Mk2 Grenade
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:05:20 pm
(https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images2/1/1114/23/m18a1-claymore-mine-inert-used_1_a1276dc5e819f353a75a09c471ae6157.jpg) ... M18A1 Claymore mine
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:07:31 pm
(https://i.postimg.cc/kXpnG5vv/download-2020-08-24-T200643-304.jpg) ... M61 Grenade
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:09:59 pm
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/M67b.jpg/300px-M67b.jpg) ... M67 Grenade
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:12:06 pm
(https://i.postimg.cc/T1B48Bng/GG-07-045-lg-12048-1392920164.png) ... M18 lựu đạn khói
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:14:22 pm
(https://lh3.googleusercontent.com/proxy/yTCeeNTpCcRTPXI-ngfC6YZhmHX9mpTAgv8-yY8gPdK9mo-LiZEHTvp-QROpwF5QWLu7nLw3QjQlqmYOGB2bAdXDz3p9wVPjW7fpW2y5) .. M34 WP Grenade .. lựu đạn khói
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:16:18 pm
(https://i.postimg.cc/FHN2952V/1200px-M79-Grenade-Launcher-7414625716.jpg) ... M-79 grenade launcher .. súng phóng lựu
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:19:58 pm
(https://i.postimg.cc/15ry0HSM/EC-GL-MP046-A-35409-EC-GL-MP046-A-01-ori-1099x.jpg)(https://i.postimg.cc/VvsCfNWc/M4-Carbine-with-M203-Grenade-Launcher-7414626424.jpg) ... M-203 .. Grenade launcher ... súng phóng lựu
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:23:44 pm
(https://i.postimg.cc/tgH7RT9m/large-thumbnail.jpg) ... China Lake Natic .. súng phóng lựu
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:27:12 pm
(https://i.postimg.cc/gkF0HjZc/XM148-Grenade-Launcher.jpg)(https://i.postimg.cc/YS92CmJR/440px-Colt-AR-15-with-XM148-Launcher.jpg) ... XM-148 grenade launcher .. súng phóng lựu
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:30:48 pm
(https://i.postimg.cc/nhLf4f0c/download-2020-08-24-T202932-580.jpg)(https://i.postimg.cc/ZKV1KD4k/download-2020-08-24-T203150-054.jpg) ... MK-19 (automatic grenade launcher) .. súng máy bắn lựu
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:39:20 pm
(https://i.postimg.cc/cC6f7HgB/download-2020-08-24-T203754-471.jpg) ... M1A1 Flamethrower .. súng bắn lữa


https://www.youtube.com/watch?v=nuIVE7rh8zs
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 10:51:38 pm
 :tulip: :tulip: :tulip: :tulip: :tulip:


https://www.youtube.com/watch?v=tOvPJKf0NPk


(https://i.postimg.cc/6pZgL6CK/historical-quote-7-picture-quote-1.jpg)
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 11:11:43 pm
https://www.youtube.com/watch?v=mZ1BT3eGcqQ
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 11:32:13 pm
https://www.youtube.com/watch?v=J8TlqWuf6E8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 24, 2020, 11:34:19 pm
https://www.youtube.com/watch?v=16eYxhOOBus
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 12:01:18 am
https://www.youtube.com/watch?v=q5fLrgwy0eE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 12:07:52 am
https://www.youtube.com/watch?v=olboi3ttUi8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 12:13:25 am
https://www.youtube.com/watch?v=8r7A8RK3RW0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 12:16:38 am
Vanessa Butterfly(https://i.postimg.cc/26by12tr/Marzahn-Gaerten-der-Welt-08-2015-img12-Red-Admiral.jpg)


(https://i.postimg.cc/pd9RCyJB/unnamed-30.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=eiZdJymTUeI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 07:32:02 pm
(https://i.postimg.cc/NMNxZhLB/2989931719697602191.jpg)


Isaiah at 2 months old(https://i.postimg.cc/SKdLz06C/IMG-6991.jpg)


Bronwyn and Arthur on the swing
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 07:46:20 pm
https://www.youtube.com/watch?v=EPggj6MZNm8
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 07:54:06 pm
(https://i.postimg.cc/DyCS9qrQ/IMG-20200825-173841.jpg)


Canary (chim yến) của Vân đang ngũ
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 07:56:44 pm
https://www.youtube.com/watch?v=MhmC4EazbaY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 07:59:04 pm
https://www.youtube.com/watch?v=g9oUE9eb1dE
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 08:20:16 pm
https://www.youtube.com/watch?v=QTUmYZFg1SY
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 09:02:28 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-v65Fl9HM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 09:22:02 pm
https://www.youtube.com/watch?v=GL3mfWvsF24
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 09:35:36 pm
https://www.youtube.com/watch?v=767xPIjTm2A
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 25, 2020, 09:54:26 pm
https://www.youtube.com/watch?v=c_erjcMFT1M
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 29, 2020, 07:27:12 pm
https://youtu.be/2TJaNDBI87s
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 29, 2020, 08:44:46 pm
https://youtu.be/ohq2DCAXr70
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 30, 2020, 10:51:31 pm
https://youtu.be/GYeKX_LPY9U
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 30, 2020, 10:52:38 pm
https://youtu.be/h3RKfT4pUho
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 30, 2020, 11:39:09 pm
https://youtu.be/420w6HNFXRg
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 30, 2020, 11:50:27 pm
https://youtu.be/3ht_87AZjoI
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 12:00:02 am
https://youtu.be/PbySbprDjF0
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 12:13:57 am
https://youtu.be/vhGHgIkV3J4
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 12:45:35 am
https://youtu.be/yomhpLxPDIU
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 12:49:08 am
https://youtu.be/fIgilyj7090
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 01:09:54 am
https://youtu.be/B6exKZzXveM
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on August 31, 2020, 03:39:30 pm
https://youtu.be/Al29TDLAIRU
Title: Re: 88888 :)
Post by: Tui on September 21, 2020, 03:45:50 pm
Bạn Tuyết Vân, bên kia tui thấy bạn hỏi bà Lan móng ḅ là có phải nhà bả đông người lắm không , ư là
bả làm thức ăn nhiều quá chừng , mang vô khoe ngập phố ... hehe nhưng  bả lờ bạn không  trả lời . 
Bà Lan móng ḅ  sinh hoạt bên Đặc Trưng, v́  ưa chạy theo xà nẹo với mấy ông đàn ông , bị  cô Vi mang bài viết
  'vạch mạch' bà ấy với những thói hư tật xấu của bả  cho nên bả lỉnh :run2: qua VB  bày hàng ra show hết  bên VB  đó. :hg:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on September 21, 2020, 07:29:37 pm
Bạn Tuyết Vân, bên kia tui thấy bạn hỏi bà Lan móng ḅ là có phải nhà bả đông người lắm không , ư là
bả làm thức ăn nhiều quá chừng , mang vô khoe ngập phố ... hehe nhưng  bả lờ bạn không  trả lời . 
Bà Lan móng ḅ  sinh hoạt bên Đặc Trưng, v́  ưa chạy theo xà nẹo với mấy ông đàn ông , bị  cô Vi mang bài viết
  'vạch mạch' bà ấy với những thói hư tật xấu của bả  cho nên bả lỉnh :run2: qua VB  bày hàng ra show hết  bên VB  đó. :hg:oh .. Dulan là .. là .. bà Lan móng ḅ ??  :think:

 :1lol: :1lol: :1lol:

tên ǵ mà nghe rùng rợn vậy ??

yeah, Vân thấy her nấu cái ǵ mà quá chừng chừng, rất là công phu nữa, công phu thiệt là công phu

hỏi her bộ nhà đông lắm sao mà nấu ǵ nhiều dữ vậy ... thấy her nấu đồ ăn mà Vân thấy rùng rợn .. nh́n đẹp thiệt, chắc cũng ngon ... nhưng nhiều quá làm cho người ta cũng .. ngán

hơi buồn là she lờ Vân ... chẵng hiểu tại sao nữa

bạn nói "Cô Vi" là ai vậy ?? Covid ??  :think:


 :mc2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Tui on September 22, 2020, 08:13:47 am


oh .. Dulan là .. là .. bà Lan móng ḅ ??  :think:

 :1lol: :1lol: :1lol:

tên ǵ mà nghe rùng rợn vậy ??

yeah, Vân thấy her nấu cái ǵ mà quá chừng chừng, rất là công phu nữa, công phu thiệt là công phu

hỏi her bộ nhà đông lắm sao mà nấu ǵ nhiều dữ vậy ... thấy her nấu đồ ăn mà Vân thấy rùng rợn .. nh́n đẹp thiệt, chắc cũng ngon ... nhưng nhiều quá làm cho người ta cũng .. ngán

hơi buồn là she lờ Vân ... chẵng hiểu tại sao nữa

bạn nói "Cô Vi" là ai vậy ?? Covid ??  :think:


 :mc2:

Cô Vi là một cô đă mang bài viết về vạch mặt bà Lan móng ḅ này :
(https://i.postimg.cc/3rS00Mff/IMG-0040-2.png) (https://postimages.org/)

Bà lờ bạn là  là  bả quê cơ , bị bạn nh́n thấy tẩy của bả , ḿnh  biết là bạn  thật ḷng hỏi bả  thôi  :333:
 Ở bển ĐT bà cũng làm bánh ngọt dán  tùm lum  bển , bả c̣n bán hàng rong nữa   nghĩa là bà  rinh đồ chạy
qua các nhà khác làm quen và bả 'tặng' hàng , khen nịnh . ete  :mc2:
há há há há , ai cũng ngán bánh ngọt  của bả , riết  rùi bả  chạy theo mấy ông thi sỉ mần thơ này nọ , đeo theo họ rùi khen thơ họ làm hay ...
Dạo này bả bị người ta đoán tuổi thật trên 60 bó của bả qua tấm ảnh hùi bả c̣n đi học ỡ Trưng Vương rồi  :bt:
nên bả không c̣n 'cưa sừng làm nghé'   :cl:
giả làm 'nai tơ', ai ai bả cũng xưng 'em ' ngọt  hớt   hà . :1lol:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on September 22, 2020, 09:03:07 am
wow, Vân không biết her thiệt t́nh .. nhưng thấy đồ ăn của her là Vân sợ

sao lại có người bỏ công ra làm đồ ăn một cách công phu .. mà nhiều ơi là nhiều .. không phải là "một" nhiều .. mả "rất là nhiều" nhiều

ai ăn cho nỗi hết ?? gặp thời buổi này người ta sợ lên cân nữa .. thấy đồ ăn của her, Vân dội ngược  :1lol:

Vân ṭ ṃ hỏi her, bộ nhà đông lắm sao mà làm ǵ nhiều dữ vậy .. chứ Vân có biết tẫy  ǵ của her đâu  :mc2:

Vân chỉ chờ coi her trả lời .. v́ lư do ǵ mà nấu nhiều kinh khũng vậy? không lẽ nấu xong, trang điễm cho thiệt đẹp, xong rồi giụt vô thùng rác?

một ḿnh her ăn sao mà nỗi?

Vân nghĩ gia đ́nh her đông lắm ... thiệt t́nh, Vân chỉ ṭ ṃ, her nấu đồ ăn nhiều và công phu như vậy, không lẽ her ăn một ḿnh hết, hay bán, hay cho gia đ́nh ăn .. mà nhiều dữ vậy  :jumping0001:

theo bạn, bạn nghĩ sao?  :mc2:
Title: Re: 88888 :)
Post by: Tui on September 22, 2020, 12:50:46 pm
wow, Vân không biết her thiệt t́nh .. nhưng thấy đồ ăn của her là Vân sợ

sao lại có người bỏ công ra làm đồ ăn một cách công phu .. mà nhiều ơi là nhiều .. không phải là "một" nhiều .. mả "rất là nhiều" nhiều

ai ăn cho nỗi hết ?? gặp thời buổi này người ta sợ lên cân nữa .. thấy đồ ăn của her, Vân dội ngược  :1lol:

Vân ṭ ṃ hỏi her, bộ nhà đông lắm sao mà làm ǵ nhiều dữ vậy .. chứ Vân có biết tẫy  ǵ của her đâu  :mc2:

Vân chỉ chờ coi her trả lời .. v́ lư do ǵ mà nấu nhiều kinh khũng vậy? không lẽ nấu xong, trang điễm cho thiệt đẹp, xong rồi giụt vô thùng rác?

một ḿnh her ăn sao mà nỗi?

Vân nghĩ gia đ́nh her đông lắm ... thiệt t́nh, Vân chỉ ṭ ṃ, her nấu đồ ăn nhiều và công phu như vậy, không lẽ her ăn một ḿnh hết, hay bán, hay cho gia đ́nh ăn .. mà nhiều dữ vậy  :jumping0001:

theo bạn, bạn nghĩ sao?  :mc2:

Há há , tui biết bạn hơi  bả thật t́nh , tại bả 'có tật giật ḿnh' bả tưởng bạn   'đá gị lái' bả .
Bả ăn chay mà làm đồ mặn khủng  'chà bá lửa' luôn , tui cũng thắc mắc như bạn .
Sau tui nghĩ  bả làm   hàng kiểu 'cơm tháng ' không chừng nhen. Tui công nhận bả giỏi thiệt
nhưng bả khoe   nhiều  quá khiến ngộp luôn .  Bánh ngọt bả làm  mỗi ngày , tui  công nhân bả giỏi
 thật , nhưng tui thấy là tui cũng 'dội ngược'  v́ sợ  . mà  làm  số lượng bánh ngọt khủng như thế   tui
  nghĩ bả bỏ mối cho tiệm bánh ngọt maybe , who know , tui đoán   :cuoi5:.

Bả khôn lắm , sau phản ứng 'không thèm trả lời khách'  phép lịch sự tối thiểu, bả lờ bạn xong thấy không ỗn nên
bà vô giả vờ say hai với bạn chứ bả chẳng ưa.  H á há há , dân bên đó sớm muộn cũng ngộp bánh ngọt và thức ăn bả ' t ọng' cô cổ
mổi ngày. :cook: :laugh:
Title: Re: 88888 :)
Post by: tuyetvan on September 22, 2020, 06:14:17 pm
những cái h́nh her post lên, Vân thấy giống như h́nh dán trong sách .. kêu là "models" đó

her làm bán mà phải làm "models" vậy .. th́ thiệt là ... chưa bao giờ Vân thấy qua  :admire: :admire:có điều Vân nghĩ .. nếu her làm đồ ăn theo "model" để bán hay ǵ th́ cứ cho mọi người biết, có chết thằng tây nào đâu  :think: ... họ biết, th́ họ sẽ enjoy hơn những cái h́nh đó

đâu cần phải giữ bí mật ... hihi, mà chỉ có 1 ḿnh Vân hỏi à nha ... ai nấy h́nh như cũng đều hổng thắc mắc như Vân .. thiệt đúng là  :ws: :1lol:


hôm nay trong thread của Ếch, cũng thấy h́nh her post lên, nào là nếu cho đàn bà, rồi nếu cho đàn ông ... Vân thấy she là 1 người rất là kiểu cọ &  phức tạp (Vân sợ mấy người vừa kiểu cọ vừa phức tạp  :mc2:)  ... rồi bây giờ, tự nhiên thấy cái post đó biến đâu mất tiêu  :1lol: